Liv Margarete Lassen

Professor emeritus

Faglige interesser 

 • Min interesse er å finne muligheter til å hjelpe barn, unge, deres foreldre og lærere til å mestre livet så godt som mulig til tross for spesialpedagogiske vansker. Jeg fokuserer på identifisering de styrker, ressurser og resiliens aspekter som fremmer barn og unges læring og vekst. I tillegg arbeider jeg med hvordan tilrettelegge skole, barnehage og hjemmesituasjonen for utsatte barn og ungdom. Sentralt i dette arbeidet er teori og praksis om rådgvining og innovasjon.
 • En viktig del av arbeidet er å sikre kompetanseutvikling av foreldre og fagpersoner i forhold til oppfølgning av utsatte barn. Tematisk dreier fokuset seg på forebygging og tidlig intervensjon i skoler og barnehager, utvikling av tilpassede tiltak for barna og ungdommene og styking av miljøene rundt barna og undommene   Vanskeområdene som jeg arbeider med inkluderer:  sosio- emosjonelle vansker, spesifikke læringsvansker og sammensatte vansker.

Undervisning

 • SPED 4000 - Rådgivning og innovasjon (Emneansvarlig)
 • SNE 4310 - Counselling, Innovation, Support Systems and Collaboration

Bakgrunn

 • B.A. Psykologi – Randolph-Macon Woman’s College, Lynchburg , Virginia, USA (1967 )
 • EmbedsstudietiI psykologi (1976), Universitetet i Oslo (cand.psychol.)
 • Dr. philos. (1999), UV Fakultet, Universitet i Oslo

Yrkesbakgrunn

 • Vit. ass., University og Newcastle-upon- Tyne, England (2 år)
 • Terapeut – Oslo Indremisjonsbehandlingshjem for unge narkomaner (2år)
 • Konsulent- Bærum Kommunes Ungdomsavdeling (2 år)
 • PPT rådgiver- Bærum Kommune (10 år)
 • Visting professor, University of Virginia, USA (1 år)
 • Professor / førsteamanuensis – Institutt for spesialpedagogikk , Universitetet i Oslo fra (1989)

Samarbeid 

 • Nordic Network for Special Educational  Research 
 • ”Talk with us”, Oslo, University College
 • Den fakultære forskningsgruppen Læring, mestring og livskvalitet (LML)
 • Brusetkollen Skole og Ressurssenter, Asker
 • Sagene Bydel – Barne- og ungdomsavdelingen
 • Landsdekkende og nasjonale kompetansesentre i Norge

 

Emneord: Rådgivning, Foreldresamarbeid, Mestring, Kompetanseutvikling, Barn i risiko, Resiliens
Publisert 6. aug. 2010 14:31 - Sist endret 27. okt. 2017 12:52