Kandidater til valg

Neste valg gjennomføres våren 2021.

Kandidater til valg presenteres under så snart forslagsfristen er passert.

Foreslåtte kandidater for faste vitenskapelige ansatte:

Navn på kandidat Forslagsstiller(e)
   
   

Foreslåtte kandidater for midlertidig vitenskapelige ansatte:

Navn på kandidat Forslagsstiller(e)
   
   

Foreslåtte kandidater for teknisk-administrative ansatte:

Navn på kandidat Forslagsstiller(e)
   
   

Foreslåtte kandidater for studenter:

Navn på kandidat Forslagsstiller(e)
   
   

 

Publisert 28. aug. 2020 10:34 - Sist endret 28. aug. 2020 10:34