Flerspråklige elever som risikogruppe for frafall og marginalisering

Førsteamanuensis Ivar Morken holder foredrag om prosjektet Munch i frie tøyler

Førsteamanuensis Ivar Morken (foto: Colvin/UiO)

Foredraget er en del av Faglig foredrag om prosjektet «Munch i frie tøyler» i regi av det spesialpedagogiske teaterkompaniet Det naive selskap.

Foredragsholderne drøfter problemstillinger rundt økende mangfold i skolen og tilgjengeliggjøring av kunsten i det multikulturelle samfunn:

  • På hvilken måte representerer elever uten norsk som morsmål en risikogruppe for marginalisering og frafall?
  • Og hvilke tiltak kan settes ut for å bygge opp om og støtte denne gruppen?
  • Hvordan gjøre kunsten tilgjengelig og aktuell for alle?

Foredragsholdere:

  • Hedda Greni, prosjektleder v/Det naive selskap
  • Ivar Morken, Førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk og spesialist på migrasjonspedagogikk
  • Elisabeth Sødal, formidlingsleder ved Nationaltheatret

 

Foredraget er gratis og åpent for alle.
 

Velkommen!

Publisert 13. mars 2017 09:57 - Sist endret 8. mai 2019 14:42