English version of this page

Oslo Assessment, Intervention and Learning Lab (O-AILL)

O-AILL leverer oppdatert kartleggingsverktøy, teknisk utstyr og kliniske fasiliteter til forskere og studenter fra ulike forskningsdisipliner. 

 

Illustrasjonsfoto: Oslo Assessment, Intervention and Learning Lab (O-AILL)

Oppdatert forskning er avgjørende for å:  

 • møte mangfoldet innen spesialpedagogikk
 • styrke støtteapparatet rundt mennesker med spesialpedagogiske behov
 • sikre forskningsbasert intervensjon innen det spesialpedagogiske området 

O-AILL gir studenter førstehåndserfaringer med kartlegging, intervensjon og rådgivning. Målet er å utdanne kunnskapsrike og kompetente praktikere, som er er oppdatert på den siste utviklingen innen forskning, og som tar hensyn til mangfoldet av individer med spesielle behov.

Reserver rom og/eller vitenskapelige instumenter

Reservasjon av rom eller instrumenter gjøres via Lab Agenda. Registrer deg eller logg inn.

Labben disponerer 4 flerbruksrom og 2 akustisk behandlede rom for audiometri, lydopptak, og EEG måling (EEG kommer tidlig 2020).

Av avanserte vitenskapelige instumenter disponerer vi en EyeLink 1000 Plus blikksporer (eye tracker), som har markedsledende presisjon og nøyaktighet. Den kan brukes stasjonært i labben, eller portabelt i feltundersøkelser.

Lån tester, bøker, og teknisk utstyr

Vi har et stort utvalg av tester, kartleggingsverktøy og observasjonsmateriell innenfor mange områder (se nedenfor). Vi har også mye teknisk utstyr og bøker. Send en epost til learning-lab@isp.uio.no, eller besøk vårt administrasjons-kontor (rom 331) for utlån. 

Kartleggingsverktøy

 

Intervensjonsprogrammer

Teknisk utstyr

 • Bærbare audiometre
 • Hodetelefoner
  • Koss
  • ATA
  • Deltaco med mikrofon
  • Blaster Blaze med mikrofon
  • Sennheiser HD 4.20s med mikrofon
  • Plantronics Blackwire C3225 USB-C med mikrofon
 • Laptop
  • DELL Latitude
  • HP Elitebook
 • Lena produkter
  • DPL
  • Vester
  • Lommer
 • Kamera
  • Fujifilm Instax mini 70 (Instant Camera)
 • Myggmikrofon
  • Røde Smartlav+
 • Opptakere
  • Olympus opptaker WS-853
  • Olympus opptaker DS-9500
  • Olympus AS-9000 Transcription Kit
  • Olympus ME-12 Støyreduserende mikrofon for diktafon
  • Olympus E-102 Hodetelefon for diktafon
 • Stoppeklokker
 • Tablets/iPad
  • Android Samsung Galaxy Tab S2
  • iPad Air 2
  • iPad 6
 • Tablet/iPad stativ
 • Webkam

Bøker

Evaluering

Cohen, R.J., Swerdlik, M.E., & Philips, S.M. (1996). Psychological Testing and Assessment. An Introduction to Tests and Measurement. Mayfield Publishing Company

Kaufman, A.S. (1990). Assesseng Adolescent and Adult Intelligence. Allyn and Bacon

Kaufman, A.S. (1994). Intelligent Testing with WISC-III. John Wiley & Sons Inc

Sattler, J.M. (2018). Assessment of Children. Cognitive Foundations and Applications. Sixth edition. Jerome M. Sattler Publisher Inc

Sattler, J.M. (1992). Assessment of Children. Revised and Updated Third Edition. Jerome M. Sattler Publisher Inc

Sattler, J.M. (1992). Assessment of Children. WISC-III and WPPSI-R Supplement. Jerome M. Sattler Publisher Inc

Forskningsmetode

Befring, E. (2007). Forskningsmetode med etikk og statistikk. Det Norske Samlaget Oslo

Brown, T.A. (2015). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. The Guilford Press

Cozby, P.C. (1997). Methods in Behavioral Research. Mayfield Publishing Company

Creswell, J.W. (2009). Research design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications Inc.

Creswell, J.W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five Traditions. Sage Publications, Inc.

Kline, P. (1994). An Easy Guide to Factor Analysis. Routledge

Lund, T., Kleven, T.A., Kvernbekk, T., & Christophersen, K.-A. (2002). Innføring i forskningsmetodologi. Unipub forlag og forfatteren

Rådgivning

Johannessen, E., Kokkersvold, E., & Vedeler, L. (2001). Rådgivning. Tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis. 2. utgave. Gyldendal Norsk Forlag

Stamming

Guitar, B. (2006). Stuttering. An Integrated Approach to Its Nature and Treatment. Lippincott Williams & Wilkins

Statistikk

Christophersen, K.A. (2009). Databehandling og statistisk analyse med SPSS. 4. utgave. Unipub forlag og forfatteren

Lund, T., & Christophersen, K.-A. (1999). Innføring i statistikk. Universitetsforlaget Oslo

Norris, G., Qureshi, F., Howitt, D., & Cramer, D. (2012). Introduction to Statistics with SPSS for Social Science. Pearson Education Limited

Robinson Kurpius, S.E., & Stafford, M.E. (2006). Testing and Measurement. Sage Publications, Inc.

Kunngjøringer

Nye:

Gamle:

 

 

 

Publisert 16. juni 2017 12:54 - Sist endret 21. jan. 2020 13:53