Åpent seminar: Pedagogikk og kategorisering av funksjonshemminger

Institutt for spesialpedagogikk har invitert to sentrale navn innen forskning på funksjonshemming, Dan Goodley fra Sheffield University og Simo Vehmas fra Universitetet i Helsinki. Tema er grenseflatene mellom pedagogikk og spesialpedagogikk, normalitetsforståelser og anvendelsen av diagnosekategorier i utdanningssystemet.

Tema

Funksjonshemmingsforskning er et tverrfaglig felt der man er opptatt av biologiske, sosiale, kulturelle og historiske faktorer som påvirker vår forståelse av såvel fysisk funksjonshemming som utviklingshemming.

Dette feltet har tett kontakt med det pedagogiske og utdanningsvitenskapelige felt, blant annet fordi funksjonshemming og utviklingshemming er viktige kategorier i skolen.

Tema for dette seminaret er:

  • Hvordan diagnostiseres og kategoriseres elever?
  • Hvordan skilles det mellom pedagogikk og spesialpedagogikk? 
  • Hvordan virker medisinske merkelapper sammen med sosiale og politiske krefter?

Registrering

Seminaret er gratis. Påmeldingsfrist: 6. juni. Meld deg på her.

Program

10:00 Kaffe

10:20 Åpning ved professor Jan Grue (Institutt for spesialpedagogikk)

10:30 Professor Dan Goodley: “Disability labels, educational categories and an in-between-al politics"

11:15 Kommentarer ved professor Tone Kvernbekk (Institutt for pedagogikk), fulgt av åpen diskusjon

12:00 Lunsj (kan kjøpes i kafeteriaen i Helga Engs hus) 

13:00 Professor Simo Vehmas: “Disability diagnoses, (alternative) facts, and sensible politics"

13:45 Kommentarer ved professor Eivind Engebretsen (Medisinske fakultet, Avdeling for helsefag), fulgt av åpen diskusjon

14:30 Oppsummering og avslutning ved professor Jan Grue

Publisert 26. apr. 2017 13:39 - Sist endret 29. juni 2022 14:19