Vil du bli læringsassistent ved ISP i 2023?

Vil du bidra til et godt faglig læringsmiljø?

Institutt for spesialpedagogikk søker læringsassistenter som skal hjelpe til med undervisningen våren og høsten 2023!

Menesker som prater

(illustrasjonsfoto: Colvin/UIO)

Er du bachelor- eller masterstudent ved ISP? Er du engasjert, strukturert, løsningsorientert, har digitale ferdigheter  og er faglig god? Da trenger vi deg!

Hva vil våre læringsassistenter gjøre?

 • Bistå underviser i seminarundervisning gjennom gruppearbeid og fagseminarer
 • Være bindeleddet mellom emneansvarlige og undervisere på emner både på bachelor- og masterprogrammene våre.
 • Ta i mot nye studenter som starter på bachelorprogrammet og masterprogrammene i spesialpedagogikk høsten 2023.
 • Bistå med å gjennomføre undervisning i zoom for eksterne og interne
 • Bistå med opplasting av undervisningsmateriale på nettsider og i canvas i tillegg til å bistå med teksting av undervisningsopptak der undervisere snakker norsk

Hva er det vi tilbyr?

 • Utvidet nettverk blant studenter og ansatte
 • Opplærings- og oppfølgingsmøter
 • Opplæring i UiO sine digitale systemer
 • Kurs i formidling og presentasjon
 • Få erfaring innenfor fysisk- og digital undervisning
 • Attest etter endt engasjement

Arbeidsomfanget er estimert til cirka 4 timer per uke fra studiestart og frem til eksamen. Behovet vil kunne variere fra uke til uke. Som læringsassistent blir du ansatt  som studentassistent som tilsvarer 176,50 per time (lønnstrinn 30) 

Søknad:

Du søker på stilling gjennom nettskjema her

Søknadsfrist: 8. desember 2022.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Kathrine Rostad på kathrine.rostad@isp.uio.no eller Joachim Pacheco-Lie på joachim.pacheco-lie@uv.uio.no.

Publisert 17. nov. 2022 10:57 - Sist endret 28. nov. 2022 13:25