NumLit søker forskningsassistenter

I forbindelse med gjennomføringen av et forskningsprosjekt søker Institutt for spesialpedagogikk, UiO, forskningsassistenter til høsten 2018.

Kunne du tenke deg å arbeide som forskningsassistent og bistå med datainnsamlingen på et spennende prosjekt om lesing og matematikk i skolen ?  (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Vi trenger forskningsassistenter til prosjektet NumLit som vi skal gjennomføre i Oppegård, Rælingen, Skedsmo og Lørenskog. Prosjektet er en studie hvor vi skal følge kognitiv utvikling, språk og tallforståelse hos et stort utvalg barn.  Arbeidet til forskningsassistenten vil bestå i å bistå med datainnsamling. Vi starter opp i november og avslutter i januar/februar.  Forskningsassistenten kan arbeide når det måtte passe innenfor dette tidsrommet.

Stillingsbeskrivelse

  • Datainnsamlingen vil omfatte språktester og kognitive tester av barna. 
  • Alle prosjektmedarbeidere vil få opplæring på forhånd.
  • Arbeidet vil gi verdifull praksis når det gjelder gjennomføring og skåring av tester.
  • I tillegg vil deltakelse i prosjektet gi et viktig innblikk i hvordan forskning kan gjennomføres og planlegges.
  • Arbeidet vil bli lønnet med timelønn etter gjeldende satser. I tillegg vil reiseutgifter dekkes.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Arbeidet passer for pålitelige og nøyaktige personer på masternivå.

  • Det er fint dersom man er spesielt interessert i fagområdene barns utvikling og språk, men andre er også velkomne til å søke.

Hvordan søke?

Dersom du er interessert, send noen ord om deg selv og om motivasjonen for arbeidet til monica.melby-lervag@isp.uio.no

Publisert 5. sep. 2018 13:59 - Sist endret 5. sep. 2018 13:59