Oslo Assessment, Intervention and Learning Lab (O-AILL)

O-AILL leverer oppdatert kartleggingsverktøy, teknisk utstyr og kliniske fasiliteter til forskere og studenter fra ulike forskningsdisipliner. 

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Oppdatert forskning er avgjørende for å:  

  • møte mangfoldet innen spesialpedagogikk
  • styrke støtteapparatet rundt mennesker med spesialpedagogiske behov
  • sikre forskningsbasert intervensjon innen det spesialpedagogiske området 

O-AILL gir studenter førstehåndserfaringer med kartlegging, intervensjon og rådgivning. Målet er å utdanne kompetente, oppdaterte og reflekterte praktikere som respekterer de ulike behovene til mennesker med spesielle behov.

 

Publisert 16. juni 2017 12:54 - Sist endret 20. juni 2017 12:00