NumLit søker forskningsassistenter

I forbindelse med gjennomføringen av et forskningsprosjekt søker Institutt for spesialpedagogikk, UiO, forskningsassistenter til høsten 2019.

Kunne du tenke deg å arbeide som forskningsassistent og bistå med datainnsamlingen i et spennende prosjekt om lesing og matematikk i skolen?

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Vi trenger forskningsassistenter til prosjektet NumLit som skal følge kognitiv utvikling, språk og tallforståelse hos et stort utvalg småskolebarn. Prosjektet gjennomføres i Oppegård, Rælingen, Skedsmo og Lørenskog. Arbeidet til forskningsassistenten vil hovedsakelig bestå i å gjennomføre og skåre individuelle kartleggingsøkter med skolebarn.  

Prosjektet byr på muligheten til å få innsikt i viktig kartleggingsarbeid som er nødvendig for jobb blant annet i skoler og utredningssentre som PP-Tjenesten. Det gis også mulighet til å knytte egen masteroppgave til prosjektet og få veiledning av en av våre forskere. 

Vi starter opp i november/desember og avslutter i omtrent februar/mars. Det er opp til forskningsassistenten å planlegge og gjennomføre arbeidet innenfor dette tidsrommet. Jobben kan derfor anses som fleksibel og lett å kombinere med studier eller annen jobb. Alle assistenter vil få oppfølging og veiledning gjennom hele perioden.  

Stillingsbeskrivelse 

 • Datainnsamlingen vil omfatte språktester og kognitive tester av barna.  
 • Alle prosjektmedarbeidere vil få opplæring på forhånd. 
 • Arbeidet vil gi verdifull praksis når det gjelder gjennomføring og skåring av tester. 
 • I tillegg vil deltakelse i prosjektet gi et viktig innblikk i hvordan forskning kan gjennomføres og planlegges. 
 • Jobben er en perfekt plattform for å bli kjent med erfarne forskere og andre forskningsassistenter.  
 • Arbeidet vil bli lønnet med timelønn etter gjeldende satser. I tillegg vil reiseutgifter dekkes. 
 • For mer informasjon om stillingen, send e-post til g.g.grande@iped.uio.no eller tonje.amland@isp.uio.no  

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Arbeidet passer for pålitelige og nøyaktige personer på masternivå.  
 • Bachelorstudenter med relevant bakgrunn eller erfaring kan også bli vurdert.  
 • Det er fint dersom man er spesielt interessert i fagområdene barns utvikling og språk, men andre er også velkomne til å søke. 
 • Kandidatene må beherske norsk veldig godt. 

Hvordan søke? 

 

 

Publisert 21. aug. 2019 14:00 - Sist endret 21. aug. 2019 14:16