English version of this page

Luca Tateo er ny leder av The International Environmental Justice Committee

Portrett av Luca Tateo

Professor Luca Tateo, Institutt for spesialpedagogikk (Foto: Shane Colvin / UiO)

Professor Luca Tateo ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO er utnevnt til leder av “The International Environmental Justice Committee of the Division 52 of American Psychological Association”. Komiteen ble opprettet i november 2021 av styret i Division 52 for å se psykologiske spørsmål i sammenheng med miljøkrisen og påvirkningene det vil ha på mennesker.  

Den største utfordringen samfunnet står overfor

‒ Miljørettferdighet (environmental justice) er et grunnleggende prinsipp i vårt samfunn, men det er spesielt relevant for de mest sårbare i samfunnet og er nært knyttet til inkludering. Personer med særskilte behov kan bli sterkt påvirket av fremtidige miljøendringer og av de tiltakene vi kommer til å måtte iverksette for å møte disse miljøutfordringene, forklarer Tateo.

Miljøendringer vil påvirke alle mennesker, men det vil påvirke noen mer enn andre påpeker Tateo:

‒ Også migrasjon er tett knyttet til miljørettferdighet. Det tvinger oss til å tenke nytt om hvordan vi møter og inkluderer migranter i samfunnet vårt. Den største utfordringen for menneskehetens framtid er knyttet til å sikre miljørettferdighet og velvære for alle.

Skal fremme internasjonalt samarbeid

Komiteen har som mål å legge til rette for internasjonal debatt og kunnskapsutveksling om hvordan mennesker forholder seg til økosystemet og miljøkrisen. Dette skal de gjøre ved blant annet å samle og tilgjengeliggjøring eksisterende informasjon, organisere internasjonale konferanser, webinarer og andre samlingspunkter som kan bli arena for diskusjon og legge til rette for nettverksbygging og tverrfaglig samarbeid på internasjonalt nivå.

Emneord: Migrasjon, Psykisk helse, internasjonalt samarbeid Av Katja Evjen
Publisert 4. jan. 2022 09:54 - Sist endret 4. jan. 2022 09:56