Arrangementer - Side 8

Tid og sted: 14. des. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Silje Systad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 14. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

Is Language Impairments a Symptom of Nocturnal Epileptiform Activity? Studies exploring the relationship between nocturnal epileptiform activity and language impairments.

Tid og sted: 7. des. 2017 12:15, Aud 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Magnar Ødegård vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 7. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

A Comparative Study of Disruptive Behavior between Schools in Norway and the United States.

Gruppe barn som ser mot en voksen. foto
Tid og sted: 24. nov. 2017 09:30 - 15:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

Seminaret er et samarbeid mellom Institutt for spesialpedagogikk (ISP, UiO) og Statped. Vi vil presentere nyere forsknings- og utviklingsarbeid relevant for det pedagogiske arbeidet med flerspråklige barn i barnehage og tidlig grunnskole.

Tid og sted: 22. nov. 2017 10:15 - 13:45, Auditorium 3

Hva kan evnetesting (intelligenstest) si om elevers potensiale og hverdagsfungering? Hva måler en evnetest? Hvilken betydning har evnetester i spesialpedagogisk praksis for personer med utviklingshemming? Dette er spørsmål som seminaret belyser fra ulike perspektiver.

Tid og sted: 21. nov. 2017 15:00 - 16:30, Møterom 495, Helga Engs hus

Doktorgradsstipendiat Christiane Haukedals prosjekt har arbedistittelen:

"Quality of life in children who are deaf or hard of hearing: The impact of language skills"