Studiestart 2022: – Engasjer deg både faglig og sosialt

Snart er det semesterstart, og for mange studenter blir mandag 15. august det første møtet med Universitetet i Oslo. Kl. 09.30 samles forventningsfulle bachelorstudenter utenfor Helga Engs hus til en felles velkomstseremoni for programmene ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Student slapper av i gresset.

På velkomstseremonien 15. august får studentene nyttig informasjon om semesteret og blir blant annet delt inn i faddergrupper. (Foto: Shane Colvin/UiO)

Bilde av instituttleder Ona Bø Wie
Ona Bø Wie, instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO. 
Foto: Colvin/UiO.

Ved Institutt for spesialpedagogikk begynner instituttleder Ona Bø Wie allerede å glede seg.

–  Endelig har vi kunnet planlegge et studieår uten håndsprit, avstandsregler og munnbind. Å møte kommende spesialpedagoger som ivrer etter å ta fatt på semesteret er inspirerende, og jeg gleder meg til å følge dem de kommende årene.

Nesten 200 studenter har takket ja til plass på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk. I løpet av tre år skal de via forelesninger, seminarer og selvstudium tilegne seg viktig kunnskap om psykososiale vansker, lærevansker, hørselsvansker, utviklingshemming og autisme.

Et bachelorstudie i spesialpedagogikk gir generell kunnskap i hvordan man tilrettelegger for gode lærings- og oppvekstbetingelser for barn, unge og voksne med spesielle behov. Vårt institutt ønsker å være ledende innen utdanning av spesialpedagoger i Norge og Norden. Studieprogrammene utvikles i kontinuerlig kontakt med praksisfeltet og samfunnets behov for spesialpedagogisk kompetanse.

Skap et inkluderende fellesskap allerede på lesesalen

Faglig studieleder Kristine Stadskleiv
Kristine Stadskleiv, faglig studieleder ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO.
Foto: Colvin/UiO.
​​​

Faglig studieleder Kristine Stadskleiv oppmuntrer alle ferske studenter til å bruke de første ukene til å bli kjent med både studiestedet og medstudentene.

–  Slå av en prat med den som sitter ved siden av deg i forelesningssalen, kanskje får du en god venn, eller i det minste noen å diskutere fag med.

Spesialpedagoger er med på å skape et inkluderende samfunn, og det starter allerede i studietiden.

–  Engasjer deg både faglig og sosialt. Studentforeninger og -utvalg er for eksempel flotte arenaer for å få nye venner og utvide horisonten, påpeker Stadskleiv. Velkomstseremonien 15. august er en fin mulighet til å bli kjent med medstudenter, ansatte og foreninger.

Spesialpedagogikk handler om læring og utvikling hos personer med særskilte behov. Ved Institutt for spesialpedagogikk underviser landets fremste forskere på feltet i hvordan man best kan tilrettelegge for barn, unge og voksne. Mange som har fullført en bachelorgrad i spesialpedagogikk velger å studere videre på masternivå.

–  For oss betyr det mye at så mange ønsker å spesialisere seg videre i fagfeltet, sier Wie og utdyper:

–  Masterprogrammet vårt har fem fordypninger: audiopedagogikk, logopedi, psykososiale vansker, spesifikke lærevansker og utviklingshemning. Alle fordypningene gir gode muligheter for en meningsfull jobb. Våre studenter skal etter endt studieløp bidra til at barn, unge og voksne med ulike spesialpedagogiske behov i større grad kan oppfylle sitt potensiale for læring og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Av Ragnhild Stuler og Trine Melangen
Publisert 8. aug. 2022 08:39 - Sist endret 9. aug. 2022 14:18