Vil du jobbe i et prosjekt som undersøker læringsmiljø i norske hjem?

Institutt for spesialpedagogikk søker forskningsassistenter til en spennende studie om læringsmiljø i hjemmet. Som en del av det longitudinelle forskningsprosjektet NumLit, undersøker vi faktorer i hjemmet som påvirker lese- og matematikkutvikling.

Kunne du tenke deg å arbeide som forskningsassistent og bistå med datainnsamlingen i et spennende prosjekt om lesing og matematikk i skolen? (Foto: Shane Colvin, UiO)

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker assistenter som har kunnskap om eller erfaring fra kartlegging av språk eller andre kognitive ferdigheter. Kandidater med bakgrunn i psykologi, pedagogikk eller spesialpedagogikk vil prioriteres, men alle dyktige og motiverte søkere oppfordres til å ta kontakt.

Stillingen forutsetter gode språklige- og samtaleferdigheter på norsk. Arbeidet vil i hovedsak gå ut på å hente inn informasjon fra deltakere over telefon. Jobben lønnes etter gjeldende satser. Stillingen legger til rette for selvstendig og fleksibelt arbeid, og vil ha en varighet på ca. 2 til 3 måneder alt etter progresjonen i datainnsamlingen.

Hvorfor søke?

Kandidatene vil ta del i en omfattende studie som gir de involverte faglig innsikt og gir en unik mulighet for utvikling av kunnskap innen forskning og barns språk- og matematikkutvikling.

Det åpnes også for muligheten til å skrive masteroppgave med kvantitativt design for aktuelle kandidater.

Fortløpende søknadsfrist.

Ta kontakt med en kort beskrivelse av deg selv dersom du er interessert.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Publisert 10. mars 2020 12:33 - Sist endret 8. apr. 2020 08:31