Kjell Skogen

Professor emeritus - Institutt for spesialpedagogikk

 

 

Publikasjoner

 • Skogen, Kjell (2020). The Challenges of the School Leader. I Johnsen, Berit Helene (Red.), International Classroom Studies of Inclusive Practices - Comparing Teaching-Learning Processes. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-47062-3. s. 16–32.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Skogen, Kjell (2019). Spesialpedagogikk for barn med stort læringspotensial, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. s. 570–584.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2019). Inclusion for Pupils With Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures. International Journal of Special Education. ISSN 0827-3383. 34(1), s. 68–82.
 • Skogen, Kjell (2019). Skole for en mangfoldig elevgruppe, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. s. 562–579.
 • Skogen, Kjell (2018). Aksjonsforskning, Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59212-7. s. 133–144.
 • Skogen, Kjell (2018). Caseforskning , Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59212-7. s. 79–91.
 • Skogen, Kjell (2017). De evnerike barna - en inkluderingsutfordring . I Nilsen, Sven (Red.), Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02776-0. s. 266–283.
 • Skogen, Kjell (2017). Didaktisk praksis og evnerike barn. I Lyngsnes, Kitt & Rismark, Marit (Red.), Didaktisk praksis 1. - 7. trinn. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-50060-0. s. 41–58.
 • Skogen, Kjell (2015). Skolelederrollen og spesialundervisning. I Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (Red.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41899-1. s. 44–55.
 • Skogen, Kjell (2015). Skolelederrollen og tilpasset opplæring. I Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (Red.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41899-1. s. 33–43.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). På vei mot kultur for tilpasset opplæring. I Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (Red.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41899-1. s. 152–169.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). Tilpasset opplæring og kultur for læring. Intensjoner i lys av Kunnskapsløftet. I Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (Red.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41899-1. s. 13–32.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2014). Fremtidige udfordringer for kvalitetsudvikling at differentieret undervisning og specialundervisning. I Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Red.), Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim. ISSN 978-87-7955-924-0. s. 223–250.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2014). Inclusive and individually adapted education in Norway results from a survey study in two municipalities focusing the roles of Headteachers, teachers and curriculum planning. International Journal of Special Education. ISSN 0827-3383. 29(1).
 • Skogen, Kjell (2014). Evnerike barn og prestasjoner, Matematikktalenter i skolen - Hva med dem?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202420536. s. 37–58.
 • Skogen, Kjell (2014). Kontinuerlig forbedring av skolens praksis - en entreprenøriell tilnærming, Matematikktalenter i skolen - Hva med dem?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202420536. s. 135–160.
 • Skogen, Kjell (2014). De evnerike barna og spesialpedagogikken. I Germeten, Sidsel (Red.), De utenfor: Forskning om spesialpedagogikk og spesialundervisning. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1624-6. s. 89–102.
 • Skogen, Kjell (2014). De evnerike barna og spesialpedagogikken. I Germeten, Sidsel (Red.), De utenfor: Forskning om spesialpedagogikk og spesialundervisning. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1624-6. s. 89–102.
 • Skogen, Kjell (2013). Energi pool : bedriftsintern videreutvikling av talentfulle medarbeidere. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. 48(6), s. 45–54.
 • Skogen, Kjell (2012). Entreprenøriell skoleledelse – en forutsetning for inkludering. I Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Red.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202352264.
 • Skogen, Kjell (2012). Evnerike barn - en spesialpedagogisk gave. I Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Red.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202352264.
 • Skogen, Kjell (2011). Læringsstrategier brukt i TV-serien "Blanke ark". I Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (Red.), Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205411609. s. 107–128.
 • Skogen, Kjell (2011). Tilpasset opplæring (TPO) - en forutsetning for inkludering, Våre evnerike barn : en utfordring for skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-895-8. s. 33–46.
 • Skogen, Kjell (2011). Inkluderingsideologien i den norske skolen, Våre evnerike barn : en utfordring for skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-895-8. s. 17–31.
 • Skogen, Kjell (2011). Utdanningspolitiske og økonomiske perspektiver, Våre evnerike barn : en utfordring for skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-895-8. s. 73–84.
 • Skogen, Kjell (2011). Dagens situasjon for evnerike i den norske skolen, Våre evnerike barn : en utfordring for skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-895-8. s. 47–59.
 • Skogen, Kjell (2011). Elitisme og kollektivisme - to sider av samme sak, Våre evnerike barn : en utfordring for skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-895-8. s. 61–71.
 • Skogen, Kjell (2010). "Blanke Ark" TV-serie på TV Norge, høsten 2009. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 2, s. 13–25.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2010). Kvalitet i spesialundervisning - intensjoner og praksis en undersøkelse med fokus på den spesialpedagogiske tiltakskjeden, lærerrollen og skolelederrollen. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 45(2), s. 25–42.
 • Skogen, Kjell (2010). Evnerike barn i den norske skolen. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 2, s. 5–12.
 • Skogen, Kjell; Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2010). Kvalitet i spesialundervisning - intensjoner og praksis en undersøkelse med fokus på den spesialpedagogiske tiltakskjeden, lærerrollen og skolelederrollen. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 45(2), s. 25–42.
 • Skogen, Kjell (2010). "Blanke ark" TV-serie på TV Norge, høsten 2009 - er det noe å lære for pedagogisk-psykologiske rådgivere? Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 45(2), s. 13–23.
 • Skogen, Kjell (2010). Entrepreneurial leadership - towards a better school. I Skogen, Kjell & Sjøvoll, Jarle (Red.), Creativity and innovation : preconditions for entrepreneurial education. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2524-2. s. 205–216.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2010). Framtidige utfordringer for kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring og spesialundervisning. I Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Red.), Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01582-8. s. 178–199.
 • Skogen, Kjell (2010). Kvalitetsutvikling i spesialpedagogikken i samspill mellom praksis, teori og forskning. I Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Red.), Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01582-8. s. 167–177.
 • Skogen, Kjell (2009). Aksjonsforskning - et multiverktøy også i PP-tjenesten. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. s. 31–35.
 • Skogen, Kjell (2009). Entreprenøriell ledelse - mot en bedre skole. I Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (Red.), Pedagogisk entreprenørskap. Innovasjon og kreativitet i skoler i Norden. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2429-0. s. 203–214.
 • Skogen, Kjell (2009). Du har rett til formell innflytelse på din skole. I Skogen, Kjell; Bunting, Mette & Tjora, Håvard (Red.), Blanke ark. Råd og tips for foreldre med barn i skolen. Praktisk leksehjelp, læringsstrategier og elevers rettigheter. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 9788276348378. s. 40–48.
 • Skogen, Kjell (2009). Rettigheter i forhold til skolen. I Skogen, Kjell; Bunting, Mette & Tjora, Håvard (Red.), Blanke ark. Råd og tips for foreldre med barn i skolen. Praktisk leksehjelp, læringsstrategier og elevers rettigheter. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 9788276348378. s. 18–39.
 • Skogen, Kjell (2009). Hvordan kan barnet ditt lære bedre. I Skogen, Kjell; Bunting, Mette & Tjora, Håvard (Red.), Blanke ark. Råd og tips for foreldre med barn i skolen. Praktisk leksehjelp, læringsstrategier og elevers rettigheter. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 9788276348378. s. 9–15.
 • Skogen, Kjell (2009). Språk- og leseveilederen som innovatør. I Frost, Jørgen (Red.), Språk- og leseveiledning - i teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-283476. s. 37–52.
 • Skogen, Kjell (2009). Læsevejlederen som kvalitetsudvikler. I Jørgen, Frost (Red.), Håndbog i læsevejledning. Dansk Psykologisk Forlag. ISSN 978-87-7706-501-9. s. 39–56.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2008). Tilpasset opplæring ved starten av Kunnskapsløftet. En forundersøkelse med fokus på læreplanarbeid, lærerrollen og skolelederrollen. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 73(6), s. 42–52.
 • Risberg, Toril; Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2008). Aksjonsforskning som innovasjonsverktøy, Sjøvoll, J. og K. Skogen (red.), Aksjonsforskning ? forsker og praktiker i samarbeid om forbedringer. Høgskolen i Bodø.
 • Johnsen, Gisle; Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2008). Utvikling av "Lærerforum". Den innledende aksjonsfasen ved utvikling og utprøving av nettstedet, Prosjektet praksisrettet veiledning i grunnopplæringa(PVG)-prosjektet, Profesjonshøgskolen. Profesjonshøgskolen, Høgskolen i Bodø, 8049 Bodø.
 • Skogen, Kjell (2008). Spesialpedagogisk arbeid. Innovasjon med organisasjonsforståelse. I Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Red.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27593-8. s. 193–210.
 • Skogen, Kjell (2008). Aksjonsforskning - et multiverktøy for skoleledere? I Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (Red.), Aksjonsforskning. Forsker og praktiker i samarbeid om forbedringer. Høgskolen i Bodø. ISSN 978-82-7314-564-2. s. 169–178.
 • Skogen, Kjell (2008). Innovasjon og kvalitetsutvikling for tilpasset opplæring. I Nilsen, Sven & Bjørnsrud, Halvor (Red.), Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-38043-1. s. 146–167.
 • Skogen, Kjell (2008). Skoleledelsens plikter og utfordringer. I Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Red.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27593-8. s. 710–726.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Skogen, Kjell (2008). Skolelederrollen. I Buli-Holmberg, Jorun (Red.), Elevens beste. Vurdering av kvalitet i spesialundervisning. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Skogen, Kjell (2006). Lederteam - et verktøy i entreprenøriell ledelse. Stat og styring. ISSN 0803-0103.

Se alle arbeider i Cristin

 • Olsen, Mirjam Harkestad & Skogen, Kjell (2019). Læringspotensial. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-59812-9. 112 s.
 • Krogtoft, Marit Synnøve; Sjøvoll, Jarle Normann; Fuglseth, Kåre Sigvald; Holand, Aasmund; Valle, Anne Marit & Skogen, Kjell [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-59212-7. 265 s.
 • Smedsrud, Jørgen & Skogen, Kjell (2016). Evnerike elever og tilpasset opplæring. Fagbokforlaget. ISBN 9788245016765. 320 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-41899-1. 169 s.
 • Skogen, Kjell (2015). Læreren som talentutvikler. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026121. 152 s.
 • Olsen, Mirjam Harkestad & Skogen, Kjell (2014). Kontaktlæreren. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02320-5. 215 s.
 • Grønmo, Liv Sissel; Jahr, Einar; Skogen, Kjell & Wistedt, Inger (2014). Matematikktalenter i skolen - Hva med dem? Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202420536. 160 s.
 • Nissen, Poul; Kyed, Ole; Baltzer, Kirsten & Skogen, Kjell (2012). Talent i skolen. Identifisering, undervisning og utvikling. Pedagogisk psykologisk forlag AS. ISBN 9788277670928. 208 s.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Skogen, Kjell (2011). Våre evnerike barn : en utfordring for skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-895-8. 162 s.
 • Skogen, Kjell & Sjøvoll, Jarle (2010). Creativity and innovation : preconditions for entrepreneurial education. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2524-2.
 • Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2010). Creativity and Innovation. Preconditions for entrepreneurial education. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251925242. 221 s.
 • Skogen, Kjell & Sjøvoll, Jarle (2010). Creativity and Innovation. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2524-2. 221 s.
 • Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2009). Pedagogisk entreprenørskap. Innovasjon og kreativitet i skoler i Norden. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2429-0. 214 s.
 • Skogen, Kjell; Bunting, Mette & Tjora, Håvard (2009). Blanke ark. Råd og tips for foreldre med barn i skolen. Praktisk leksehjelp, læringsstrategier og elevers rettigheter. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276348378. 172 s.
 • Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2008). Aksjonsforskning. Forsker og praktiker i samarbeid om forbedringer. Høgskolen i Bodø. ISBN 978-82-7314-564-2. 181 s.
 • Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2008). Aksjonsforskning Forsker og praktiker i samarbeid om forbedringer. Høgskolen i Bodø. ISBN 9788273145642. 181 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skogen, Kjell (2019). Skoleprestasjoner - samfunnsbaserte årsakafaktorer. I Olsen, Mirjam Harkestad & Skogen, Kjell (Red.), Læringspotensial. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59812-9. s. 27–42.
 • Skogen, Kjell (2019). Skoleprestasjoner -individbaserte årsaksfaktorer. I Olsen, Mirjam Harkestad & Skogen, Kjell (Red.), Læringspotensial. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59812-9. s. 43–61.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2019). Inclusion for Pupils with Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures .
 • Skogen, Kjell (2015). Spesialpedagogikk og elever med enkeltvedtak. I Høihilder, Eli Kari & Gulbrandsen, Ole Alexander (Red.), Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205487871. s. 181–195.
 • Skogen, Kjell (2009). Blanke Ark. [TV]. TVNorge.
 • Skogen, Kjell (2008). Spesialpedagogikk og praksis. [Avis]. Pedagogisk profil.
 • Skogen, Kjell (2008). Et stykke etterkrigshistorie. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457.
 • Skogen, Kjell (2008). Coaching. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 3, s. 99–100.
 • Skogen, Kjell (2008). Mobbing - hva er det? Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 03.
 • Skogen, Kjell (2008). Læringsrettet vurdering. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 2, s. 91–92.
 • Skogen, Kjell (2008). Spesialundervisning i grunnskolen. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 05, s. 30–32.
 • Skogen, Kjell (2008). Begavede barn. Tar vi vare på dem i norsk skole? Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Skogen, Kjell (2008). Fleksibel utdanning. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 95–96.
 • Lund, Øystein; Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2008). Aksjonsrettet samarbeidsstrategi, Aksjonsforskning Forsker og praktiker i samarbeid om forbedringer. Høgskolen i Bodø. ISSN 9788273145642.
 • Skogen, Kjell (2008). Tilpasset opplæring - et innovasjonsperspektiv.
 • Skogen, Kjell (2008). Skolelederrollen i utviklingen av bedre tilpasset opplæring og spesialundervisning.
 • Skogen, Kjell (2008). Utfordringer for PPT.
 • Skogen, Kjell (2008). Tilpasset opplæring og spesialundervisning.
 • Skogen, Kjell (2008). Spesialpedagogikk og lærerutdanning.
 • Skogen, Kjell (2008). Kvalitet i skolen. - for noen, for alle eller for PISA?
 • Skogen, Kjell (2008). Tilpasset opplæring i en inkluderende fellesskole.
 • Risberg, Toril; Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2007). Praktisk problembasert lærerutdanning - farbar vei til en lærende organisasjon? Praksisrettet aksjonsforskning som forbedringsstrategi. Paper tilknyttet vitenskapsteoretiske kurs PVG-prosjektet våren 2007. s. 31–41.
 • Skogen, Kjell (2006). Christina offer for ideologi. [Avis]. Aftenposten.
 • Skogen, Kjell (2006). Alle barn kan lære enda bedre. [Avis]. Aftenposten.
 • Skogen, Kjell (2006). Usynliggjort i norsk skole. [Avis]. Aftenposten.
 • Skogen, Kjell (2006). Samarbeid hjem - skole. [Internett]. Norsk Forbund for Utviklingshemmede .
 • Skogen, Kjell (2006). Spesialundervinsning - Sparepolitikk. [Avis]. Klassekampen.
 • Skogen, Kjell & Moløkken, Svein Erik (2006). Stort spenn i synet på inkluderande skolar. [Avis]. Statped nr. 3/06.
 • Skogen, Kjell (2006). Gode fagfolk vokser. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. s. 48–50.
 • Rønbeck, Ann Elise; Skogen, Kjell & Garm, Nina (2006). Faglig vurdering av søkere til utlyst stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Bodø.
 • Skogen, Kjell (2006). Forskning om tilpasset opplæring. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. s. 36–40.
 • Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2007). Praksisrettet aksjonsforskning som forbedringsstrategi : paper tilknyttet vitenskapsteoretiske kurs : PVG-prosjektet våren 2007. - Del 2. Høgskolen i Bodø. ISSN 9788273145536.
 • Sjøvoll, Jarle & Skogen, Kjell (2007). Praksisrettet aksjonsforskning som forbedringsstrategi : paper tilknyttet vitenskapsteoretiske kurs : PVG-prosjektet våren 2007. - Del 1. Høgskolen i Bodø. ISSN 9788273145529.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. mars 2020 10:31 - Sist endret 6. mars 2020 10:56