Hvilken informasjon vi spør om ved Frivilligregisteret:

Informasjon om forsøksdeltakeren:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Er deltakeren fra urbant- eller bygdestrøk?
 • Hvor langt fra Oslo bor deltakeren?
 • Er norsk deltakerens førstespråk / morsmål?
 • Snakker deltakeren et annet språk enn norsk hjemme?
  • Hvis ja: Hvilke språk benyttes?
  • Hvis ja: Hvor mye brukes språkene i hverdagen (omtrent)?

Kontaktinformasjon:

 • Epost-adresse(r)
 • Valgfritt: Telefonnummer
 • Valgfritt: Gateadresse

Informasjon om vansker og diagnoser (på forsøksdeltakeren):

Har deltakeren noen vansker eller diagnoser?

Hvis ja:

 • Diverse vansker:

  • Hørselshemming og hørselsrelaterte vansker knyttet til språk, tale og kommunikasjon
  • Svelgevansker
  • Taleflytvansker: stamming og løpsk tale
  • Stemmevansker
  • Atferds-, emosjonelle og sosiale vansker
  • ADHD / hyperkinetisk forstyrrelse
  • Downs syndrom
  • Intellektuell funksjonshemming (utviklingshemming)
 • Spesifikke lærevansker:

  • Dysleksi
  • Matematikkvansker
  • Leseforståelsesvansker
  • Stavevansker
  • Skriftlig uttrykksevnevansker
 • Ervervede språk- og kommunikasjonsvansker:

  • Afasi
  • Taleapraksi
  • Dysarthri
  • Dyspraxi
 • Utviklingsmessige språk- og kommunikasjonsvansker:

  • Utviklingsmessig språforstyrrelse
  • Spesifikke språkvansker
  • Ekspressive språkvansker (problemer med å uttrykke seg)
  • Reseptive språkvansker (problemer med å forstå)
  • Pragmatiske kommunikasjonsvansker (autismespekterforstyrrelser)
  • Artikulasjonsvansker

Tilbake til påmeldingssiden

Tilbake til frivilligregisteret

Publisert 14. feb. 2020 15:17 - Sist endret 29. feb. 2020 16:45