Jørgen Frost

Professor emeritus - Institutt for spesialpedagogikk

Faglige interesser

Jørgen Frost er primært interessert i leseprosess, leseutvikling,forebygging og avhjelping av lesevansker, kartlegging med tiltaksutprøving samt modeller for tilrettelegging av leseopplæring. Forholdet mellom språk og lesing er en sentral del i alt dette. I tillegg er han meget interessert i forsking om skoleutvikling med henblikk på gode læringsmiljøer.

Tidligere undervisning

Masterprogram i Lesing og skriving i skolen 
Språk- og leseveiledning

Bakgrunn

Jørgen Frost er utdannet lærer og skolepsykolog og har fungert i mange år i begge funksjoner. Har doktorgrad (Ph.D) fra Københavns
Universitet. Frost har vært tilsatt på Bredtvet kompetansesenter som seniorrådgiver fra 1994-2008.

Verv

Faglig leder for studier ved Institutt for spesialpedagogikk

Formann for programrådet i Master i lesing og skriving i skolen.

Samarbeid

Samarbeider med Statped og Høgskolen i Oslo. Dessuten samarbeidet med danske og svenske universiteter og høgskoler.

Publikasjoner

Frost, J. (2010): Kvalitet i leseopplæringen. Erfaringer med oppstart av språk- og leseveiledning. Cappelen.

 • Frost, Jørgen & Waaler,, Vigdis, Lothe (2020). Kvalitetssikring av språk- og leseopplæringen for elever med behov for støtte. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. s. 32–39.
 • Frost, Jørgen (2019). Dynamisk kortlægning af sprog og læsning. En port til en forebyggende indsats på nye præmisser. Viden om Læsning. ISSN 1902-3472. s. 80–87.
 • Frost, Jørgen (2018). Sprog- og læsestimulering i hjem, dagtilbud og skole. Støttetiltag med basis i forskning. Psyke & Logos. ISSN 0107-1211. 39(2), s. 27–44.
 • Frost, Jørgen & Ottem, Ernst John (2018). The Value of Assessing Pupils' Academic Self-Concept. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 62(2), s. 264–271. doi: 10.1080/00313831.2016.1212397. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frost, Jørgen; Ottem, Ernst John; Hagtvet, Bente Eriksen & Snow, Catherine E. (2016). The effects of transfer in teaching vocabulary to school children: An analysis of the dependencies between lists of trained and non-trained words. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 60(6), s. 709–722. doi: 10.1080/00313831.2015.1066435.
 • Frost, Jørgen (2014). Literacy og læsning. KvaN : et tidsskrift for læreruddannelse og skole. ISSN 0107-4016. s. 84–99.
 • Vea, Gunvor Dalby; Ottem, Ernst John & Frost, Jørgen (2014). Kartlegging av elevers ferdigheter i språk og lesing - underliggende forskjeller i prøvenes krav til relasjonell tenkning. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. s. 9–16.
 • Frost, Jørgen; Ottem, Ernst John & Hagtvet, Bente Eriksen (2014). Samordnet styrking av vokabular og lesing : i intensive arbeidsøkter på mellomtrinnet med tekster fra samfunnsfag. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 79(2), s. 43–57.
 • Frost, Jørgen; Ottem, Ernst John; Snow, Catherine E; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas & White, Claire (2014). The Conceptual Nature of Gain in Vocabulary Research: An Analysis of Vocabulary Data from Schoolchildren. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 58(4), s. 495–511. doi: 10.1080/00313831.2013.773560.
 • Arnesen, Anne; Meek-Hansen, Willhelm; Ottem, Ernst John & Frost, Jørgen (2013). Barns vansker med språk, lesing og sosial atferd i læringsmiljøet: En undersøkelse basert på lærervurderinger og leseprøver i grunnskolens 2.-5.trinn. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. 48(6), s. 69–84.
 • Frost, Jørgen (2012). Spontanskrivning i et forebyggende perspektiv. I Madsbjerg, Sigrid & Friis, Kirsten (Red.), Skrivelyst i børnehaven. Dansk Psykologisk Forlag. ISSN 9788777067181. s. 209–224.
 • Frost, Jørgen (2012). Kvalitetssikring af specialpædagogisk arbejde i et skoleudviklingsperspektiv. I Pøhler, Lis (Red.), Dysleksi - en fælles nordisk udfordring. Landsforeningen af læsepædagoger. ISSN 9788774730439. s. 22–35.
 • Frost, Jørgen (2012). Skrivepædagogik fra børnehave til skole. I Madsbjerg, Sigrid & Friis, Kirsten (Red.), Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektiv. Dansk Psykologisk Forlag. ISSN 9788777067174. s. 157–176.
 • Frost, Jørgen (2009). Språk- og leseveilederen midt i skolens hverdag. I Frost, Jørgen (Red.), Språk- og leseveiledning - i teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-283476. s. 15–36.
 • Frost, Jørgen (2009). Leseutvikling og utviklingsbestemte aktiviteter. I Frost, Jørgen (Red.), Språk- og leseveiledning - i teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-283476. s. 253–269.
 • Frost, Jørgen (2009). Å måle effekt av leseopplæringen. I Frost, Jørgen (Red.), Språk- og leseveiledning - i teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-283476. s. 271–291.
 • Frost, Jørgen (2009). Skoleutvikling i et dialogisk lys. I Frost, Jørgen (Red.), Evaluering - i et dialogisk perspektiv. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-29318-5. s. 53–73.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas & Frost, Jørgen (2009). Om evaluering av leseforståelsen. I Frost, Jørgen (Red.), Evaluering - i et dialogisk perspektiv. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-29318-5. s. 99–116.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas & Frost, Jørgen (2008). Lese- og skriveopplæring på språklig grunnlag. Forebygging av vansker. I Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Red.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27593-8. s. 250–277.
 • Ottem, Ernst & Frost, Jørgen (2008). Ordavkoding og lesehastighet - data fra Språk 6-16. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. s. 43–48.
 • Frost, Jørgen (2007). Å gjøre tilpasset opplæring tilpasset. I Vold, E. K. & Saltveit, V. (Red.), Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer. Lillegården kompetansesenter. ISSN 978-82-997373-5-7. s. 207–218.
 • Frost, Jørgen & Sørensen, Peer Møller (2007). The effects of a comprehensive reading intervention programme for Grade 3 children. Journal of Research in Reading. ISSN 0141-0423. 30, s. 270–286. doi: 10.1111/j.1467-9817.2007.00344.x.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frost, Jørgen (2020). Merk språket - skriv og les. INFOVEST forlag . ISBN 978-82-8360-101-5. 188 s.
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Frost, Jørgen & Refsahl, Vigdis (2015). Den intensive leseopplæringen. Dialog og mestring når lesingen har låst seg. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-27716-1. 425 s.
 • ESPENAKK, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine & Solheim, Ragnar Gees [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. ISBN 978-82-7649-072-5. 141 s.
 • Frost, Jørgen (2010). Kvalitet i leseopplæringen. Erfaringer med oppstart av språk- og leseveiledning. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-33512-0. 119 s.
 • Frost, Jørgen (2009). Språk- og leseveiledning - i teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-283476. 429 s.
 • Frost, Jørgen (2009). Evaluering - i et dialogisk perspektiv. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-29318-5. 221 s.
 • Frost, Jørgen (2009). Evaluering - i et dialogisk perspektiv. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-29318-5. 220 s.
 • Frost, Jørgen (2007). Læsemesteren. Gyldendal Uddannelse (http://www.gyldendal-uddannelse.dk/). ISBN 9788702056839. 254 s.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna & Løge, Inger Kristine [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2004). TRAS - Tidig registrering av språkutveckling. Handbok och schema. Special-paedagogisk forlag. ISBN 8776070670.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frost, Jørgen (2017). Støtte til barn med lese- og skrivevansker. Hva kan fosterforeldre bidra med i lesestarten? Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid. ISSN 0800-143X. s. 10–15.
 • Frost, Jørgen (2017). Språkstimulering i et literacy-perspektiv i overgangen barnehage-skole. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. s. 18–27.
 • Wagner, Åse Kari H. & Frost, Jørgen (2012). Faren ved å kaste stein i glasshus. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Frost, Jørgen & Wagner, Åse Kari H. (2012). Stigen og edderkoppen – om det å kunne bygge bro mellom teoretiske oppfatninger av læring og utvikling. nettbasert www.forebygging.no.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees & Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Er kartlegging av barns språk farlig? Utdanning. ISSN 1502-9778. 13(13).
 • Frost, Jørgen (2010). Prosessorientert leseundervisning med lydstøtte. Lytt og lær. Statped skriftserier. s. 33–43.
 • Frost, Jørgen (2009). Introduksjon. I Frost, Jørgen (Red.), Evaluering - i et dialogisk perspektiv. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-29318-5. s. 7–18.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees & Wagner, Åse Kari Hansen (2001). TRAS - Tidlig registrering av språkutvikling.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna & Løge, Inger Kristine [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2003). TRAS: Tidlig registrering af sprogudvikling – en håndbog om sprog og sprogudvikling + TRAS – Tidlig registrering af sprogudvikling (registreringsskjema). Oversatt av Inge Post og Jan Katlev i samarbeid med Helen Nielsen. Special-pædagogisk forlag. ISSN 8773999407.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna & Løge, Inger Kristine [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2003). TRAS : Tidlig registrering av språkutvikling : Håndbok og registreringsskjema. Senter for leseforsking. ISSN 8276490271.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. mars 2016 11:18 - Sist endret 6. mars 2020 10:43