System for klager og avvik ved ISP

Instituttet har et prinsipp om at alle saker skal søkes løst på lavest mulig nivå. Alle saker skal søkes løst i linjen og alle skal søkes behandlet uten unødvendige opphold.

- Si fra systemet ved UiO

Publisert 21. aug. 2015 12:53 - Sist endret 21. mars 2019 12:57