Forskningsassistent søkes - søknadsfrist 30. juni 2022

I forbindelse med gjennomføringen av et forskningsprosjekt søker Institutt for spesialpedagogikk, UiO, en forskningsassistent til høsten 2022.

studenter som diskutterer sammen. foto

Kunne du tenke deg å arbeide som forskningsassistent og bistå med datainnsamlingen i et spennende prosjekt om læringsutfordringer på skolen? (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Institutt for spesialpedagogikk ved UiO har en ledig midlertidig stilling som forskningsassistent. 

Spennende fagfelt om makt og urettferdighet 

Kunne du tenke deg å bistå med datainnsamling, litteratursøk og dataanalyse i et forskningsprosjekt som ser på spesialpedagogers erfaringer med  epistemologiske problemstillinger i utdanningen i Norge? 

Epistemologi betyr læren om kunnskap og innsikt.

Problemstillingene dreier seg om hvordan spesialpedagoger og lærere oppfatter hvordan makt, undertrykkelse og urettferdighet i relasjon til elever med særskilte behov.

Forskningsassistentens arbeid vil hovedsakelig være å gjennomføre litteratursøk, intervjue lærere og spesialpedagoger, samt å transkribere lydfiler til tekst. 

Prosjektet vil gi deg ny fagkunnskap innenfor epistemologi- og spesialpedagogikkfeltet. Denne innsikten vil være nyttig for din videre yrkeskarriere, vare det seg er i i skolen eller i PP-Tjenesten. Hvis ønskelig, kan du også skrive din masteroppgave tilknyttet prosjektet, og få veiledning av en av våre forskere. 

Tidsramme

Vi starter opp 1. september og avslutter mot slutten av desember. Det er opp til forskningsassistenten å planlegge og gjennomføre arbeidet innenfor dette tidsrommet, Arbeidet utføres ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, på skoler og hjemmekontor med utelling på 270 timer. Jobben kan derfor anses som fleksibel og lett å kombinere med studier eller annen jobb. Det vil bli gitt oppfølging og veiledning gjennom hele perioden.  

Stillingsbeskrivelse 

 • En kort opplæring om intervju og observasjon.
 • Utføre litteratursøk på engelsk og nordiske språk.
 • Utføre og transkribere opptil 20 intervjuer med lærere.
 • Arbeidet vil gi verdifull praksis innenfor intervjuteknikk og empirisk meotde.
 • I tillegg vil deltakelse i prosjektet gi et viktig innblikk i hvordan forskning kan gjennomføres og planlegges. 
 • Jobben er en perfekt plattform for å bli kjent med erfarne forskere og andre forskningsassistenter.
 • Arbeidet vil bli lønnet med timelønn etter gjeldende satser. I tillegg vil reiseutgifter dekkes. 

Ønskede kvalifikasjoner / krav

 • Minimum en BA grad med bakgrunn i spesialpedagogikk, pedagogikk, psykologi eller humaniora. Kandidater med høyere kvalifikasjoner er også velkommen til å søke.
 • Kandidaten må beherske både norsk og engelsk veldig godt. 
 • Mulighet til å være tilgjengelig 50% av tiden.
 • Personlig motivasjon vil bli vektagt

Hvordan søke?

Dersom du er interessert, send noen ord om deg selv, der du kort forklarer hvordan du oppfyller kriteriene og hva som er din bakgrunn.

foto av professoren
Luca Tateo, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (foto: Colvin / UiO)

Kontakt

Ønsker du å søke stilliingen ? Send en e-post til luca.tateo@isp.uio.no innen 30. june 2022.

For mer informasjon om stillingen: ta kontakt med professor Luca Tateo.

 

 

Les også

Forskerprofilen: Ecological approach and epistemic injustice

 

Publisert 12. mai 2022 13:27 - Sist endret 12. mai 2022 13:46