- Jo snevrere normalitetsbegrep desto fler faller ut, sier Grue

Vår streven mot perfeksjonisme allerede fra spebarnstiden er farlig, mener Professor Jan Grue, Institutt for spesialpedagogikk.

Professor Jan Grue ved Institutt for spesialpedagogikk(Foto: Colvin / UiO)

Professor Jan Grue var en av foredragsholderne på TEDx på Nationalteatret 3.mai. Temaet var "Still Human".

Fullkomment normal?

I sitt foredrag "Perfectly normal" setter han søkelyset på normalitetsbegrepet i vårt samfunn. Grue forteller om at man allerede på helsestasjonen skal sammenligne sitt spebarn med andre, innenfor en standard som forteller nybakte foreldre om en slags "fullkomment normal". 

Det normale og gjennomsnittlige blir målestokken man skal sammenligne seg med.

Hvorfor skal vi bli bedre?

Hva om barnet viser seg å falle litt utenfor et trangt skjema for gjennomsnitt og normalitet? Det kan dreie seg om så enkle ting som et spisemønster eller vekt utenfor kurven, mye skriking eller at barnet sover lite. Nybakte foreldre kan bli rådville og lure på hva som er normalt og riktig. Sammenligning med andre foreldre og barn, samt alle råd som tilbys på internet kan både bli overveldende og uoppnåelig.

Søker vi på nettet, vil vi alltid kunne finne metoder for hvordan bli bedre og mer perfekte, både som foreldre og mennesker. 

– Vi kan alltid bli bedre, men stiller vi oss spørsmålet om hva vi skal forbedre oss mot, hvem vi sammenligner oss med og hvorfor? spør Grue.

Hvis det gjennomsnittlige setter standarden for normalitet, så er det mange som ikke passer inn i rammen. Snever normalramme sier noe om standarder og påvirker vårt syn på at noe eller noen er annerledes og ikke innenfor.

Synet på mennesket

Jan Grue har i mange år forsket innenfor feltet "disability studies". Han forteller om hvordan dette fagfeltet har endret seg fra å ha fokus på mennesker med funksjonshemminger, til å stille spørsmål om hvorfor mennesker med funksjonshemminger blir sett på som annerledes.

 

 

 

 

 

Av Kathrine Høegh-Omdal, Marika Vartun og Trine Smestad
Publisert 10. mai 2017 10:06 - Sist endret 22. mai 2017 09:34