Arrangementer - Side 10

Tid og sted: 24. okt. 2017 12:30 - 15:30, Thon Conference, Oslo

Kurs med professor emeritus Edvard Befring, i regi av Bro Aschehoug som handler om å gjøre elevene rustet til å møte fremtidens muligheter, utfordringer og påkjenninger.

Tid og sted: 27. sep. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Hilde Christine Hofslundsengen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 27. september 2017

Avhandlingens tittel er:

Betydningen av barns oppdagende skriving i barnehagen. En kvasi-eksperimentell intervensjonsstudie.

Tid og sted: 31. aug. 2017 - 1. sep. 2017, Nasjonalbiblioteket

The University of Oslo (the DSL+ project), in cooperation with Norwegian network for Down syndrome, the Norwegian Research Forum on Down syndrome and The National Library of Norway, invites you to a conference on Down-syndrome and communication this autumn in Oslo. The conference will be held at The National Library of Norway

Tid og sted: 22. aug. 2017 14:00, Helga Engs hus, Aud. 1

Institutt for spesialpedagogikk inviterer til tildelingen av Jonasprisen for 2017.

Tid og sted: 17. aug. 2017 14:00 - 16:00, Room 231, Helga Eng's building

The Department of Special Needs Education is hosting an open lecture on reading and models of learning to read. The Department has invited an internationally leading figure in the study of reading and reading difficulties, Professor David Share of the University of Haifa, Israel, to present his developing universal model of learning to read.