Grønt UiO

På ISP sine sider om Grønt UiO finn du informasjon og tips om korleis vi kan skape ein grønare kvardag.

Foto: stock.xchng

Dersom du vil ha meir informasjon om Grønt UiO kan du gå inn på universitetet sine sider om miljøarbeid.

HMS

Du kan lese mer om HMS og arbeidsmiljø på de sentrale nettsidene. 

Innelufta

Om det er tung luft på kontoret og det har innverknad på din arbeidskapasitet, bør det meldast inn til verneombod eller til din næraste leiar.

Energi 

Enøk-analyse og sparetips

Resirkulering 

Slik resirkulerer du ved ISP

Utskrift

Miljøvenlege tips for utskrift og kopiering

Publisert 22. mars 2011 14:00 - Sist endret 4. nov. 2015 14:36