Liv Margarete Lassen

Professor emeritus

Faglige interesser 

 • Min interesse er å finne muligheter til å hjelpe barn, unge, deres foreldre og lærere til å mestre livet så godt som mulig til tross for spesialpedagogiske vansker. Jeg fokuserer på identifisering de styrker, ressurser og resiliens aspekter som fremmer barn og unges læring og vekst. I tillegg arbeider jeg med hvordan tilrettelegge skole, barnehage og hjemmesituasjonen for utsatte barn og ungdom. Sentralt i dette arbeidet er teori og praksis om rådgvining og innovasjon.
 • En viktig del av arbeidet er å sikre kompetanseutvikling av foreldre og fagpersoner i forhold til oppfølgning av utsatte barn. Tematisk dreier fokuset seg på forebygging og tidlig intervensjon i skoler og barnehager, utvikling av tilpassede tiltak for barna og ungdommene og styking av miljøene rundt barna og undommene   Vanskeområdene som jeg arbeider med inkluderer:  sosio- emosjonelle vansker, spesifikke læringsvansker og sammensatte vansker.

Undervisning

 • SPED 4000 - Rådgivning og innovasjon (Emneansvarlig)
 • SNE 4310 - Counselling, Innovation, Support Systems and Collaboration

Bakgrunn

 • B.A. Psykologi – Randolph-Macon Woman’s College, Lynchburg , Virginia, USA (1967 )
 • EmbedsstudietiI psykologi (1976), Universitetet i Oslo (cand.psychol.)
 • Dr. philos. (1999), UV Fakultet, Universitet i Oslo

Yrkesbakgrunn

 • Vit. ass., University og Newcastle-upon- Tyne, England (2 år)
 • Terapeut – Oslo Indremisjonsbehandlingshjem for unge narkomaner (2år)
 • Konsulent- Bærum Kommunes Ungdomsavdeling (2 år)
 • PPT rådgiver- Bærum Kommune (10 år)
 • Visting professor, University of Virginia, USA (1 år)
 • Professor / førsteamanuensis – Institutt for spesialpedagogikk , Universitetet i Oslo fra (1989)

Samarbeid 

 • Nordic Network for Special Educational  Research 
 • ”Talk with us”, Oslo, University College
 • Den fakultære forskningsgruppen Læring, mestring og livskvalitet (LML)
 • Brusetkollen Skole og Ressurssenter, Asker
 • Sagene Bydel – Barne- og ungdomsavdelingen
 • Landsdekkende og nasjonale kompetansesentre i Norge

 

Emneord: Rådgivning, Foreldresamarbeid, Mestring, Kompetanseutvikling, Barn i risiko, Resiliens

Publikasjoner

 • Lassen, Liv Margarete & Breilid, Nils (2019). Selvinnsikt hos rådgiver og bruker i spesialpedagogisk rådgivning, I: Jan Arvid Haugan & Øyvind Kvello (red.),  Selvinnsikt og profesjonalitet.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245025194.  10.
 • Lassen, Liv Margarete (2015). Enhancing Upper Secondary Teacher's Relational Skills With Students! What Works And Why?, In Lorenzo Vigentini & Carol Evans (ed.),  Proceedings and abstract of the 20th Annual ELSIN Conferance. The relevance of Styles to Educational and Workplace contexts..  Tribun EU.  ISBN 978-80-263-0944-4.  Research Paper Track.  s 106 - 113
 • Breilid, Nils & Lassen, Liv Margarete (2014). Å nå og forstå. Betydning av dialoger for å fremme elevers involvering og utvikling. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(1), s 24- 33
 • Lassen, Liv Margarete (2014). Når foreldre trenger hjelp. Empowermentbasert rådgivning til foreldre, I: Sidsel Tveiten & Knut Boge (red.),  Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk - nye perspektiver.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205464483.  Kapittel 7.  s 97 - 107
 • Lassen, Liv Margarete (2013). Listening to pupils’ voices: Promoting motivation through pupil-parent-teacher conferences, In Lena Boström; Gunnar Augustsson; Carol Evans; Zarina Charlesworth & Eva Cools (ed.),  Building Learning Capacity for Life.  Tribun EU.  ISBN 978-80-263-0384-8.  Kapittel.
 • Breilid, Nils & Lassen, Liv Margarete (2012). Elevsamtalen: demokratisk dialog i praksis?, I: Kjell Lars Berge & Janicke Heldal Stray (red.),  Demokratisk medborgerskap i skolen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1272-9.  Kapittel 8.  s 184 - 211
 • Lassen, Liv Margarete (2012). Spesialpedagogisk rådgivning, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kapittel 8.  s 170 - 187
 • Lassen, Liv Margarete & Breilid, Nils (2011). Elevsamtaler som veiledningsverktøy i arbeidet med elevers selvutvikling og læringsutbytte i skolen, I: Kaare Skagen (red.),  Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1196-8.  Kapittel 4.  s 93 - 114
 • Sørensen, Peer Møller; Theie, Steinar; Lassen, Liv Margarete & Breilid, Nils (2011). Ungdomsskoleelevers vurdering av nytten og kvaliteten på planlagte elevsamtaler, med fokus på elever i risiko. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (1), s 74- 86
 • Vik, Astrid Kristin & Lassen, Liv Margarete (2010). How Pupils with Severe Visual Impairment Describe Coping with Reading Activities in the Norwegian Inclusive School. International Journal of Disability, Development and Education.  ISSN 1034-912X.  57(3), s 279- 298 . doi: 10.1080/1034912X.2010.501188
 • Lassen, Liv Margarete & Buli-Holmberg, Jorun (2009). Kompetanseutvikling av ansatte innen barne- og ungdomsarbeid for å forbedre oppvekstvilkår for utsatte barn og unge. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  74(2), s 34- 47
 • Lassen, Liv Margarete (2008). Hvordan prinsippene i empowerment kan anvendes som metode ved spesialpedagogisk rådgivningsarbeid, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  Kapittel 6.  s 154 - 169
 • Befring, Edvard & Lassen, Liv Margarete (2007). En berigende skole. Visualisering af opløftende perspektiver, I: Liv Margarete Lassen; Lena Bostrøm & Hans Henrik Knoop (red.),  Læring og læringsstile. Om unike og fælles veje i pædagogikken.  Dansk Psykologisk Forlag.  ISBN 978-87-7706-103-5.  Kapittel 1.  s 15 - 30
 • Lassen, Liv Margarete (2007). Om unike og fælles veje i pædagogikken, I: Liv Margarete Lassen; Lena Bostrøm & Hans Henrik Knoop (red.),  Læring og læringsstile. Om unike og fælles veje i pædagogikken.  Dansk Psykologisk Forlag.  ISBN 978-87-7706-103-5.  Forord.  s 7 - 15
 • Lassen, Liv Margarete & Midkiff, Aase (2007). Making Inclusion Work- An eight-week comprehensive institutional programme to enhance the learning capacity of children at great risk, In Liv Margarete Lassen; James Redmond; Adrian Parkinson & Carol Evans (ed.),  Exploring style: Enhancing the capacity to learn?.  Trinity College.  ISBN 978-80-903744-1-6.  Chapter 43.  s 401 - 412
 • Lassen, Liv Margarete & Bostrøm, Lena (2006). Unraveling learning, learning styles, learning strategies and meta-cognition. Education + Training.  ISSN 0040-0912.  48(2/3), s 178- 189
 • Befring, Edvard & Lassen, Liv Margarete (2006). "Enrichment" - Visualization of uplifting perspectives, In Liv Margarete Lassen (ed.),  Enabling Lifelong Learning in Education, Training and Development.  Liv M. Lassen.  ISBN 82-8075-020-7.  Kapittel 1.  s 3 - 11
 • Buli-Holmberg, Jorun & Lassen, Liv Margarete (2006). Empowerment, innovation and learningstyle, In Liv Margarete Lassen (ed.),  Enabling Lifelonglearning.  European Learning Style Inormation Netweork.  ISBN 82-8075-020-7.  kap 29.  s 276 - 297
 • Falch, Kirsti; Kirmess, Melanie & Lassen, Liv Margarete (2006). Kartleggging av læringsstiler gjennom observasjon, I: Liv Margarete Lassen (red.),  Enabling Lifelonglearning.  European Learning Style Inormation Netweork.  ISBN 82-8075-020-7.  Kapittel 13.  s 130 - 142
 • Lassen, Liv Margarete (2006). Empowering Systems to Support Vulnerable Children through a Collaborative University-Social Services Partnership. New England Review.  ISSN 1053-1297.  IX, s 62- 64
 • Lassen, Liv Margarete (2006). Introduction to ELSIN 2006, In Liv Margarete Lassen (ed.),  Enabling Lifelong Learning in Education, Training and Development.  Liv M. Lassen.  ISBN 82-8075-020-7.  Forord.  s 2 - 3
 • Lassen, Liv Margarete & Befring, Edvard (2006). "Enrichment"- Visualiztion of uplifting perspectives, In Liv Margarete Lassen (ed.),  Enabling Lifelonglearning.  European Learning Style Inormation Netweork.  ISBN 82-8075-020-7.  Kapitell 1.  s 3 - 11
 • Lassen, Liv Margarete & Holmberg, Jorun B. (2006). Empowerment, innovation and learningstyle, In Liv Margarete Lassen (ed.),  Enabling Lifelonglearning.  European Learning Style Inormation Netweork.  ISBN 82-8075-020-7.  Kapitell 29.  s 276 - 297
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Five challenges in empowering teachers, In Berit Helene Johnsen (ed.),  Towards Inclusion Book No.3: Socio-emotional Growth and Development of Learning Strategies.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-143-5.  11.  s 229 - 246
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Læringsstil og Læringsstrategier- Skitse Til Udredning Af Begreber, Metoder og Effekter. Kognition & Pedagogik, 2005; 56 (15) 44-65. Kognition & Pædagogik.  ISSN 0906-6225.  15(56), s 44- 65
 • Lassen, Liv Margarete (2004). Empowerment som prinsipp og metode ved spesialpedagogisk rådgivningsarbeid, I:  Spesialpedagogikk (3. utgave).  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-23176-0.  Kap. 6.  s 142 - 155
 • Lassen, Liv Margarete (2003). Psychological Theories of Development Underlying the Counselling Process, In Liv Margarete Lassen (ed.),  Spesialpedagogikk 2.avdeling Del III, Rådgivning og innovasjon.  Unipub forlag.  Kapittel 3.  s 33 - 80

Se alle arbeider i Cristin

 • Lassen, Liv Margarete (2014). Rådgivning - kunsten å hjelpe og å sikre vekstfremmende prosesser. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02370-0.  186 s.
 • Lassen, Liv Margarete & Breilid, Nils (2012). Foreldresamarbeid i praksis. Et verktøy for foreldre, lærere og elever for å skape utviklingsfremmende samtaler. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1198-2.  152 s.
 • Lassen, Liv Margarete & Breilid, Nils (2010). Den gode elevsamtalen. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39975-4.  142 s.
 • Lassen, Liv Margarete (2009). Rådgivning - Kunsten å hjelp - 3.utgave 2009. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00195-5.  193 s.
 • Lassen, Liv Margarete; Bostrøm, Lena & Knoop, Hans Henrik (red.) (2007). Læring og læringsstile. Om unike og fælles veje i pædagogikken. Dansk Psykologisk Forlag.  ISBN 978-87-7706-103-5.  183 s.
 • Lassen, Liv Margarete; Redmond, James; Parkinson, Adrian & Evans, Carol (ed.) (2007). Exploring style: Enhancing the capacity to learn?. Trinity College.  ISBN 978-80-903744-1-6.  431 s.
 • Hagen, Kari Bø; Lassen, Liv Margarete; Midkiff, Aase & Vedeler, Liv (red.) (2006). Barn i faresonen. Hvilke muligheter kan et opphold på en spesialinstitusjon gi?. Unipub forlag.  ISBN 82-8075-021-5.  254 s.
 • Lassen, Liv Margarete (ed.) (2006). Enabling Lifelong Learning in Education, Training and Development. Liv M. Lassen.  ISBN 82-8075-020-7.  965 s.
 • Lassen, Liv Margarete (ed.) (2006). Enabling Lifelonglearning. European Learning Style Inormation Netweork.  ISBN 82-8075-020-7.  450 s.
 • Lassen, Liv Margarete; Hagen, Kari; Midkiff, Aase & Vedeler, Liv (2006). Barn i faresonen. Hvilke mestringsmuligheter kan et opphold på en spesialinstitusjon gi?. Unipub forlag.  ISBN 82-8075-021-5.  253 s. Vis sammendrag
 • Lassen, Liv Margarete (2004). Parenting Children With Rare Progressive Disabilities, An analysis of needs related to coping. Unipub forlag.  ISBN 82-90363-68-0.  417 s.
 • Lassen, Liv Margarete (2004). Rådgivning, kunsten å hjelpe. Hans Reitzels Forlag.  ISBN 82-15-00195-5.  215 s.
 • Lassen, Liv Margarete (2004). Systemrettet rådgivning. Unipub forlag.  85 s.
 • Lassen, Liv Margarete (red.) (2003). Rådgivning og innovasjon- et blaningskompendium for SPED 4000. Unipub forlag.  138 s.
 • Lassen, Liv Margarete (2003). SPED 4000 Rådgivning og innovasjon Blandingskompendium. Unipub forlag.  138 s.
 • Lassen, Liv Margarete (red.) (2003). Spesialpedagogikk 2.avdeling Del III, Rådgivning og innovasjon. Unipub forlag.  196 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lassen, Liv Margarete (2017). Inkludering ved å fokusere på elevers resiliens og "well-being, I: Sven Nilsen (red.),  Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02776-0.  Kapitttel 6.  s 135 - 154
 • Lassen, Liv Margarete (2015). The Importance of Good Positive Relationships for Creating Flow.
 • Lassen, Liv Margarete (2014). An inside story of dyslexia.
 • Lassen, Liv Margarete; Olofsson, Anders & Vermunt, Jan (2013). European based phD research support workshop.
 • Breilid, Nils & Lassen, Liv Margarete (2012). Forskergruppen: Læring, Mestring og Livskvalitet for barn og unge i risiko. Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  (1), s 24- 25
 • Lassen, Liv Margarete (2012). A nordic perspective on children`s participation in research and every day life.
 • Lassen, Liv Margarete & Breilid, Nils (2012). How can pupil teacher dialogues promote pupil`s agency in school life?.
 • Lassen, Liv Margarete (2011). Foreldresamarbeid og nyere teorier om barns utvikling.
 • Lassen, Liv Margarete (2011). Forskningsgruppen læring, mestring og livskvalitet for barn og unge i risiko.
 • Lassen, Liv Margarete & Breilid, Nils (2011). Om elevsamtalen.
 • Lassen, Liv Margarete & Sørensen, Peer Møller (2011). Elevsamtaler - tilbakemelding av survey undersøkelsen.
 • Lassen, Liv Margarete; Sørensen, Peer Møller; Breilid, Nils; Tangen, Reidun & Theie, Steinar (2011). Nordisk nettverk for spesialpedagogisk forskning - ISP/DPU/Högskolan i Malmö.
 • Lassen, Liv Margarete (2009). Applying intersubjectiove principles of teacher pupil dialogues.
 • Lassen, Liv Margarete & Breilid, Nils (2009). Video training and analysis. A holistic approach to teacher`s professional education.
 • Lassen, Liv Margarete; Breilid, Nils & Sveum, Cecilie Lassen (2009). Elevsamtalen - muligheter og begrensninger: Intersubjektive møter i en skolekontekst.
 • Lassen, Liv Margarete (2008). Den vanskelige samtalen.
 • Lassen, Liv Margarete (2008). "Empowerment": innen Pedagogisk Virksomhet.
 • Lassen, Liv Margarete (2008). Kommunikasjonferdigheter og elevsamtalen.
 • Lassen, Liv Margarete (2008). Three Projects - Inclusion.
 • Lassen, Liv Margarete (2008). Utvikling av Kommunikasjonsferdigheter.
 • Lassen, Liv Margarete (2008). Å Fremheve Barns Resiliens.
 • Lassen, Liv Margarete (2007). 'Empowerment' av foreldre- Leting i partnerskap med et åpent hjerte for å finne løsninger.
 • Lassen, Liv Margarete (2007). How to promote children's giftedness.
 • Lassen, Liv Margarete (2007). Kommunikative Ferdigheter.
 • Lassen, Liv Margarete (2007). Kunnskapsløftet og Rdgivning.
 • Lassen, Liv Margarete (2007). Making Inclusion Work.
 • Lassen, Liv Margarete (2007). Observasjonens mulighter i å finne barns styrker.
 • Lassen, Liv Margarete (2007). Veiledningensstatus innen forskning, utdannelse og yrkesutøvelse.
 • Lassen, Liv Margarete (2007). Voksenopplærings muligheter for 'empowerement'.
 • Lassen, Liv Margarete & Midkiff, Aase (2007). Making Inclusion Work.
 • Falch, Kjersti; Kirmess, Melanie & Lassen, Liv Margarete (2006). Assessment of learning styles through observation.
 • Lassen, Liv Margarete (2006). Assessment of Learning Styles.
 • Lassen, Liv Margarete (2006). "Empowerment" og spesialpedagogikk.
 • Lassen, Liv Margarete (2006). Kartlegging av Læringsstil.
 • Lassen, Liv Margarete (2006). Spesialpedagogikk og Læringsstil.
 • Lassen, Liv Margarete (2006). Utadretarbeid og positiv pedagogikk.
 • Lassen, Liv Margarete (2006). Empowerment, innovation and learning style.
 • Lassen, Liv Margarete (2006). Kartlegging av læringsstil gjennom obaservasjon.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Bruker medvirkning!.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Den viktige foreldresamtalen- løsningsfokusert rådgivning i praksis.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Differensiert undervisning basert på analyse av barns styrker.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Empowering systems to ensure the welfare of children.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). "Empowerment" - av døv-blinde.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Fra skole til kompetansesenter.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Kartlegging: læringsstiler og WISC III.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Læringsstiler & spesialpedagogikk- Et verktøy for forståelse & tiltak.
 • Lassen, Liv Margarete (2005, 13. juni). Prestere bedre med elevstyrt læring.  Dagsavisen.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Psychological Theories of Development Underlying the Councelling Process.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Rådgivningsmuligheter i den pedagogiske- psykologiske tjenesten.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Utviklingspsykologi.
 • Lassen, Liv Margarete (2005). Å utvikle kommunikative ferdigheter for å kunne arbeide med utsatt barn og ungdom.
 • Lassen, Liv Margarete & Bostrøm, Lena (2005). Learning and Strategies- An attempt to unravel concepts, methods and effects.
 • Lassen, Liv Margarete; Hagen, Kari & Midkiff, Aase (2005). Hvordan går det med barna på lengre sikt?.
 • Lassen, Liv Margarete; Hagen, Kari; Midkiff, Aase & Vedeler, Liv (2005). Brusetkollen barnevernssenter og skole. Hvordan går det med barna på lengre sikt?.
 • Lassen, Liv Margarete (2004). Kompetanse nærmere brukeren.
 • Lassen, Liv Margarete (2003). Barn og ungdoms psykisk helse.
 • Lassen, Liv Margarete (2003). Psykisk Helse for barn og ungdom- Kartlegge og fremme sosialkompetanse.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 14:31 - Sist endret 27. okt. 2017 12:52