ISP søker forskningsassistenter

I forbindelse med gjennomføringen av et forskningsprosjekt søker Institutt for spesialpedagogikk, UiO, forskningsassistenter til høsten 2018. 

Kunne du tenke deg å arbeide som forskningsassistent og bistå med datainnsamlingen på et spennende prosjekt om digital lesing i skolen ?  (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Som forskningsassistent vil du være tilknyttet prosjektet Digital lesing i skolen: For hvem, når og på hvilken måte? Ved hjelp av eksperimentelle og longitudinelle datainnsamlingsmetoder undersøker dette prosjektet hva som skjer med elevenes leseforståelse når stadig mer av lesingen flyttes fra papir til digitale formater.

Som assistent i prosjektet vil du først og fremst bistå med datainnsamlingen som skal gjennomføres høsten 2018. Datainnsamlingen vil påbegynnes i september og avsluttes i løpet av den første uken av november.

Datainnsamlingen vil primært være knyttet til kartlegging av ulike språk- og leseferdigheter blant elever i grunnskolen. Som assistent i prosjektet vil du dermed få innsikt i hvordan forskning på barn foregår i praksis, samt erfaring av relevans for yrker som krever utrednings- og kartleggingskompetanse. 

 

Stillingsbeskrivelse

 • Oppgaver knyttet til administrasjon og gjennomføring av datainnsamling i skolen. Skolene befinner seg i ulike kommuner sentralt på Østlandet.
 • Det meste av arbeidet må gjøres på dagtid.
 • Du må kartlegge både enkeltelever og større grupper av elever.
 • Stillingen vil ha gjeldene lønnssatser for forskningsassistenter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet.
 • Du får grundig veiledning og må holde deg til strenge instrukser for å sikre valide resultater.
 • Stillingene lønnes på timesbasis, og mengden arbeid avtales i forkant med prosjektleder. Den totale rammen for hver enkelt stilling vil kunne ligge mellom 20 og 100 timer. Ved behov vil det være mulighet for utvidelse av den enkelte stilling.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Interesse for forskning på barns språk og lesing.
 • Erfaring med elever i grunnskolealder.
 • Gode norskkunnskaper.
 • Grunnleggende teknisk kompetanse.
 • Nøyaktighet.
 • Gjennomført eller påstartet utdanning innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi. Kandidater med fullført bachelor på relevant fagområde vil prioriteres.

 

Hvordan søke?

Send et kort motivasjonsbrev (maks ½ A4 side) og CV med kontaktinformasjon til leder for prosjektet, Ellen Brinchmann. Søknader behandles fortløpende. Ved ansettelse må du levere plettfri politiattest og signere taushetserklæring.

 

Publisert 20. aug. 2018 13:32 - Sist endret 20. aug. 2018 13:32