Ukens spesialpedagog i arbeidslivet:2

Vi har spurt fire tidligere studenter om hva som fikk de til å studere spesialpedagogikk, hva de jobber med nå, og om de har tips til våre studenter.

I dag presenterer vi Katarina Bakken, som var ferdig med bachelorgraden i spesialpedagogikk våren 2017.

Katarina Bakken, tidligere bachelorstudent ved Institutt for spesialpedagogikk, jobber som spesialpedagog på Grindbakken skole  (foto: privat)

Katarina Bakken, spesialpedagog på Grindbakken skole, forteller:

Hvorfor begynte å studere spesialpedagogikk ved ISP?

– Det var ganske tilfeldig. Jeg startet egentlig på journalistikk i Oslo, og på andre året mitt bestemte jeg meg for å skrive en reportasje om en gutt med autisme. Jeg fikk snakket med både gutten, læreren og spesialpedagogen hans.

– Jeg hadde aldri hørt om yrket spesialpedagog og har alltid trodd at det bare har vært andre lærere eller assistenter som har tatt ut de elevene med spesielle behov som trengte tilpasning av undervisning. Etter at intervjuet var gjennomført så var jeg ikke i tvil om hva jeg ville bli! Jeg begynte rett på bacheloren i spesialpedagogikk samme året og har ikke angret siden.

Trivdes du på studiene?

– Jeg har trivdes veldig! Jeg hadde en veldig god faddergruppe, og holder fortsatt kontakt med mange av dem i dag. Når det er sagt, så må man også ta i et tak selv. Det kan virke litt skummelt og stort i starten, men man må prøve å tenke at alle er nye og de fleste kjenner så å si ingen på studie sitt fra før.

– Mitt beste tips er å engasjere seg i enten et verv, en organisasjon eller et idrettslag. Jeg var selv med i fagutvalget til ISP og jobbet ca. 1 år på studentpuben til UV-fakultetet. Anbefales!

Hva på studiet er mest relevant for det det du jobber med nå?

–Det jeg har lært om fonologiske (språklyder) og ortografiske (skriftlige) vansker har vært relevant til jobben min. Det er gøy å se hvordan elever som strever gjør store fremskritt  til tross for vansker.

– Jeg har også brukt mye av det jeg skrev bacheloroppgaven min om, nemlig tospråklighet og minoritetsvansker og overgangen fra barnehage til grunnskolen. Viktigheten av morsmål og balansen mellom det og andrespråket er viktig å ha i bakhodet, samt hvordan man skal jobbe systematisk og bevisst.

Hvis du var student nå, hva ville du ha gjort annerledes?

– Som tidligere sagt, så ville jeg ha engasjert meg mer i organisasjoner og vært litt mer student. Jeg jobbet veldig mye ved siden av og satt altfor mange timer på lesesalen på grunn av deltidsjobben, så det ble liten tid til fredagspilsen på studentpuben eller andre sosiale ting. I ettertid ser jeg at hverdagene som student var veldig frie og fleksible. Som student kunne jeg legge opp dagene ganske så fritt.

–  Så mitt tips er: prøv å ikke la deltidsjobben ta over studiehverdagen og “lev” litt mer. Plutselig har man en A4-hverdag.

Hadde du en karriereplan, eller ble veien til mens du gikk?

– Veien har blitt til mens jeg gikk. Jeg hadde aldri trodd at jeg ville begynne å jobbe med barn eller i skolen. Jeg har tenkt veldig mye på det, det at hvis jeg ikke hadde begynt på journalistikk så hadde jeg nok ikke startet på spesialpedagogikk heller. Så det er viktig å vite at man kan feile og gå litt omveier mot målet, men det er også en del av livet.

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?

– Mine viktigste arbeidsoppgaver er å finne ut hva som motiverer elevene mine og hvilke verktøy og type fremgang jeg kan bruke for å vekke interessen deres til å lære og mestre. Det er hele tiden en oppdateringsprosess og en “bli-kjent”-prosess, spesielt når man jobber mye én-til-én slik jeg gjør.

Hva liker du best med jobben din?

– At ingen dag er lik og jeg ser aldri på klokken og lurer på hvor lenge det er igjen av arbeidsdagen. Det er mye fart og ting som skjer på en barneskole og jeg elsker det! Samtidig vil jeg tørre å påstå at det er en av de mest givende arbeidsplassene å jobbe, og det er godt å kjenne på etter en lang og intens dag at man er ønsket. Da blir det ikke så vanskelig å stå opp tidlig hver dag.

Hva er ditt beste tips til studenter for å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

– Begynn tidlig å se etter jobb og hva slags type jobber det er der ute! Spesialpedagoger jobber ikke bare i skoler, men også på for eksempel sykehus, rehabilitering og spesialskoler. Jeg fikk meg først jobb som SFO-assistent på den samme skolen som jeg er spesialpedagog på nå og jeg mener det har vært en viktig inngangsbillett til jobben.

– Har man lite erfaring innen området man utdanner seg til, så bør man være villig til å starte å jobbe som nettopp assistent og derfra bygge opp CV-en før man kaprer drømmejobben.

– Jeg syns også at det var en veldig fin erfaring å jobbe som assistent først, det gjorde overgangen til jobben som spesialpedagog litt mindre skummel siden jeg var litt varm i trøya og hadde jobbet med barn. Og ikke minst, dra på utveksling! Det kan virke skummelt og dyrt, men det er så verdt det. Gjennom avtalen med Berkeley og ISP fikk jeg også hatt praksis i USA mens jeg studerte, og det er en erfaring som jeg nå som ferdigutdannet ser på som gull verdt. 

Har du kontakt med andre fra studiet og vet du hva de jobber med nå?

– Noen har fått seg jobb på barneskoler som spesialpedagog og en annen har blitt støttepedagog i en barnehage.

Hvilken utdanning har dine kolleger?

– Lærerutdanning med fordypning i norsk, matematikk, engelsk, formgivningsfag, gym osv. Andre er førskolelærere med videreutdanning og sosionomer.

Av Marika Vartun, Kjersti Meyer Petersen og Sigurd Hasle
Publisert 15. nov. 2017 13:18 - Sist endret 21. nov. 2017 13:43