Vil du og ditt barn delta i et forskningsprosjekt om små barns talespråksmiljø?

På Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, pågår det akkurat nå et internasjonalt forskningsprosjekt, hvor vi undersøker barns hørsel- og talespråkmiljø, og hvordan det påvirker tidlig språklig og psykososial utvikling.

 

Rekruttering pågår til forskningsprosjektet  "Ord gjør en forskjell" . Ønsker dere å delta? (illustrasjonsfoto: Colourbox)

Om studien "Ord gjør en forskjell"

Metoden Language Environment Analysis (LENA) (www.lenafoundation.org) er en avansert målemetode hvor vi måler hvor mange ord et barn får høre i løpet av en dag, samt hvor mange ord barnet selv produserer. Vi får også fram verdifull informasjon om barnets hørselsmiljø, som for eksempel  kommunikajsonsmønsteret mellom barnet og de som barnet kommuniserer med.

Hvem kan delta i studien?

I dette prosjektet ønsker vi barn fra to grupper:

1. Barn som har nedsatt hørsel og bruker cochleaimplantat (CI) og/eller høreapparat

2. Barn med typisk utvikling og antatt normal hørsel

I begge gruppene ønsker vil vi at barna skal være enspråklige med norsk som morsmål, og være mellom 18-30 måneder ved prosjektstart. I tillegg er det viktig at barna ikke ha andre kjente tilleggsdiagnoser.

Hva innebærer deltakelse i studien?

Du / dere får etter avtale på forhånd, en innkallelse til et møte med en erfaren logopedeller audiopedagog vil på helsestasjonen eller Universitetet i Oslo. På møtet vil audiopedagogen eller logopeden kartlegge ditt /deres barnspråklige utvikling ved hjelp av standardiriserte tester som brukes i Norge ved utredning av språklig forsinkelse. 

I tillegg skal foresatte fylle ut noen spørreskjemaer som gir oss viktig bakgrunnsinformasjon om språk, psykisk helse og andre faktorer som kan påvirke språkutvikling.

Så får dere låne en liten LENA- lydopptaker som skal registrere alle lyder i en periode på 12-16 timer. Lydopptakeren legges i en lomme på en vest som barnet skal bære. Når LENA- lydopptakeren leveres tilbake, er dere ferdig hos oss.  

Er du interessert i å delta, eller har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder, og førsteamanuensis Ulrika Löfkvist.

Av Marika Vartun
Publisert 4. okt. 2017 08:32 - Sist endret 4. okt. 2017 13:28