Digitalt språktiltak for 6-åringer med utviklingshemming – vil dere være med på utprøving?

Formålet med dette prosjektet er å måle effekten av et digitalt språkstimuleringstiltak for barn med utviklingshemming som er skolestartere høsten 2018 eller høsten 2019.

Forskere ved institutt for Spesialpedagogikk vil måle effekten av et digitalt språkstimuleringstiltak for barn med utviklingshemming. Bilde: Shane Colvin, UiO

Bakgrunn

Språkvansker er en av de store utfordringene for barn med utviklingshemming, og deres språklige fungering i de tidlige skoleårene synes å ha en avgjørende betydning for senere utvikling.

Språkvansker kan få konsekvenser med tanke på sosial deltakelse, utdanning og arbeidsliv, og ikke desto mindre påvirker det deres mulighet til å være aktive medlemmer av samfunnet. En optimalisering av språkutviklingen i tidlig skolealder er derfor av avgjørende betydning i et livsløpsperspektiv.

Om prosjektet

Basert på resultatene av den tidligere norske studiene «The Down syndrome LanguagePlus» ønsker vi nå å prøve ut tiltaket også for andre barn med utviklingshemming.

Vi søker deltakere som bor i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark og Troms og oppfyller følgende inklusjonskriterier:

  • barnet har fått diagnosen utviklingshemming
  • barnet er skolestarter høst 2018 eller høst 2019
  • barnet har norsk som hovedspråk

For å teste effekten av tiltaket, vil fem- og seksåringer med utviklingshemming bli tilfeldig fordelt i enten en eksperimentgruppe (som får 30 uker daglig tiltak) eller en kontrollgruppe (som fortsetter med sin vanlige undervisning de første 30 ukene, før de starter med tiltaket).

Tiltaket inkluderer både naturlig dialog og systematisk trening med spesialpedagoger, lærere og klassekamerater, og det baserer seg på bildebøker og tilhørende visuelt materiale. 

Læremidlene gjøres tilgjengelige via en tekstfri app for iPad. Før tiltaket starter vil de aktuelle lærerne og spesialpedagogene, via nettbasert undervisning, få opplæring i den evidensbaserte tilnærmingen.

Tiltaket er utviklet i samarbeid med både nasjonale og internasjonale eksperter og er forventet å ha effekt på vokabular, grammatikk, lytte- og samtaleferdigheter samt sosial fungering.

Prosjektet starter opp i februar. Foreldresamtykkeskjema og lærersamtykkeskjema til deltakelse og mer informasjon om prosjektet finner du i linken på høyre side.

For spørsmål vedrørende prosjektet ta kontakt med professor Kari-Anne B. Næss (mail: k.a.b.nass@uv.uio.no /mobil 92240741).

Publisert 17. jan. 2019 16:36 - Sist endret 18. jan. 2019 09:24