Idag er det "Developmental Language Disorder Awareness Day"

Den internasjonale språkvanskedagen retter fokus mot kunnskap om hva det betyr å ha språkvansker og at det er hjelp å få.

– Vet du hva språkvansker er?

Språkvansker er en skjult vanske og er lite kjent blant fagpersoner og allmenheten sammenlignet med andre vansker - derfor må vi spre kunnskapen (Illustrasjonsfoto: Colourbox).

Når et barn har språkvansker betyr det at barnet ikke utvikler språkferdigheter som forventet. Det anslås at mellom 5-10% av befolkningen strever med språk.

Se filmen om språkvansker!

Do you know about Developmental Language Disorder (DLD)? Eddie & Dyls (9yrs) find out about DLD 1-2-3! (YouTube)

Vansker med språk omfatter:

  • Forstå hva andre sier
  • Produsere eget språk
  • Bruke språket på en adekvat måte i sosial interaksjon

Kjennetegn på språkvansker

  • Barnet har ofte en senere start i tilegnelsen og utviklingen av språklige ferdigheter
  • Barnet kan ha problemer med språkforståelse, og/ eller språkproduksjon

Det er hjelp å få

Logopeder og spesialpedagoger hjelper barn med språkvansker å takle sine utfordringer.

 

Av Marika Vartun
Publisert 22. sep. 2017 15:27 - Sist endret 25. sep. 2017 14:10