Anne-Lise Rygvold

Bilde av Anne-Lise Rygvold
English version of this page
Telefon +47 22858078
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO
Andre tilknytninger Teknisk-adminstrativ gruppe
Emneord: Logopedi, Språkutvikling og språkvansker, Utenlandsadopsjon, Spesialpedagogikk

Publikasjoner

 • Dalen, Monica; Theie, Steinar & Rygvold, Anne-Lise (2020). School adjustment of internationally adopted children in primary school: A mother and teacher approach. Children and Youth Services Review.  ISSN 0190-7409. . doi: 10.1016/j.childyouth.2019.104737 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rygvold, Anne-Lise; Garmann, Nina Gram; Torkildsen, Janne von Koss & Næss, Kari-Anne Bottegård (2019). Språkforstyrrelser hos barn, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  13.  s 301 - 337
 • Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Theie, Steinar (2017). Utenlandsadopterte - en del av mangfoldet i barnehage og skole, I: Sven Nilsen (red.),  Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02776-0.  Kaptittel 11.  s 241 - 265
 • Rygvold, Anne-Lise & Karlsen, Jannicke (2017). Leseferdigheter hos norske andreklassinger med ulik språklig bakgrunn. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(3), s 28- 38 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rygvold, Anne-Lise & Karlsen, Jannicke (2017). Leseferdigheter hos norske andreklassinger med ulik språklig bakgrunn. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(3), s 28- 38
 • Rygvold, Anne-Lise & Theie, Steinar (2016). Internationally Adopted Children's Reading Comprehension in Second Grade. Adoption Quarterly.  ISSN 1092-6755.  19(3), s 166- 187 . doi: 10.1080/10926755.2016.1182954
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2012). Internasjonale adopsjoner i Norge, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kapittel 25.  s 502 - 521
 • Rygvold, Anne-Lise (2012). Språkmestring hos utenlandsadopterte 2.klassinger. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(4), s 7- 16
 • Rygvold, Anne-Lise (2012). Språkvansker hos barn, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kapittel 16.  s 323 - 340
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas; Horn, Erna & Rygvold, Anne-Lise (2010). Ordforråd og ordforrådsutvikling hos norske barn og unge. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  74(9), s 35- 43
 • Rygvold, Anne-Lise (2009). Språkutvikling hos internasjonalt adopterte førskolebarn. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  55(4), s 5- 11
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2008). Internasjonale adopsjoner i Norge, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  Kapittel 27.  s 622 - 641
 • Rygvold, Anne-Lise (2008). Språkvansker hos barn, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  Kapittel 10.  s 229 - 249
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2007). Fokus på språk, lärande och skola, I: Margareta Carlberg & Karin Jareno Nordin (red.),  Internationellt adopterade i Sverige. Vad säger forskningen?.  Socialstyrelsen, Stockholm, Sverige.  Kapittel 4.  s 80 - 109
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2006). Educational Achievement in Adopted Children from China. Adoption Quarterly.  ISSN 1092-6755.  9(4), s 45- 58
 • Rygvold, Anne-Lise (2005). Logopedutdanningen i Norge - fra ettårig videreutdanning til mastergradsstudium. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  51(1), s 30- 31
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2004). Internasjonale adopsjoner i Norge, I:  Spesialpedagogikk (3. utgave).  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-23176-0.  Kap. 29.  s 593 - 611
 • Rygvold, Anne-Lise (2004). Språkvansker hos barn, I:  Spesialpedagogikk (3. utgave).  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-23176-0.  Kap. 9.  s 197 - 216
 • Kamstrup, Gjertrud W.; Mjøvik, Eva; Rygvold, Anne-Lise & Saltnes, Bjørn Gunnar (2002). Bringing computer-supported reading one step further - Individual assistance through screen typography and speech synthe. Ukjent.
 • Rygvold, Anne-Lise (2001). Språkvansker hos barn, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19906-9.  s 264 - 282
 • Rygvold, Anne-Lise (1999). "Jeg ønsker meg sko med hengelås til bursta'n" Om kreativitet i utenlandsadopterte barns språk, I: Monica Dalen; Anne-Lise Rygvold & Reidun Tangen (red.),  Mangfold og samspill : om minoriteter i familie og samfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-45129-1.  s 127 - 140
 • Rygvold, Anne-Lise (1999). Lese- og skrivevansker, I: Sverre Asmervik; Terje Ogden & Anne-Lise Rygvold (red.),  Innføring i spesialpedagogikk. 3. utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-12825-3.  s 15 - 84
 • Rygvold, Anne-Lise (1999). Språk- og talevansker, I: Sverre Asmervik; Terje Ogden & Anne-Lise Rygvold (red.),  Innføring i spesialpedagogikk. 3. utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-12825-3.  s 195 - 232

Se alle arbeider i Cristin

 • Rygvold, Anne-Lise & Ogden, Terje (red.) (2017). Innføring i spesialpedagogikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205500648.  303 s.
 • Rygvold, Anne-Lise & Ogden, Terje (red.) (2008). Innføring i spesialpedagogikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36118-8.  409 s. Vis sammendrag
 • Rygvold, Anne-Lise; Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Høigaard, Bjørgulv; Klem, Marianne; Monsrud, May-Britt; Ottem, Ernst; Horn, Erna; Engen, Liv & Helle, Hildbjørg (2007). Språkveilederen. Bredtvet kompetansesenter.  ISBN 978-82-92725-08-5.  156 s.
 • Espenakk, Unni; Klem, Marianne; Rygvold, Anne-Lise; Ottem, Ernst & Saltveit, Vibeke (red.) (2007). Språkveilederen. Bredtvet kompetansesenter.  ISBN 978-82-92725-08-5.  160 s.
 • Rygvold, Anne-Lise (2004). Adoptivbarn i barnehagen. Adopsjonsforum, Verdens Barn, InorAdopt.  22 s.
 • Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Tangen, Reidun (red.) (1999). Mangfold og samspill : om minoriteter i familie og samfunn. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-45129-1.
 • Asmervik, Sverre; Ogden, Terje & Rygvold, Anne-Lise (red.) (1999). Innføring i spesialpedagogikk. Oslo:Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-21865-1.
 • Asmervik, Sverre; Ogden, Terje & Rygvold, Anne-Lise (red.) (1999). Innføring i spesialpedagogikk. 3. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-12825-3.
 • Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Tangen, Reidun (red.) (1999). Mangfold og samspill. Avvik og minoriteter i familie og samfunn. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Rygvold, Anne-Lise & Sætersdal, Barbro (ed.) (1999). Mine - Yours - Ouers and Theirs: Adoption, changing kinskip and family patterns.. Oslo, University of Oslo, Department of Special Needs Education.
 • Asmervik, Sverre; Ogden, Terje & Rygvold, Anne-Lise (red.) (1996). Innføring i spesialpedagogikk. Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-21865-1.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rygvold, Anne-Lise (2020). Adopterte barn og språk. Ny utgave..
 • Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Theie, Steinar (2018). Utenlandsadopsjon - en vellykket intervensjon for barn i risiko.
 • Gjertsen, Jostein; Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Theie, Steinar (2018, 04. oktober). Om adopterte barn. [Radio].  Oslo.
 • Rygvold, Anne-Lise (2018). Similar or different? Internationally adopted children's language and reading mastery..
 • Rygvold, Anne-Lise (2016). Language and reading skills among adopted and non-adopted school-children.
 • Rygvold, Anne-Lise & Klem, Marianne (2016). Spesifikke språkvansker - en begrepsavklaring. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  42(1), s 18- 22
 • Rygvold, Anne-Lise (2015). Internationally adopted children’s language and reading comprehension.
 • Rygvold, Anne-Lise (2013). Are there really differences in language development between internationally adopted and non-adopted children?.
 • Rygvold, Anne-Lise; Overton Venet, Mary; Heinzelmann, Bettina; Masdottir, Thora & Verneo, Irene (2013). Documenting Forms of Clinical Practice in Initial Education in Europe (speech and language therapy).
 • Rygvold, Anne-Lise (2012). Language development in internationally adopted children from four years to second grade.
 • Rygvold, Anne-Lise (2011). Logopedutdanning – veien til mastergradsstudium. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  (1), s 34- 36
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (ed.) (2009). International Adoption Conference International Adoptees - School performance, Educational Attainment and Social Adjustment.
 • Rygvold, Anne-Lise (2009, 17. november). Kan det være utfordringer knyttet til språk og språkforståelse for barn som har/har hatt utenlandsk au pair?. [Radio].  Sånn er livet, NRK P2.
 • Rygvold, Anne-Lise (2009). Language development of internationally adopted four-year olds.
 • Rygvold, Anne-Lise (2008). Lese- og skrivevansker, I: Anne-Lise Rygvold & Terje Ogden (red.),  Innføring i spesialpedagogikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36118-8.  Kapittel 2.  s 38 - 93
 • Rygvold, Anne-Lise (2008). Språk- og talevansker, I: Anne-Lise Rygvold & Terje Ogden (red.),  Innføring i spesialpedagogikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36118-8.  Kapittel 6.  s 212 - 254
 • Rygvold, Anne-Lise & Ogden, Terje (2008). Spesialpedagogisk praksis, I: Anne-Lise Rygvold & Terje Ogden (red.),  Innføring i spesialpedagogikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36118-8.  Kapittel 1.  s 15 - 37
 • Rygvold, Anne-Lise (2007). Adopterte barn og språk.
 • Rygvold, Anne-Lise (2007). En andre morsmålsutvikling - språkutvikling hos internasjonalt adopterte barn.
 • Rygvold, Anne-Lise (2007). En annerledes språkutvikling - om mestring og snublekanter i internasjonalt adopterte barns språktilegnelse.
 • Rygvold, Anne-Lise (2007). Internasjonalt adopterte barn og språk.
 • Rygvold, Anne-Lise (2007). Mestring og snublekanter i språkutviklingen til adopterte barn.
 • Rygvold, Anne-Lise (2007). Språk og språkutvikling.
 • Rygvold, Anne-Lise; Skaar, Bjørn & Lindqvist, Tove (2007). Språkpakken. [Video /  DVD].
 • Rygvold, Anne-Lise (2006). Logopediutdanningen ved Insitutt for spesialpedagogikk, UiO.
 • Rygvold, Anne-Lise (2006). Språk hos internasjonalt adopterte barn.
 • Rygvold, Anne-Lise (2006). Språk og språkutvikling hos internasjonalt adopterte barn.
 • Rygvold, Anne-Lise (2006). Universitetsklinikk - samarbeid med ISP.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2005). Adoption from China to Norway- Research Results and Perspectives.
 • Rygvold, Anne-Lise (2005). Adoptivbarn og språk.
 • Rygvold, Anne-Lise (2005). Om språk; kommunikasjons-, kognitivt og lingvistisk perspektiv. Språkvansker.
 • Rygvold, Anne-Lise (2005). Språkutvikling og språkmestring hos internasjonale adopterte barn.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2004). Adoptivbarn fra Kina - i familen og på skolen.
 • Rygvold, Anne-Lise (2004, 25. mai). Kinaadopterte klarer seg bra.  Oslo.
 • Rygvold, Anne-Lise (2004, 27. mai). On internasjonale adopsjoner. [Radio].  NRK "Norgesglasset".
 • Rygvold, Anne-Lise (2003). Adoptivbarn og språkutvikling.
 • Rygvold, Anne-Lise (2003). En annerledes språktilegnelse. Internasjonalt adopterte barns språkutvikling � en utfordring for barnehagen?.
 • Rygvold, Anne-Lise (2003). Er internasjonalt adopterte barns språkutvikling og �mestring annerledes enn forventet?.
 • Rygvold, Anne-Lise (2003). Internasjonalt adopterte barns språk, tale- og skriftspråklige mestring. Hvordan legge til rette for optimal språklig utvikling?.
 • Kamstrup, G. W.; Mjøvik, E.; Rygvold, Anne-Lise & Saltnes, B.G. (2002). Bringing computer-supported reading one step further - Individual assistance through screen typography and speech synthesis.
 • Kamstrup, G. W.; Mjøvik, E.; Rygvold, Anne-Lise; Saltnes, B.G.; Kamstrup, Gjertrud W.; Mjøvik, Eva & Saltnes, Bjørn Gunnar (2002). MULTIFUNK: Bringing computer-supported reading one step further.
 • Kamstrup, G. W.; Rygvold, Anne-Lise; Saltnes, B.G.; Kamstrup, Gjertrud W. & Saltnes, Bjørn Gunnar (2002). Screen design aspects of computer-supported reading.
 • Rygvold, Anne-Lise (2002). Utenlandsadopterte barn; språkutvikling og språklig fungering. Verdens barn : medlemsblad for Verdens Barn / Norsk Koreaforening.  ISSN 0800-3521.  14.årgang(nr 2), s 7- 10
 • Rygvold, Anne-Lise (2002). VARIATION ¿ understanding language proficiency in international adoptees.
 • Rygvold, Anne-Lise (2001). Language development among internationally adopted children and young adults.
 • Rygvold, Anne-Lise (2001). Språk- og skolemestring hos utenlandsadopterte barn.
 • Rygvold, Anne-Lise & Kamstrup, Gjertrud W. (2001). MULTIFUNK - Lesing, skriving, samarbeid på og ved skjerm.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (1999). Hvordan går det på skolen? En analyse av utenlandsadopterte elevers skolefaglige kompetanse.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (1999). Skolealderen- en spesiell sårbar periode?. Adopsjonsforum.  ISSN 0802-7617.  (2), s 10- 12
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (1999). Utenlandsadopterte - barn av "mange aldre". Adopsjonsforum.  ISSN 0802-7617.  (3), s 6- 9
 • Rygvold, Anne-Lise (1999). Better or worse? Intercountry adopted children`s language and academic skills.
 • Rygvold, Anne-Lise (1999, 18. januar). Utenlandsadopterte barn i Norge - hvordan klarer de seg. [Radio].  WOK; NRK P2 : NRK.
 • Rygvold, Anne-Lise; Dalen, Monica & Sætersdal, Barbro (1999). Mine - yours - ours and theirs. Adoption, changing kinship and family patterns.
 • Rygvold, Anne-Lise (1998). Biblioteket og barn med lese- og skrivevansker.
 • Rygvold, Anne-Lise (1998). Lese- og skrivevansker; teoretisk forståelse og praktiske konsekvenser.
 • Rygvold, Anne-Lise (1998). Språk hos utenlandsadopterte barn.
 • Rygvold, Anne-Lise (1998). Språkproblem hos utenlandsadopterte elever - konsekvenser for deres skolesituasjon.
 • Rygvold, Anne-Lise (1997). Lese- og skrivevansker hos barn og unge.
 • Rygvold, Anne-Lise (1997). Lese- og skrivevansker i språklig perspektiv.
 • Rygvold, Anne-Lise (1997). Utenlandsadopterte barn - dagligspråk og skolespråk.
 • Rygvold, Anne-Lise (1997). Utenlandsadopterte barn og språklig fungering.
 • Rygvold, Anne-Lise (1997). Utenlandsadopterte elever - dagligspråk og skolespråk.
 • Strømsø, Helge Ivar; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Rygvold, Anne-Lise (1997). Lese- og skriveprøver for studenter på høyskole- og universitetsnivå.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. jan. 2018 10:10 - Sist endret 11. mars 2020 12:26

Prosjekter