Arrangementer - Side 3

Tid og sted: 28. sep. 2018 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Linn Stokke Guttormsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

A multimethod study of the impact of stuttering on children.

Tid og sted: 27. sep. 2018 18:00 - 20:00, Kjelleren, Litteraturhuset

Jan Grue og Inga Bostad har en samtale på UiO:Forskningsdagene.

Tid og sted: 27. sep. 2018 16:00 - 18:00, Nedjma, Litteraturhuset

Monica Dalen, Anne-Lise Rygvold og Steinar Theie holder foredrag på UiO:Forskningsdagene.

Tid og sted: 27. sep. 2018 10:00 - 12:00, Seminarrom U30, Helga Engs hus

Institutt for spesialpedagogikk har gleden av å invitere ansatte, studenter og klinikere til et seminar om stamming hos barn med Dr. Elaina Kefalianos fra Universitetet i Melbourne og Associate Professor Courtney Byrd fra University of Austin. Begge foredragsholdere er internasjonalt anerkjente eksperter på sitt fagfelt.

Tid og sted: 24. sep. 2018 18:00 - 20:00, Nedjma, Litteraturhuset

Seminar på UiO:Forskningsdagene om forskning og kartlegging; En orientering om forskningsfunn om kartlegging i skolen med Anne Arnesen og Monica Melby-Lervåg, etterfulgt av paneldebatt.