Ukens spesialpedagog i arbeidslivet: 5

Vi har spurt tidligere studenter om hva som fikk de til å studere spesialpedagogikk, hva de jobber med nå, og om de har tips til våre studenter.

I dag presenterer vi Astrid Flakk, som først tok en bachelorgrad her og så master med fordypning i audiopedagogikk i 2009.

Astrid Flakk jobber som seniorrådgiver på STATPED fagavdeling hørsel (foto: Shane Colvin).

Astrid Flakk, seniorrådgiver i STAPED, forteller:

Hvorfor begynte å studere spesialpedagogikk ved ISP?

– Det var nok noe tilfeldigheter som preget valget om å starte med studiene ved ISP. Jeg skulle søke videre utdanning etter videregående skole. På det tidspunktet visste jeg at jeg ønsket å jobbe med mennesker og at jeg gjerne ønsket å bidra til andre menneskers hverdag. Jeg var nok særlig opptatt av at alle barn og unge skulle få være en del av fellesskapet og få mulighet til å utnytte eget potensiale. Jeg leste meg opp på mange ulike yrker og studievalg, og valget falt på spesialpedagogikk ved ISP.

Trivdes du på studiene?

– Jeg trivdes veldig godt på studiene, både gjennom bachelor- og masterstudiet. Det var mange spennende forelesninger og engasjerte forelesere. PBL-grupper og andre seminargrupper var også gode arenaer for å bli bedre kjent med medstudenter, og diskutere både pensum og ulike faglige problemstillinger.

Hva på studiet er mest relevant for det det du jobber med nå?

– Det er veldig vanskelig å velge ut ett spesifikt tema eller område som jeg tenker er mest relevant for mitt arbeid i dag. Det audiopedagogiske fagfeltet er jo svært bredt og berører jo temaer innenfor språkutvikling, skrive- og leseutvikling og psykososiale temaer. Jeg ser at jeg har nytte av mange av emnene og temaene fra både bachelor- og mastergraden. Mastergraden var nok særlig relevant, da den var veldig spisset inn mot fagområdet jeg befinner meg i nå som seniorrådgiver i Statped, fagavdeling hørsel.

Hvis du var student nå, hva ville du ha gjort annerledes?

– Jeg ville nok forsøkt å jobbe mindre, og heller fått mer tid til studiene enn det jeg gjorde den gang. Jeg kunne nok også vært flinkere til å sette pris på studietiden og blitt med på flere sosiale happenings, fremfor å bekymre meg for alt om skulle skrives, leses og gjøres.

Hadde du en karriereplan, eller ble veien til mens du gikk?

– Jeg hadde ingen karriereplan, så veien min har blitt til mens jeg har gått. Jeg har blant annet jobbet innenfor skolen, i ISP og i Statped. Utdannelsen har gitt meg kompetanse til å jobbe innen ulike institusjoner og fagområder innen det spesialpedagogiske feltet, noe som jeg i hvert fall har satt stor pris på.

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?

– Den overordnede målsetningen for alle mine arbeidsoppgaver er å bidra til en tilpasset og inkluderende opplæring for barn og unge med særskilte opplæringsbehov, herunder barn med ulik hørselsproblematikk. I dette ligger det blant annet veiledning til kommuner, skoler og foresatte med tanke på læring og utvikling for det enkelte barn, kompetanseheving på systemnivå og elevkurs.

Hva liker du best med jobben din?

– Jeg liker at arbeidsoppgavene og arbeidshverdagen er svært variert. Jeg får benyttet kompetansen min, samtidig som jeg stadig opplever å bli utfordret med nye, spennende problemstillinger. Allikevel er nok det aller beste at jobben oppleves som meningsfull. Jeg får se at jeg bidrar til å gjøre en forskjell for de barna og familiene det gjelder.

Hva er ditt beste tips til studenter for å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

– Det kan nok være lurt å ha en jobb som er relevant for fremtidig arbeidsgiver ved siden av studiet. Arbeidserfaring er nok et stort pluss for fremtidige arbeidsgivere, og man får mulighet til å få kontakter innenfor fagfeltet.

Har du kontakt med andre fra studiet og vet du hva de jobber med nå?

– Ja, jeg har kontakt med de flere av de jeg studerte sammen med. De jobber som rådgivere i PP-tjenesten, spesialpedagoger i skolen, som audiopedagoger på sykehus/hørselssentraler, audiopedagoger i utadrettet tjeneste, noen er privatpraktiserende audiopedagoger, og så videre.

Hvilken utdanning har dine kolleger?

– De fleste av mine kollegaer har en mastergrad i spesialpedagogikk. Det er også noen som er utdannet som sosionomer eller psykologer.

Av Sigurd Hasle, Kjersti Meyer Petersen og Marika Vartun
Publisert 6. des. 2017 08:58 - Sist endret 13. des. 2017 09:13