Jørgen Frost

Professor emeritus - Institutt for spesialpedagogikk

Faglige interesser

Jørgen Frost er primært interessert i leseprosess, leseutvikling,forebygging og avhjelping av lesevansker, kartlegging med tiltaksutprøving samt modeller for tilrettelegging av leseopplæring. Forholdet mellom språk og lesing er en sentral del i alt dette. I tillegg er han meget interessert i forsking om skoleutvikling med henblikk på gode læringsmiljøer.

Tidligere undervisning

Masterprogram i Lesing og skriving i skolen 
Språk- og leseveiledning

Bakgrunn

Jørgen Frost er utdannet lærer og skolepsykolog og har fungert i mange år i begge funksjoner. Har doktorgrad (Ph.D) fra Københavns
Universitet. Frost har vært tilsatt på Bredtvet kompetansesenter som seniorrådgiver fra 1994-2008.

Verv

Faglig leder for studier ved Institutt for spesialpedagogikk

Formann for programrådet i Master i lesing og skriving i skolen.

Samarbeid

Samarbeider med Statped og Høgskolen i Oslo. Dessuten samarbeidet med danske og svenske universiteter og høgskoler.

Publikasjoner

Frost, J. (2010): Kvalitet i leseopplæringen. Erfaringer med oppstart av språk- og leseveiledning. Cappelen.

 • Frost, Jørgen & Waaler,, Vigdis, Lothe (2020). Kvalitetssikring av språk- og leseopplæringen for elever med behov for støtte. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (05), s 32- 39
 • Frost, Jørgen (2019). Dynamisk kortlægning af sprog og læsning. En port til en forebyggende indsats på nye præmisser. Viden om Læsning.  ISSN 1902-3472.  s 80- 87
 • Frost, Jørgen (2018). Sprog- og læsestimulering i hjem, dagtilbud og skole. Støttetiltag med basis i forskning.. Psyke & Logos.  ISSN 0107-1211.  39(2), s 27- 44
 • Frost, Jørgen & Ottem, Ernst John (2018). The Value of Assessing Pupils' Academic Self-Concept. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  62(2), s 264- 271 . doi: 10.1080/00313831.2016.1212397 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Frost, Jørgen; Ottem, Ernst John; Hagtvet, Bente Eriksen & Snow, Catherine E. (2016). The effects of transfer in teaching vocabulary to school children: An analysis of the dependencies between lists of trained and non-trained words. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  60(6), s 709- 722 . doi: 10.1080/00313831.2015.1066435
 • Frost, Jørgen (2014). Literacy og læsning. KvaN : et tidsskrift for læreruddannelse og skole.  ISSN 0107-4016.  s 84- 99
 • Frost, Jørgen; Ottem, Ernst John & Hagtvet, Bente Eriksen (2014). Samordnet styrking av vokabular og lesing : i intensive arbeidsøkter på mellomtrinnet med tekster fra samfunnsfag. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  79(2), s 43- 57
 • Frost, Jørgen; Ottem, Ernst John; Snow, Catherine E; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas & White, Claire (2014). The Conceptual Nature of Gain in Vocabulary Research: An Analysis of Vocabulary Data from Schoolchildren. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  58(4), s 495- 511 . doi: 10.1080/00313831.2013.773560
 • Vea, Gunvor Dalby; Ottem, Ernst John & Frost, Jørgen (2014). Kartlegging av elevers ferdigheter i språk og lesing - underliggende forskjeller i prøvenes krav til relasjonell tenkning. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  (1), s 9- 16
 • Arnesen, Anne; Meek-Hansen, Willhelm; Ottem, Ernst John & Frost, Jørgen (2013). Barns vansker med språk, lesing og sosial atferd i læringsmiljøet: En undersøkelse basert på lærervurderinger og leseprøver i grunnskolens 2.-5.trinn. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  48(6), s 69- 84
 • Frost, Jørgen (2012). Kvalitetssikring af specialpædagogisk arbejde i et skoleudviklingsperspektiv, I: Lis Pøhler (red.),  Dysleksi - en fælles nordisk udfordring.  Landsforeningen af læsepædagoger.  ISBN 9788774730439.  Kapittel 2.  s 22 - 35
 • Frost, Jørgen (2012). Skrivepædagogik fra børnehave til skole, I: Sigrid Madsbjerg & Kirsten Friis (red.),  Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektiv.  Dansk Psykologisk Forlag.  ISBN 9788777067174.  Kapittel 11.  s 157 - 176
 • Frost, Jørgen (2012). Spontanskrivning i et forebyggende perspektiv, I: Sigrid Madsbjerg & Kirsten Friis (red.),  Skrivelyst i børnehaven.  Dansk Psykologisk Forlag.  ISBN 9788777067181.  Kapittel 15.  s 209 - 224
 • Frost, Jørgen (2009). Leseutvikling og utviklingsbestemte aktiviteter, I: Jørgen Frost (red.),  Språk- og leseveiledning - i teori og praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-283476.  Kapittel 13.  s 253 - 269
 • Frost, Jørgen (2009). Skoleutvikling i et dialogisk lys, I: Jørgen Frost (red.),  Evaluering - i et dialogisk perspektiv.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-29318-5.  Kapittel 3.  s 53 - 73
 • Frost, Jørgen (2009). Språk- og leseveilederen midt i skolens hverdag, I: Jørgen Frost (red.),  Språk- og leseveiledning - i teori og praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-283476.  Kapittel 1.  s 15 - 36
 • Frost, Jørgen (2009). Å måle effekt av leseopplæringen, I: Jørgen Frost (red.),  Språk- og leseveiledning - i teori og praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-283476.  Kapittel 14.  s 271 - 291
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas & Frost, Jørgen (2009). Om evaluering av leseforståelsen, I: Jørgen Frost (red.),  Evaluering - i et dialogisk perspektiv.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-29318-5.  Kapittel 5.  s 99 - 116
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas & Frost, Jørgen (2008). Lese- og skriveopplæring på språklig grunnlag. Forebygging av vansker, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  Kapittel 11.  s 250 - 277
 • Ottem, Ernst & Frost, Jørgen (2008). Ordavkoding og lesehastighet - data fra Språk 6-16. Skolepsykologi.  ISSN 0333-0389.  (6), s 43- 48
 • Frost, Jørgen (2007). Å gjøre tilpasset opplæring tilpasset, I: E. K. Vold & V. Saltveit (red.),  Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer.  Lillegården kompetansesenter.  ISBN 978-82-997373-5-7.  Kapittel.  s 207 - 218
 • Frost, Jørgen & Sørensen, Peer Møller (2007). The effects of a comprehensive reading intervention programme for Grade 3 children. Journal of Research in Reading.  ISSN 0141-0423.  30, s 270- 286 . doi: 10.1111/j.1467-9817.2007.00344.x

Se alle arbeider i Cristin

 • Frost, Jørgen (2020). Merk språket - skriv og les. INFOVEST forlag.  ISBN 978-82-8360-101-5.  188 s.
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Frost, Jørgen & Refsahl, Vigdis (2015). Den intensive leseopplæringen. Dialog og mestring når lesingen har låst seg.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27716-1.  425 s.
 • ESPENAKK, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees & Wagner, Åse Kari H. (2011). TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.  ISBN 978-82-7649-072-5.  141 s.
 • Frost, Jørgen (2010). Kvalitet i leseopplæringen. Erfaringer med oppstart av språk- og leseveiledning. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-33512-0.  119 s.
 • Frost, Jørgen (red.) (2009). Evaluering - i et dialogisk perspektiv. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-29318-5.  221 s.
 • Frost, Jørgen (red.) (2009). Evaluering - i et dialogisk perspektiv. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-29318-5.  220 s. Vis sammendrag
 • Frost, Jørgen (red.) (2009). Språk- og leseveiledning - i teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-283476.  429 s.
 • Frost, Jørgen (2007). Læsemesteren. Gyldendal Uddannelse (http://www.gyldendal-uddannelse.dk/).  ISBN 9788702056839.  254 s.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees & Wagner, Åse Kari Hansen (2004). TRAS - Tidig registrering av språkutveckling. Handbok och schema. Special-paedagogisk forlag.  ISBN 8776070670.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frost, Jørgen (2017). Språkstimulering i et literacy-perspektiv i overgangen barnehage-skole. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (05), s 18- 27
 • Frost, Jørgen (2017). Støtte til barn med lese- og skrivevansker. Hva kan fosterforeldre bidra med i lesestarten?. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid.  ISSN 0800-143X.  (05), s 10- 15
 • Frost, Jørgen & Wagner, Åse Kari H. (2012). Stigen og edderkoppen – om det å kunne bygge bro mellom teoretiske oppfatninger av læring og utvikling. nettbasert www.forebygging.no.
 • Wagner, Åse Kari H. & Frost, Jørgen (2012). Faren ved å kaste stein i glasshus. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees & Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Er kartlegging av barns språk farlig?. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  13(13)
 • Frost, Jørgen (2010). Prosessorientert leseundervisning med lydstøtte. Lytt og lær. Statped skriftserier.  (83), s 33- 43
 • Frost, Jørgen (2009). Introduksjon, I: Jørgen Frost (red.),  Evaluering - i et dialogisk perspektiv.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-29318-5.  Introduksjon.  s 7 - 18
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees & Wagner, Åse Kari Hansen (2003). TRAS : Tidlig registrering av språkutvikling : Håndbok og registreringsskjema.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees & Wagner, Åse Kari Hansen (2003). TRAS: Tidlig registrering af sprogudvikling – en håndbog om sprog og sprogudvikling + TRAS – Tidlig registrering af sprogudvikling (registreringsskjema). Oversatt av Inge Post og Jan Katlev i samarbeid med Helen Nielsen.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees & Wagner, Åse Kari Hansen (2001). TRAS - Tidlig registrering av språkutvikling.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. mars 2016 11:18 - Sist endret 6. mars 2020 10:43