Masteroppgave fra ISP nominert til pris

Terje Ulv Throndsens masteroppgave «Kjønnsforskjeller i matematikk. En kvantitativ undersøkelse av lavtpresterende førsteklassinger» er nominert til pris for beste masteroppgave med kjønnsperspektiv ved UiO 2017.

Terje Ulv Throndsen (Foto: Shane Colvin, UiO)

Prisen

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) deler årlig ut en pris for beste masteroppgave med kjønnsperspektiv ved UiO. Masteroppgavenes bidrag til kjønnsforskningen trekkes frem som sentralt og prisen skal medvirke til å kaste lys på dette forskningsfeltet. Prisen deles ut på tvers av fagområder ved UiO, noe som også gjenspeiles i tidligere vinneres fakultære tilhørighet. Kandidatene til prisen kan nomineres av veiledere, sensorer eller andre som kjenner til studentens masteroppgave. Annonsering av årets vinner skjer 11.januar 2018.

Masteroppgaven

Throndsens masteroppgave slår hull i myten om at gutter allerede fra første klasse er overlegne jenter i matematikkprestasjoner. Gutter kan også ha matematikkvansker.

Utvalget i undersøkelsen besto av 120 elever på første trinn, som gjennom en screening av nesten 400 barn ble identifisert til lavt-presterende i matematikk.

Det ser i mange tilfeller ut til at kjønnsforskjeller i matematikk er noe som utvikler seg over tid, og det ville være av stor interesse å forsøke å avdekke mer nøyaktig når denne forskjellen begynner å manifestere seg og på hvilke områder.

Tidligere undersøkelser som har sett på kjønnsforskjeller i matematikk generelt og undersøkelser som har sett på kjønnsforskjeller blant elever med matematikkvansker, viser sprikende resultater.

I Throndsens utvalg var det ingen forskjell i prestasjon mellom jenter og gutter.Den eneste forskjellen Throndsen så, og den var meget liten, var at jentene gjorde det litt bedre enn guttene på en test som gikk på å anslå mengde.

Terje Ulv Throndsen fullførte mastergraden våren 2017 og jobber nå som vitenskapelig assistent ved Institutt for spesialpedagogikk.

Av Kathrine Høegh-Omdal
Publisert 9. jan. 2018 15:47 - Sist endret 11. jan. 2018 09:18