Jonas-prisen til pøbelsjefene

Grunnleggerne av Pøbelprosjektet, Eddi Eidsvåg og Arne Husjord, tildeles Jonas-prisen for sitt arbeid med å skape et romsligere og mer tolerant samfunn. Prisen deles ut av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Stor applaus i Auditorium 1 da Eddi Eidsvåg og Arne Husjord mottok Jonas-prisen for 2017.

Foto: Shane Colvin

Jonas-prisen er en ærespris som årlig tildeles en person, organisasjon eller institusjon som har gjort en ekstraordinær innsats for å fremme opplysning om funksjonshemmede og funksjonsdiskriminerte og deres vilkår i samfunnet. Det er 31. gang Jonas-prisen deles ut.

- Jonas-prisen rager høyt! For meg er dette en viktig pris og en av de prisene jeg har mottatt som jeg verdsetter mest, sier Eddi Eidsvåg.

- Denne prisen er helt i tråd med grunnideen i Pøbelprosjektet, fortsetter Arne Husjord. Det er en stor ære å motta Jonas-prisen for det arbeidet vi har gjort.

Eddi Eidsvåg fikk ideen til Pøbelprosjektet allerede på slutten av 1980-tallet men det var først i 1997 det utviklet seg til noe konkret. Da hadde han startet Sandnes Brød og Circus samtidig som han holdt kurs i arbeidsmoral for små og store bedrifter.

Arne Husjord og Eddi Eidsvåg har kjent hverandre siden begynnelsen av 1980-tallet. Da Eddi fikk ideen til Pøbelprosjektet var Arne en naturlig samarbeidspartner.

- Det som har opptatt meg mest i arbeidet med mennesker, er å bidra til at de kan sette seg i stand til å gjøre fornuftige valg på egne vegne, sier Arne Husjord.

Selv startet han med å arbeide på barnehjem og deretter i grunnskolen. Senere utdannet han seg til skuespiller, gruppepsykoterapeut og adjunkt på UiO.

Ungdom ut i jobb og studier i 20 år

Pøbelprosjektet ble etablert i Stavanger i 1997 og fra 2007 har prosjektet vært drevet som et ideelt AS også i resten av Sørlandsområdet og på Østlandet. Pøbelprosjektet er et foretak som retter seg mot ungdom i aldersgruppen 16-25 år som står utenfor skole og arbeidsliv, hvor den overordnede målsetningen er å få deltakerne tilbake til jobb eller utdannelse.

- Jeg har beholdt kontakten med mange av våre pøbler, sier Eidsvåg. Av de 3850 ungdommene som har vært en del av Pøbelprosjektet har så mange som 2400 ønsket å ha en såkalt livstidsoppfølging.

Pøbelprosjektet har vært, og er, et viktig supplement til de tradisjonelle offentlig initierte tiltakene rettet mot marginalisert ungdom som av ulike årsaker står utenfor skole og arbeidsliv. Gjennom en kombinasjon av faste grenser, tett individuell oppfølging, og godt samarbeid med relevante partnere i det offentlige og næringslivet har Pøbelprosjektet hjulpet «pøbler» tilbake til arbeidsliv og utdanning i 20 år. Det er et arbeid i Jonas-prisens ånd!

Mennesker utvikler seg forskjellig og reagerer ulikt, men alle må få være med og ingen bør dømmes til utenforskap av den grunn. sier Jonaskomiteens leder Ivar Morken. Derfor skal også såkalte "pøbler"  tas på alvor og gis en sjanse. Jonaskomiteen har lagt vekt på dette ved tildeling av årets pris.

Tidligere prisvinnere har blant annet vært Wenche Foss, Gunnar Stålsett, Margreth Olin, Johan Olav Koss, Lars Monsen, Herbjørg Wassmo, Simon Flem Devold, Håvard Tjora, Kjersti Horn og Marte Wexelsen Goksøyr.

http://www.uv.uio.no/isp/om/jonasprisen/

Her kan du lese mer om Pøbelprosjektet: http://pobelprosjektet.no/

Av Inger Schedell Flattum, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Publisert 22. aug. 2017 16:32 - Sist endret 24. aug. 2017 09:51