Liv Heidi Mjelve

Emeritus
Bilde av Liv Heidi Mjelve
Telefon +47-22858131
Rom 477
Brukernavn
Besøksadresse Helga Engs hus Sem Sælands vei 7 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Psykososiale vansker
 • Kommunikasjon
 • Veiledning, rådgivning og psykoterapi

Undervisning


SPED4000 Rådgivning og innovasjon

Bakgrunn

Utdanning

 • PhD ved Institutt for Spesialpedagogikk
 • Cand. Paed. Spes. ved Institutt for Spesialpedagogikk
 • Gestaltterapi, Norsk gestaltinstitutt , Oslo
 • Førskolelærerutdanning, Barnevernsakademiet,Oslo

Arbeidserfaring

 • Førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk
 • Post.doc, Institutt for spesialpedagogikk, UiO
 • Avdelingsleder Haug skole og ressurssenter
 • Spesialpedagog Sykehusundervisningen i Oslo
 • Styrer/avdelingsleder i barnehage
 • Psykoterapi og veiledning, egen praksis
 • Undervisning, veiledning og sensur, UiO og Norsk gestaltinstitutt

Samarbeid

 • Samarbeid med Norsk Gestaltinstutt høyskole og HiOA
Emneord: Rådgivning og innovasjon, Spesialpedagogikk, Kommunikasjon, Psykososiale vansker

Publikasjoner

 • Solberg, Stine; Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi; Edwards, Anne & Arnesen, Anne (2022). Teachers’ experiences of school-based support in their work with shy students . Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X.
 • Cordier, Reinie; Speyer, Renee; Mahoney, Natasha; Arnesen, Anne; Mjelve, Liv Heidi & Nyborg, Geir (2021). Effects of interventions for social anxiety and shyness in school-aged children: A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 16(7), s. 1–42. doi: 10.1371/journal.pone.0254117. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solberg, Stine; Edwards, Anne; Mjelve, Liv Heidi & Nyborg, Geir (2020). Working Relationally with Networks of Support Within Schools: Supporting Teachers in their Work with Shy Students. Journal of Education for Students Placed at Risk. ISSN 1082-4669. doi: 10.1080/10824669.2020.1854760. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjelve, Liv Heidi & Tangen, Reidun Synnøve (2020). Imitation as a Method of Analyses: Understanding Participants’ Perspectives. Qualitative Research in Psychology. ISSN 1478-0887. doi: 10.1080/14780887.2020.1840684. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi; Edwards, Anne & Crozier, Ray (2020). Teachers’ strategies for enhancing shy children's engagement in oral activities: necessary, but insufficient? International Journal of Inclusive Education. ISSN 1360-3116. doi: 10.1080/13603116.2020.1711538. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjelve, Liv Heidi; Nyborg, Geir; Edwards, Anne & Crozier, Ray (2019). Teachers’ Understandings of Shyness: psychosocial differentiation for student inclusion. British Educational Research Journal (BERJ). ISSN 0141-1926. doi: 10.1002/berj.3563. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skottun, Gro & Mjelve, Liv Heidi (2018). Bruk av diagnoseskjema i gestaltterapi : rapport fra evalueringen av et pilotprosjekt . Norsk Gestalttidsskrift. ISSN 1503-8912. 15(1), s. 9–37.
 • Skottun, Gro & Mjelve, Liv Heidi (2018). Bruk av diagnoseskjema i gestaltterapi. Norsk Gestalttidsskrift. ISSN 1503-8912. 15(1), s. 8–37. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjelve, Liv Heidi; Ulleberg, Inger & Vonheim, Kristin (2018). “What do I Share?” Personal and Private Experiences in Educational Psychological Counselling. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. s. 1–14. doi: 10.1080/00313831.2018.1527396. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjelve, Liv Heidi (2017). Process Competence versus Expert Knowledge: Counseling in Special Needs Education. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. ISSN 2535-3047. 2(1), s. 1–15. doi: 10.15845/ntvp.v2i1.870. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2017). Innagerende atferdsvansker og inkludering. I Nilsen, Sven (Red.), Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02776-0. s. 181–195.
 • Mjelve, Liv Heidi (2016). Parallel Processes in Counseling for Schools, Towards a Research Tradition in Gestalt Therapy. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 978-1-4438-0734-0. s. 271–289.
 • Mjelve, Liv Heidi; Skottun, Gro & van Baalen, Daan (2015). Bruk av CORE-skjemaer i gestaltterapi. Norsk Gestalttidsskrift. ISSN 1503-8912. 11 [i.e. 12](2), s. 8–29.
 • Mjelve, Liv Heidi (2014). Spesialpedagogisk rådgivning - på rådgivers eller rådsøkers premisser? : en kvalitativ videoobservasjonsstudie av rådgivningsrelasjoner. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 79(2), s. 58–69.
 • Stensæth, Karette; Wold, Elizabeth & Mjelve, Liv Heidi (2012). "Trygge barn som utfolder seg": De estetiske fagenes funksjon i spesialpedagogisk arbeid. I Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Red.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202352264. s. 303–318.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mjelve, Liv Heidi (2007). Oppbrudd: Tanker og følelser ved skilsmisse. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-37438-6. 177 s.
 • Mjelve, Liv Heidi (2005). Å være foreldre. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-35156-2. 167 s.
 • Mjelve, Liv Heidi & Kokkersvold, Erling (2003). Mellom oss. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-30437-6. 151 s.
 • Mjelve, Liv Heidi & Holmberg, Jorun Buli (1989). Hvordan rolle- og ansvarsfordelinger i konsultasjonsforhold kan påvirke samspillet. Statens Spesiallærerhøgskole. ISBN 82-90363-26-5. 21 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi; Crozier, Ray; Arnesen, Anne & Coplan, Robert (2021). Teachers’ strategies for helping shy students: Results from a national survey in Norway.
 • Vartun, Marika; Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2020). Stille og innadvendte elever trenger ekstra støtte fra læreren. [Avis]. forskning.no.
 • Arnesen, Anne; Mjelve, Liv Heidi; Nyborg, Geir; Crozier, Ray; Bjørnebekk, Gunnar & Coplan, Robert (2020). Student-teacher relationships and (early) adolescents’ school engagement.
 • Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi & Arnesen, Anne (2019). Skolens arbeid med den stille, innadvendte elevgruppen.
 • Arnesen, Anne; Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2019). Stille og innadvendte elever: Hvordan se og hjelpe dem i skolen?
 • Mjelve, Liv Heidi & Nyborg, Geir (2019). Barn med stille og innadvendt atferd i skolen - læreres tilnærming.
 • Smedstad, Tormod; Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2018). Hvordan gi stille og sjenerte barn god læringsstøtte? [Fagblad]. Skolelederen.
 • Mjelve, Liv Heidi & Nyborg, Geir (2018). Oral activity and anxiety reduction for shy students in elementary school.
 • Mjelve, Liv Heidi; Vonheim, Kristin & Ulleberg, Inger (2017). Self Disclosure in Counselling: How counsellors use stories from their personal life explicitly in their counselling practice.
 • Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2016). Innagerende atferdsvansker og utfordringer ved inkludering.
 • Ulleberg, Inger; Vonheim, Kristin & Mjelve, Liv Heidi (2016). Self-disclosure in counseling. How does counselor’s private and personal experiences influence their counseling practice in educational psychological counseling service? .
 • Mjelve, Liv Heidi (2013). Parallel Processes in Educational Counselling.
 • Mjelve, Liv Heidi & Skottun, Gro (2013). The use of Gestalt Thearpy in treatment with clients with bipolar disorders - a qualitative case study.
 • Mjelve, Liv Heidi (2009). Rådgivning i forhold til barn med psykososiale vansker i barnehagen.
 • Mjelve, Liv Heidi; Carling, Anne; Myhre, Grethe; Skottun, Gro & Tveit, Helga (2002). Sitter jeg bare her og diller? Gestaltterapi med barn og Daniel Sterns utviklingsteorier. Den Flyvende Hollender. s. 154–188.
 • Mjelve, Liv Heidi (1998). Lekotek - læring gjennom glede. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 63(7), s. 52–53.
 • Mjelve, Liv Heidi (2012). Parallelle prosesser i spesialpedagogisk rådgivning. Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Mjelve, Liv Heidi & Holmberg, Jorun Buli (1989). Kommunikasjon i rådgivningsarbeid. Statens Spesiallærerhøgskole.
 • Mjelve, Liv Heidi & Holmberg, Jorun Buli (1988). Samspill i konsultasjonsforhold. Statens Spesiallærerhøgskole.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. des. 2012 12:09 - Sist endret 23. aug. 2021 09:46