Ukens spesialpedagog i arbeidslivet:1

Vi har spurt fire tidligere studenter om hva som fikk de til å studere spesialpedagogikk, hva de jobber med nå, og om de har tips til våre studenter.

Først ut er Kristin Krohn Ankrah, som først tok en bachelorgrad her, og så tok fordypning i psykososiale vansker. Hun var ferdig med masteren i 2012.

Kristin Krohn Ankrah, tidligere masterstudent ved Institutt for spesialpedagogikk, og nå rådgiver i PP-tjenesten i Oslo kommune (foto: privat)

Kristin Krohn Ankrah, rådgiver i Pedagogisk-Psykologisk tjenesten i Oslo kommune, forteller:

Hvorfor begynte å studere spesialpedagogikk ved ISP?

– Jeg jobbet et år i barnehage etter at jeg var ferdig på videregående. Der møtte jeg barn som gjorde at jeg ble interessert i å lære mer om hvordan man kan tilrettelegge for barn med spesielle behov.

Trivdes du på studiene?

– Jeg trivdes veldig godt på studiet, både bachelor i spesialpedagogikk, og på master i psykososiale vansker. På bacheloren likte jeg spesielt godt gruppepraksis og PBL, samt utveksling i Berkeley! På masteren var det mange spennende forelesere, interessante temaer og ikke minst veldig spennende å skrive masteropgpave.

Hva på studiet er mest relevant for det det du jobber med nå?

– Fra bacheloren får jeg god nytte av alt vi lærte om de ulike lærevanskene, og fra masteren i psykososiale vansker er det veldig relevant med den rådgivingskompetansen vi fikk, og testsertifiseringen,  samt alt vi lærte om psykiske og emosjonelle vansker, og hvordan det påvirker læring.

Hvis du var student nå, hva ville du ha gjort annerledes?

– Jeg ville brukt tiden mer effektivt og jobbet mer jevnt gjennom semesteret, istedenfor å lese mye kun i eksamensperiodene. Og så ville jeg satt enda mer pris på friheten man har som student, man savner den når man begynner i jobb på fulltid.

Hadde du en karriereplan, eller ble veien til mens du gikk?

– Veien ble litt til ut fra hva slags jobb jeg fikk etter studiet rett og slett. Første året etter studiet jobbet jeg som spesialpedagog på en skole i Oslo, og så fikk jeg jobb i PPT hvor jeg har jobbet i 4 år.

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?

– Mine viktigste arbeidsoppgaver er utredning av barns vansker, anbefaling av egnede tiltak, samt veiledning til barnehager og skoler, både på individ og systemnivå.

Hva liker du best med jobben din?

– Jeg liker best at jeg får brukt det jeg lærte på studiet, og at jeg får være med å påvirke barnehage- og skolehverdagen til mange barn og unge og forhåpentligvis bidra til best mulig læring for dem.

Hva er ditt beste tips til studenter for å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

– Det er veldig lurt å ha jobb ved siden av studiene slik at man har referanser og arbeidserfaring når man begynner å søke jobber etter studiene. Det er mitt inntrykk at arbeidsgivere er opptatt av dette.

Har du kontakt med andre fra studiet og vet du hva de jobber med nå?

– De jeg har kontakt med jobber som spesialpedagoger på skole, sosialpedagogiske rådgivere, pedagogiske ledere i barnehage og som Pedagogisk Psykologisk rådgiver i PPT.

Hvilken utdanning har dine kolleger?

– Mine kollegaer i PPT har for det meste enten profesjon i psykologi eller master i pedagogikk/spesialpedagogikk.

Av Marika Vartun, Kjersti Meyer Petersen og Sigurd Hasle
Publisert 8. nov. 2017 12:05 - Sist endret 21. nov. 2017 13:44