Jorun Buli-Holmberg

Senior

Faglige interesser

 • Lærer og elevrollen i tilpasset og inkluderende opplæring
 • Lærevansker og psykososiale vansker
 • Lærings - og relasjonsledelse
 • Kommunikasjon og samarbeid i overganger
 • Rådgivnings- og innovasjonsarbeid

 

 

Emneord: Spesialpedagogikk

Publikasjoner

 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Buli-Holmberg, Jorun & Morken, Ivar (2021). Succeeding in inclusive practices in school in Norway - A qualitative study from a teachers perspective. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257. doi: 10.1080/08856257.2021.1997481.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Buli-Holmberg, Jorun & Morken, Ivar (2021). Succeeding in inclusive practices in school in Norway–A qualitative study from a teacher perspective. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257. doi: 10.1080/08856257.2021.1997481. Fulltekst i vitenarkiv
 • Unneland, Anne Karin Rudjord & Buli-Holmberg, Jorun (2020). Ledelse av tilpasset leseopplæring. I Olsen, Mirjam Harkestad & Haug, Peder (Red.), Tilpasset opplæring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202665869. s. 121–148.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Unneland, Anne Karin Rudjord (2020). Læringsledelse i klassen som inkluderende læringslandskap. I Olsen, Mirjam Harkestad & Buli-Holmberg, Jorun (Red.), Læringsledelse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202620745. s. 69–100.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Olsen, Mirjam Harkestad (2020). Læringsledelse. I Olsen, Mirjam Harkestad & Buli-Holmberg, Jorun (Red.), Læringsledelse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202620745. s. 13–43.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2019). Inclusion for Pupils With Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures. International Journal of Special Education. ISSN 0827-3383. 34(1), s. 68–82.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Moen, Linda Holen (2019). Lærers kommunikasjonsferdigheter i utvikling av positive relasjoner med elevene. I Olsen, Mirjam Harkestad & Mikkelsen, Rigmor (Red.), Relasjonsledelse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202598143. s. 31–50.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Engebretsen, Christian Blomeid (2019). Elevers sosiale selvoppfatning og lærerens arbeid med psykososialt læringsmiljø. I Olsen, Mirjam Harkestad & Buli-Holmberg, Jorun (Red.), Psykososialt læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202598136. s. 34–58.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Moen, Linda Holen (2018). Kommunikasjonsferdigheter som fremmer utvikling av positive relasjoner mellom lærer og elever generelt og elever med psykososiale utfordringer. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. 2018(1), s. 87–103.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Kamenopoulou, Leda (2017). Attaining New Knowledge on Inclusive Education: A Case Study of Students` Voices. Athens Journal of Education (AJE). ISSN 2407-9898. 5(4), s. 363–377. doi: 10.30958/aje.4-4-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Buli-Holmberg, Jorun (2017). Lærerrollen og inkludering. I Nilsen, Sven (Red.), Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02776-0. s. 90–114.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Moen, Linda Holen (2016). Lærerens rolle i utvikling av positive relasjoner i klassens læringsfellesskap. I Olsen, Mirjam Harkestad (Red.), Relasjoner i pedagogikken. I lys av Baumans teorier.. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02644-2. s. 171–187.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Jeyaprathaban, Sujathamalini (2016). EFFECTIVE PRACTICE IN INCLUSIVE AND SPECIAL NEEDS EDUCATION. International Journal of Special Education. ISSN 0827-3383. 31(1), s. 119–134.
 • Kamenopoulou, Leda; Buli-Holmberg, Jorun & Siska, Jan (2016). An exploration of student teachers’ perspectives at the start of a post-graduate master's programme on inclusive and special education. International Journal of Inclusive Education. ISSN 1360-3116. 20(7), s. 743–755. doi: 10.1080/13603116.2015.1111445.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2015). Transitioning from school to work: opportunities and challanges for young adults with special needs. I Cameron, David Lansing & Thygesen, Ragnar (Red.), Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-3117-1. s. 252–271.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2015). Lærerens rolle i spesialundervisning. I Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (Red.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41899-1. s. 83–107.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2015). Lærerens rolle i tilpasset opplæring. I Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (Red.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41899-1. s. 56–82.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). På vei mot kultur for tilpasset opplæring. I Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (Red.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41899-1. s. 152–169.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). Tilpasset opplæring og kultur for læring. Intensjoner i lys av Kunnskapsløftet. I Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (Red.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41899-1. s. 13–32.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2014). Kompetencehøjnelse gennem praksisrelatert efter- og videreuddannelse som led i differentieret undervisning. I Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Red.), Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim. ISSN 978-87-7955-924-0. s. 139–166.
 • Dalin, Per & Buli-Holmberg, Jorun (2014). Kvalitetsudvikling i skolen set i organisationsteoretisk perspektiv. I Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Red.), Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim. ISSN 978-87-7955-924-0. s. 61–88.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2014). Inclusive and individually adapted education in Norway results from a survey study in two municipalities focusing the roles of Headteachers, teachers and curriculum planning. International Journal of Special Education. ISSN 0827-3383. 29(1).
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2014). Fremtidige udfordringer for kvalitetsudvikling at differentieret undervisning og specialundervisning. I Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Red.), Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim. ISSN 978-87-7955-924-0. s. 223–250.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2014). Centrale samspilsfaktorer i kvalitetsudvikling at differentieret undervisning og specialundervisning. I Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Red.), Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim. ISSN 978-87-7955-924-0. s. 11–37.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2012). Tidlig innsats og forebyggende arbeid i barnehagen. I Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (Red.), Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202360931.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2011). How to improve cultural identity and equality: experiences from intercultural dialogues in a school for all. Dedica. Revista de Educação e Humanidades. ISSN 2182-0171. s. 137–146.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Vogt, Grethe (2011). Lærernes opplevelse av skolens tilrettelegging for tilpasset opplæring - en kvalitativ intervjustudie. I Hoel, Torlaug Løkensgard; Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond & Wæge, Kjersti (Red.), FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2730-7. s. 497–507.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2011). Lærerrollen og kvaliteten på arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 76(1), s. 50–64.
 • Skogen, Kjell; Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2010). Kvalitet i spesialundervisning - intensjoner og praksis en undersøkelse med fokus på den spesialpedagogiske tiltakskjeden, lærerrollen og skolelederrollen. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 45(2), s. 25–42.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2010). Sentrale samspillsfaktorer i kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring og spesialundervisning. I Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Red.), Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01582-8. s. 13–33.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2010). Framtidige utfordringer for kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring og spesialundervisning. I Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Red.), Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01582-8. s. 178–199.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Dalin, Per (2010). Kvalitet i skolen sett i lys av organisasjonsteoretiske perspektiver. I Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Red.), Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01582-8. s. 51–73.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2010). Kompetanseheving gjennom praksisrelatert etter - og videreutdanning som ledd i tilpasset opplæring. I Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Red.), Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01582-8. s. 94–112.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2010). Kvalitet i spesialundervisning - intensjoner og praksis en undersøkelse med fokus på den spesialpedagogiske tiltakskjeden, lærerrollen og skolelederrollen. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 45(2), s. 25–42.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Øzerk, Meral (2010). Læringsmiljø som fremmer opplæringsbetingelser for elever med oppmerksomhetssvikt :. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 45(5), s. 3–23.
 • Lassen, Liv Margarete & Buli-Holmberg, Jorun (2009). Kompetanseutvikling av ansatte innen barne- og ungdomsarbeid for å forbedre oppvekstvilkår for utsatte barn og unge. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 74(2), s. 34–47.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2008). Den spesialpedagogiske tiltakskjeden - retningslinjer og praksis. I Buli-Holmberg, Jorun (Red.), Elevens beste. Vurdering av kvalitet i spesialundervisning. Institutt for spesialpedagogikk. s. 46–58.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2008). Inkludering i arbeidslivet - samarbeid som kan forbedre overgang fra skole til arbeid. I Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Red.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27593-8. s. 578–603.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2008). Lærerrollen og tilpasset opplæring. I Nilsen, Sven & Bjørnsrud, Halvor (Red.), Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-38043-1. s. 168–198.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Skogen, Kjell (2008). Skolelederrollen. I Buli-Holmberg, Jorun (Red.), Elevens beste. Vurdering av kvalitet i spesialundervisning. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2008). Lærererens rolle og oppgaver i spesialundervisningen. I Buli-Holmberg, Jorun (Red.), Elevens beste. Vurdering av kvalitet i spesialundervisning. Institutt for spesialpedagogikk. s. 59–66.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Schiering, Marjorie & Bogner, Drew (2008). Awareness of Thinking and Feelings as a Natural Process for Every Learner: Implications for Guidance / Consideración de la cognición y de la emoción en el aprendizaje: implicaciones para la orientación. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. ISSN 1139-7853. 19(2), s. 123–137.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2008). Tilpasset opplæring ved starten av Kunnskapsløftet. En forundersøkelse med fokus på læreplanarbeid, lærerrollen og skolelederrollen. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 73(6), s. 42–52.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Lassen, Liv Margarete (2006). Empowerment, innovation and learningstyle. I Lassen, Liv Margarete (Red.), Enabling Lifelonglearning. European Learning Style Inormation Netweork. ISSN 82-8075-020-7. s. 276–297.
 • Holmberg, Jorun Buli (2005). Educational Support of Pupils with Psychosocial Learning Problems-A Literature Study. I Johnsen, Berit Helene (Red.), Towards Inclusion Book No.3: Socio-emotional Growth and Development of Learning Strategies. Unipub forlag. ISSN 82-7477-143-5. s. 293–305.
 • Holmberg, Jorun Buli (2004). Overgang fra skole til arbeid for funksjonshemmede. Samarbeid og systemendringer som kan bedre mulighetene for inkludering, Spesialpedagogikk (3. utgave). Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-23176-0. s. 498–522.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aas, Gudrun & Buli-Holmberg, Jorun (2021). Arr i hjertet. Lærerstøtte til elever som har vært utsatt for mobbing. . Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-58037-7. 169 s.
 • Olsen, Mirjam Harkestad & Buli-Holmberg, Jorun (2020). Læringsledelse. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202620745. 147 s.
 • Olsen, Mirjam Harkestad & Buli-Holmberg, Jorun (2019). Psykososialt læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202598136. 143 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Ekeberg, Torill Rønsen (2016). Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle. Universitetsforlaget. ISBN 9788215025780. 259 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-41899-1. 169 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2014). Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedringer for børn og unge med særlige behov. Universitetsforlaget. ISBN 978-87-7955-924-0. 253 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2014). Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim. ISBN 978-87-7955-924-0. 253 s.
 • Schiering, Marjorie; Bogner, Drew & Buli-Holmberg, Jorun (2011). Teaching and learning - a model for academic and social cognition. Rowman & Littlefield Publishers. ISBN 978-1-61048-426-8. 322 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2010). Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01582-8. 201 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2010). Building intercultural Understanding in a school for all. Edicion K & L. ISBN 978-84-92896-53-0. 14 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Ekeberg, Torill Rønsen (2009). Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01338-1. 256 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Sujathamalini, Jeyaprathaban (2009). Inclusive Education and Intercultural Education. Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-8075-022-8. 98 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Jensen, Ruth & Guldahl, Tone (2007). Refleksjoner om opplæring i et læringsstilperspektiv. N.W. Damm & Sønn ASA. ISBN 978-82-04-12310-7. 189 s.
 • Holmberg, Jorun Buli & Ekeberg, Toril Rønsen (2005). Tilpasset og inkluderende opplæring i en skole for alle. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00824-0. 273 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Buli-Holmberg, Jorun (2020). Teachers’ Communication Skills in Developing Positive Teacher-pupil Relations in the Classroom .
 • Buli-Holmberg, Jorun (2020). Pupils’ with Special Educational Needs narratives about what impacts on social self-concept .
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2019). Inclusion for Pupils with Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures .
 • Buli-Holmberg, Jorun & De La Fosse, Lynn (2018). Educational Psychologists Views of Inclusion.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2018). Attaining New Knowledge on Inclusive Education.
 • Unneland, Anne Karin Rudjord & Buli-Holmberg, Jorun (2018). The Teacher facilitating of inclusion in the Class as a Learning Landscape.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2011). Special and Inclusive Education in Norway - Challenges to Practice Inclusion for all in Norwegian schools .
 • Buli-Holmberg, Jorun & Gomes, Miguel Prata (2010). Reflection on teachers education for diversiity. Intercultural Education. ISSN 1467-5986. 21(5), s. 411–413. doi: 10.1080/14675986.2010.521374.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Vogt, Grethe (2010). Teachers' perception of how the school will arrange for Inclusive Education.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Vogt, Grethe (2010). Lærerens opplevelse av skolens tilrettelegging av tilpasset opplæring - Resultater fra en intevjustudie.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2009). Recogninising Cultural Diversity: How to promote Intercultural Education.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2009). Building understanding for Equality and Cultural identity: Experiences from Dialogues with Teachers and Students in the Interculture Classroom.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Sujathamalini, Jeyaprathaban (2009). Theoretical perspective to Intercultural Education: How to promote Intercultural Understanding - Instructional Techniques for Teachers.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Rauch, Allen; Schiering, Marjorie & Bogner, Drew (2008). Linking learning styles and cognition to cognitive dissonance through scientific discrepans events: an elementary level experiences.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2008). Homogenity versus Diversity in education.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2008). Influneces Students To Teach temselves. An Academic and Social Cognitive model to understand teaching and learning.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2007). Læringsstiler som virkemiddel for kvaltetsutvikling av tilpasset opplæring, resultater fra en evalueringsstudie.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2007). Læringsstiler og tilpasset opplæring, resultater fra en følgeforskningsstudie.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2007). Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2007). Tilpasset opplæring.
 • Holmberg, Jorun Buli (2005). Case 1: Normalitet og Avvik.
 • Holmberg, Jorun Buli (2005). Case 2: Didaktikk i spesialpedagogikk.
 • Holmberg, Jorun Buli (2005). Intercultural education.
 • Holmberg, Jorun Buli (2005). Forskningsresultater fra Læringsstilsbasert kartlegging.
 • Holmberg, Jorun Buli (2005). Incusion - functional or fantasy.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2008). Elevens beste. Vurdering av kvalitet i spesialundervisning. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2008). Elevmangfold i skolen. Evaluering av læringsstilimplementering. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2007). Læringsstilimplementering i Skedsmo kommune, Rapport 1,Underveisevaluering. Institutt for Spesialpedagogikk.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2007). Implementering av læringsstiler, sluttevaluering av Læringsstilprosjektet i asker kommune. Institutt for Spesialpedagogikk.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2007). Læringsstiler og tilpasset opplæring. Forskningsresultater fra implementering av læringsstiler i en norsk kommune. Jorun Buli-Holmberg.
 • Buli-Holmberg, Jorun (2007). Tilpasset opplæring - elev og lærerrollen. Institutt for Spesialpedagogikk.
 • Holmberg, Jorun Buli (2005). På vei mot bedre tilpasset opplæring i en kommune - ekstern veiledning til skoler. Institutt for spesialepdagogikk.
 • Holmberg, Jorun Buli (2005). Implementering av Læringsstiler i en kommune - delrapport 1. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Holmberg, Jorun Buli & Sylthe, Margrethe (2005). FLEKSIBEL LÆRING I TEGNSPRÅKSTUDIEREn studie av hva som kjennetegner bruk av nettbaserte løsninger i tegnspråkopplæring. Institutt for spesialpedagogikk, Vestlandet kompetansesenter.
 • Holmberg, Jorun Buli (2005). Tverrkulturell opplæring i et inkluderingsperspektiv. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Holmberg, Jorun Buli (2004). Delrapport Evaluering av implementering av Læringsstiler i 12 skoler i en kommune. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Islo.
 • Holmberg, Jorun Buli (2004). Evaluering av prosjekt Bry deg ! Miljøfremmende og forebyggende tiltak i videregående skole. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
 • Holmberg, Jorun Buli (2004). Inclusive Education and Classroom Practice in Secondary Education An International Literature Review. European Agency publications .
 • Holmberg, Jorun Buli (2004). Evaluering af læremidler til tegnspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet.
 • Holmberg, Jorun Buli (2004). Utfordringer i rollene som veileder og student i nettbasert undervisning. SOFF.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. aug. 2010 09:44 - Sist endret 4. jan. 2022 10:45