Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved ISP

Kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved ISP omfatter alle prosesser som har betydning for studiekvalitet og skal bidra til at studiene og læringsmiljøet ved instituttet til enhver tid er av høy kvalitet.

Lenke til Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo

Kvalitetssystemets formål

Kvalitetssystemet skal bidra til et systematisk, målrettet og allsidig arbeid med studiekvalitet, kvalitetssikring og læringsmiljø. Formålet med kvalitetssystemet er

  • å bidra til å realisere målene for utdanningsvirkesomheten og læringsmiljøet
  • avdekke svikt og gjenkjenne sterke sider i undervisning og utdanning
  • å være et verktøy for systematisk arbeid med kvalitetssikring og –utvikling.
  • Universitetsstyret har vedtatt at alle emner og programmer skal ha et system som skaper og sikrer høy kvalitet på det aktuelle studietilbudet.

Hensikt

Evalueringen har to hensikter

  1. å finne indikatorer på kvalitetssvikt
  2. å beskrive god praksis

 

Publisert 21. aug. 2015 12:53 - Sist endret 21. mars 2019 15:48