Har du normal hørsel ?

Vi trenger flere deltakere til vårt forskningsprosjekt med mål om bedre oppfølging av voksne med nedsatt hørsel. Er du over 18 år, har normal hørsel (så vidt du vet), og cirka 30 minutter å sette av i en travel hverdag, ønsker vi deg velkommen til oss.

illustrasjon av en person som snakker til en annen person

– Et nytt forskningsprosjekt om hørsel er i startgropen, og vi trenger flere deltakere, sier tidligere stipendiat Arne Kirkhorn Rødvik ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Velkommen til å delta i kontrollgruppen i vårt forskningsprosjekt «Bedre hørselshabilitering med detaljert språklydtesting», for å teste taleoppfattelse og hørsel.

  • Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam og er et samarbeid mellom Institutt for spesialpedagogikk, UiO, og Øre, nese og halsavdelingen, Oslo universitetssykehus.
  • Forskningsprosjektet er godkjent av REK og av Personvernombudet ved OUS.
  • Testingen foregår i kjelleren i Helga Engs hus på Blindern.

Du kan lese mer om prosjektet om her: Betre høyrselshabilitering med detaljert språklydtesting

 

Digital disputas: Arne Kirkhorn Rødvik - Det utdanningsvitenskapelige  fakultet
Arne Kirkhorn Rødvik, PhD/Audiofysiker ved OUS

Om du kan tenke deg å delta, kan du ta kontakt med meg, PhD/Audiofysiker Arne Kirkhorn Rødvik, på telefon 97972529, eller på e-post a.k.rodvik@isp.uio.no, så sender jeg informasjons- og samtykkeskriv.

 

 

Les mer om Rødviks forskning her

Ny test gir eit meir presist bilde av taleoppfattinga hos barn og vaksne med cochleaimplantat

 

Av Marika Vartun
Publisert 12. mai 2022 10:04 - Sist endret 12. mai 2022 10:08