Vellykket konferanse om Downs syndrom

Forskning rapporterer om effektive tiltak for språk og kommunikasjonsutvikling hos barn med Downs syndrom.

Det var stor interesse for å overvære konferansen.

I overgangen august/september arrangerte Institutt for spesialpedagogikk i samarbeid med Norsk nettverk for Downs Syndrom, Norsk Forskningsforum for Downs Syndrom og Nasjonalbiblioteket en todagers konferanse om språk og kommunikasjon hos barn med Downs syndrom. Over 100 deltakere fra USA og Europa deltok og like mange fulgte konferanseinnleggene via streaming.

Konferansen ble støttet av Norges Forskningsråd og hadde hovedfokus på nyere forskning på området. Bildet som ble tegnet inkluderte beskrivelser av hvilke styrker og utfordringer barn med Downs syndrom ofte møter i sin språklige- og kommunkative utvikling. Felles for alle intervensjonsstudiene som ble presentert var at barn med Downs syndrom viser framgang når de får tilpassede tiltak, det være seg innenfor tidlige kommunikative ferdigheter, språk og lesing.

I tillegg til det sterke fokuset på forskning delte også foreldre, lærere og logopeder sine erfaringer fra praksisfeltet og hvordan man kan lykkes i arbeidet med å støtte barn med Downs syndrom i deres utvikling.

Den første konferansekvelden var alle deltakerne invitert til mottakelse i Oslo rådhus.

Nettverksbygging for fremtiden

I tillegg til kunnskap om nylig publiserte og pågående prosjekter ga konferansen også resultater med tanke på å opprette kontakter mellom norske foreldre og utenlandske forskermiljøer, internasjonal medveiledning av PhD studenter og framtidig forskningssamarbeid. Allerede i desember reiser en eller flere representanter til Vanderbilt University for å skrive en forskningssøknad om et fremtidig felles intervensjonsprosjekt.

Programmet for konferansen her

Av Inger Schedell Flattum
Publisert 19. sep. 2017 09:12 - Sist endret 22. sep. 2017 13:38