Instituttstyrevalg

Valg av nye representanter fra alle valggrupper til instituttstyret vil gjennomføres våren 2021. Ytterligere detaljer om valggjennomføringen presenteres under så snart tidsplan for prosessen er på plass.

Hvem skal velges?

Det skal velges representanter til instituttstyret fra følgende valggrupper:

 • Faste vitenskapelige ansatte 
 • Midlertidig vitenskapelige ansatte
 • Teknisk-administrative ansatte
 • Studenter

Foreslå kandidater til valg:

Det kan foreslås kandidater til alle verv frem til: 15.april 2021 kl. 16:00. 

Forslag sendes per e-post til kontorsjef Kristin Fedje Fredriksen. 

Hvem kan foreslå kandidater og hvordan gjøres det?

Du kan kun foreslå kandidater fra egen valggruppe. Forslag sendes til kontorsjef ved Instituttet. Det er nok med én forslagsstiller for hver kandidat.

For å kunne stille til valg må en kandidat:

 • Ha tiltrådt stilling innen valgdagene
 • Ha et ansettelsesforhold som gjelder hele valgperioden 
 • Studenter må være semesterregistrert

For å kunne foreslå kandidater til valget må forslagsstiller:

 • Være ansatt på noen av valgdagene i minst halv stilling eller inneha en professor II-stilling
 • Studenter må være semesterregistrert

Stemmerett

Du har stemmerett innenfor den valggruppen du tilhører:

 • Fast vitenskapelig ansatt
 • Midlertidig vitenskapelig ansatt
 • Teknisk-administrativt ansatt 
 • Student 

Stemmerett har fastlønnede ansatte i minst 50% stilling, samt professorer II. Studenter må være semesterregistrert for å ha stemmerett

Tidsplan og valgperiode

Forslagsfrist: 15.april 2021 kl 16:00. 

Valgperiode: Valget gjennomføres elektronisk i perioden: 6.-13. mai 2021.

Stemmer avgis ved å benytte knappen STEM HER under.

 

 

 

Administrasjonsreglement for Institutt for spesialpedagogikk

STEM HER

 

Publisert 28. aug. 2020 10:33 - Sist endret 26. mars 2021 11:37