SL+ -prosjektet søker to stipendiater

I forbindelse med oppstart av forskningsprosjektet Second Language Plus, lyser vi nå ut to stipendiatstillinger. Prosjektet eies av Institutt for spesialpedagogikk, UiO og har flere samarbeidspartnere som Høgskulen på Vestlandet og Statped.

illustrasjonsfoto av barn som strekker opp armer

SL+-prosjektet tar sikte på å utvikle og måle virkningen av et språktiltak for barnehagebarn med svake språkferdigheter for å øke størrelsen og kvaliteten på ordforrådet deres, samt å øke barnehagepersonalets kompetanse (illustrasjonsfoto: Colourbox)

Har du master i spesialpedagogikk, pedagogikk, barnehagekunnskap norsk eller psykologi og interesse for barns begrepslæring? Da kan dette være jobben for deg. Vi skal tilsette to phd-stipendiater, en stipendiat som har hovedfokus på flerspråklige barns vokabularutvikling og en stipendiat som skal ha hovedfokus på barn med svakere språklige ferdigheter.

SL+-prosjektet tar sikte på å utvikle og måle virkningen av et språktiltak for barnehagebarn med svake språkferdigheter for å øke størrelsen og kvaliteten på ordforrådet deres, samt å øke barnehagepersonalets kompetanse. Stipendiatene vil blant annet delta i utviklingen av intervensjonen og ansvarlig for gjennomføringen av en randomisert kontrollert studie for å undersøke virkningen av den.

Prosjektet byr på innsikt og opplæring i forskningsmetoder som intervensjonsforskning og fokusgruppeintervju. Forskningsprosjektet vil ha et praksisnært forhold til barnehagen som språkarena, med en referansegruppe med barnehagelærere som del av teamet. I forskergruppen vil det være tett oppfølging av stipendiatene og det oppfordres til utenlandsopphold i løpet av perioden. Du vil inngå i forskergruppen Compros ved UiO og Kvardagsliv i barnehagen ved HVL.

Stillingsbeskrivelse 

Hoveddelen av den fireårige stillingen (75%) vil være forskningsarbeid i SL+-prosjektet og 25% vil være pliktarbeid i form av blant annet undervisning av barnehagelærerstudenter på HVL (Sogndal), utviklingsarbeid og/eller administrasjon

Ønskede kvalifikasjoner 

  • Interesse for barnehageforsking, mer spesifikt vokabularintervensjoner, språkvansker, andrespråkslæring, pedagogiske og spesialpedagogiske språktiltak.
  • Master i spesialpedagogikk, pedagogikk, psykologi, norsk, barnehagekunnskap eller andre relevante masterutdanninger med fokus på barns språkutvikling.
  • Opptak krever normalt karakteren B eller betre på masteroppgava.
  • Arbeidsspråket er norsk, og det er derfor krav om flytende norskferdighet samt gode munnlege og skriftlige engelskkunnskaper.
  • Relevant metodologisk kompetanse vil være en fordel, men opplæring vil bli gitt.
  • Se for øvrig stillingsutlysningen (se lenke under).

Hvordan søke? 

Publisert 16. jan. 2020 16:19 - Sist endret 16. jan. 2020 16:27