Monica Dalen

Professor emeritus - Institutt for spesialpedagogikk
Bilde av Monica Dalen
English version of this page
Mobiltelefon +47-91514318
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO

Professor Emeritus

Faglige interesser

 • Spesialpedagogikk med vekt på inkludering og tilpasset opplæring
 • Adopsjon med vekt på internasjonale adopsjoner
 • Forskningsmetode med vekt på kvalitativt intervju

Undervisning

Undervisningen har vært knyttet til masterstudiet i spesialpedagogikk, 2. år. Temaene har omfattet kvalitativ forskningstilnærming med vekt på intervju og observasjon.
Sensor –og veiledningsoppgaver knyttet til masterstudiet.

Bakgrunn

 • Cand.paed. fra UiO, 1975
 • Dr.philos. fra UiO, 1992
 • Visiting scholar, Graduate School of Education, Harvard University, Ma, USA 1999/2000

 

Emneord: Adferdsrelaterte lærevansker, Barn og ungdoms utdanningsforløp, Spesialpedagogikk, Tilpasset og inkluderende opplæring, Utviklingsforskning, Internasjonale adopsjoner

Publikasjoner

 • Dalen, Monica; Nordahl Berg, Kristin; Vonheim, Kristin; Janson, Harald & Nærde, Ane (2020). Mother-Child Interactions in Families With Internationally Adopted Children and Families With Biological Children at Age 2: Similarities and Differences. Adoption Quarterly.  ISSN 1092-6755.  23(4), s 286- 311 . doi: /10.1080/10926755.2020.1833394 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2020). Academic performance and school adjustment of internationally adopted children in Norway, In  The Routledge Handbook of Adoption.  Routledge.  ISBN 9781138362505.  chapter 28.  s 395 - 406
 • Dalen, Monica; Theie, Steinar & Rygvold, Anne-Lise (2020). School adjustment of internationally adopted children in primary school: A mother and teacher approach. Children and Youth Services Review.  ISSN 0190-7409. . doi: 10.1016/j.childyouth.2019.104737 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2019). Academic Achievement Among Adopted and Nonadopted Children in Early School Years. Adoption Quarterly.  ISSN 1092-6755.  22(3), s 199- 218 . doi: 10.1080/10926755.2019.1627448
 • Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Theie, Steinar (2017). Utenlandsadopterte - en del av mangfoldet i barnehage og skole, I: Sven Nilsen (red.),  Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02776-0.  Kaptittel 11.  s 241 - 265
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2014). Similarities and Differences Between Internationally Adopted and Nonadopted Children in Their Toddler Years: Outcomes From a Longitudinal Study. American Journal of Orthopsychiatry.  ISSN 0002-9432.  84(4), s 397- 408 . doi: 10.1037/ort0000010
 • Melås, Maria Kristine Jose; Kvello, Øyvind & Dalen, Monica (2014). Internationally Adopted Children After Arrival: Temperament, Behavior Problems, and Age at Adoption as Predictors of Early Motor and Communication Competence. Adoption Quarterly.  ISSN 1092-6755.  17(1), s 28- 43 . doi: 10.1080/10926755.2014.875088
 • Morken, Ivar & Dalen, Monica (2013). Hvor er du egentlig fra? Norskhet som utfordring i dagens Norge?. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  48(6), s 33- 43
 • Dalen, Monica (2012). Cognitive Competence, Academic Achievement, and Educational Attainment Among Intercountry Adoptees: Research Outcomes from the Nordic Countries, In Judith L. Gibbons & Karen Smith Rotabi (ed.),  Intercountry Adoption. Policies, Practices, and Outcomes.  Ashgate.  ISBN 9781409410546.  Kapittel 15.  s 199 - 209
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2012). Internasjonale adopsjoner i Norge, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kapittel 25.  s 502 - 521
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2012). Internationally Adopted Children from Non-European Countries: General Development during the First Two Years in the Adoptive Family. Scientific World Journal.  ISSN 1537-744X. . doi: 10.1100/2012/375436 Vis sammendrag
 • Tangen, Reidun & Dalen, Monica (2012). Barnehagens og skolens samarbeid med foreldre til barn og unge med spesielle behov, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kap. 11.  s 220 - 239
 • Dalen, Monica (2010). Inkludering av barn med behov for særskilt hjelp og støtte i barnehage, I: Øyvind Kvello (red.),  Barnas Barnehage 1 - Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39976-1.  Kapittel 6.  s 118 - 136
 • Vinnerljung, Bo; Lindblad, Frank; Hjern, Anders; Rasmussen, Finn & Dalen, Monica (2010). School performance at age 16 among international adoptees: A Swedish national cohort study. International Social Work.  ISSN 0020-8728.  53(4), s 510- 527 . doi: 10.1177/0020872809360037
 • Lindblad, Frank; Dalen, Monica; Rasmussen, Finn; Vinnerljung, Bo & Hjern, Anders (2009). School performance of international adoptees better than expected from cognitive test results. European Child and Adolescent Psychiatry.  ISSN 1018-8827.  18(5), s 301- 308 . doi: 10.1007/s00787-008-073-7
 • Dalen, Monica; Hjern, Anders; Lindblad, Frank; Odenstad, Anna; Rasmussen, Finn & Vinnerljung, Bo (2008). Educational attainment and cognitive competence in adopted men - A study of international and national adoptees, siblings and a general Swedish population. Children and Youth Services Review.  ISSN 0190-7409.  30, s 1211- 1219 . doi: 10.1016/j.childyouth.2008.03.006
 • Dalen, Monica & Ogden, Terje (2008). Spesialpedagogikk og spesialpedagogiske tiltak, I: Anne-Lise Rygvold & Terje Ogden (red.),  Innføring i spesialpedagogikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36118-8.  Kap 11 Spesialpedagogikk og spesialpedagogiske tiltak.  s 383 - 409
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2008). Internasjonale adopsjoner i Norge, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  Kapittel 27.  s 622 - 641
 • Odenstad, Anna; Hjern, Anders; Lindblad, Frank; Rasmussen, Finn; Vinnerljung, Bo & Dalen, Monica (2008). Does age at adoption and geographic origin matter? A national cohort study of cognitive test performance in adult inter-country adoptees. Psychological Medicine.  ISSN 0033-2917.  38(12), s 1803- 1814 . doi: 10.1017/S0033291708002766
 • Tangen, Reidun; Dalen, Monica & Sætersdal, Barbro (2008). Foreldresamarbeid om opplæring av barn og unge med spesielle behov, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  Kapittel 32.  s 727 - 754
 • Dalen, Monica (2007). Educational achievement among international adoptees. Anuario de Psicologia.  ISSN 0066-5126.  38(2), s 199- 208
 • Dalen, Monica (2007). Identitetsutveckling hos internationellt adopterade barn, I: Margareta Carlberg & Karin Jareno Nordin (red.),  Internationellt adopterade i Sverige. Vad säger forskningen?.  Socialstyrelsen, Stockholm, Sverige.  Kapittel 5.  s 108 - 120
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2007). Fokus på språk, lärande och skola, I: Margareta Carlberg & Karin Jareno Nordin (red.),  Internationellt adopterade i Sverige. Vad säger forskningen?.  Socialstyrelsen, Stockholm, Sverige.  Kapittel 4.  s 80 - 109
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2006). Educational Achievement in Adopted Children from China. Adoption Quarterly.  ISSN 1092-6755.  9(4), s 45- 58
 • Dalen, Monica (2005). Adoptivfamilien, I: Monica Kaasa (red.),  Foreldreatlas - om barn fra 3 til 12 år.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1593-1.  kap 7.  s 94 - 111
 • Dalen, Monica (2005). International adoptions in Scandinavia: Research focus and main results, In David Brodzinsky & Jesus Palacios (ed.),  Psychological issues in adoption. Research and practice.  Praeger.  ISBN 0-275-97970-9.  Chapter 10.  s 211 - 231
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2004). Internasjonale adopsjoner i Norge, I:  Spesialpedagogikk (3. utgave).  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-23176-0.  Kap. 29.  s 593 - 611
 • Dalen, Monica (2004). Den inkluderende skolens dilemmaer. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (Årg. 69, nr 5), s 13-15 : port.
 • Dalen, Monica (2003). Forskning om internasjonale adopsjoner i Norge, I: Barn Verdens (red.),  Verdens Barn, 50 år.  Verdens Barn.  kap 6.  s 166 - 179
 • Dalen, Monica (2002). Adoptivfamilien år 2000. Hvem er de, hvordan lever de og hvilke utfordringer står de ovefor?, I: Ingrid Söderlind (red.),  Uppväxt, familijeformer och barns bästa.  Institutet för Framtidsstudier, Stockholm.  ISBN 91-89655-02-8.  s 61 - 77
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2001). Internasjonale adopsjoner i Norge, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19906-9.  Kap 18.
 • Dalen, Monica (2001). School Performances Among Internationally Adopted Children in Norway. Adoption Quarterly.  ISSN 1092-6755.  5(2), s 39- 58
 • Sætersdal, Barbro & Dalen, Monica (2000). Identity Formation in an Homogeneous Country, In  Adoption and Fostering.  British Agencies for Adoption and Fostering.
 • Dalen, Monica (1999). Den inkluderende skole, I:  En skole for alle.  Det Danske Undervisningsministeriet.
 • Dalen, Monica (1999). Hva vet vi - hva gjør vi? Forholdet mellom kunnskapssatus og praktisk utforming av tilbud for elever med behov for spesielt tilrettelagt opplæring. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk.  ISSN 0048-0509.  (3/4), s 230- 240

Se alle arbeider i Cristin

 • Dalen, Monica (2013). Spesialundervisning - Til elevens beste?. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205447066.  105 s.
 • Dalen, Monica (2008). Intervju som metod. Gleerups Utbildning AB.  ISBN 978-91-40-65247-8.  144 s.
 • Dalen, Monica (2006). "Så langt det er mulig og faglig forsvarlig ..." Inkludering av elever med spesielle behov i grunnskolen. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-35299-2.  121 s.
 • Dalen, Monica (2004). Intervju som forskningsmetode- en kvalitativ tilnærming. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00300-1.  136 s.
 • Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Tangen, Reidun (red.) (1999). Mangfold og samspill : om minoriteter i familie og samfunn. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-45129-1.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dalen, Monica (2018). Internasjonale adopsjoner i Norge. Virkningsfull tidlig innsats for barn som trenger spesiell omsorg, kjærlighet og stimulering.. Kontekst.  (2), s 20- 27
 • Dalen, Monica; Nilsen, Sven & Tangen, Reidun Synnøve (2018). Den dårligste løsningen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 22- 22
 • Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Theie, Steinar (2018). Utenlandsadopsjon - en vellykket intervensjon for barn i risiko.
 • Gjertsen, Jostein; Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Theie, Steinar (2018, 04. oktober). Om adopterte barn. [Radio].  Oslo.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2016). Academic performance among adopted and non-adopted first graders: differences and similarities.
 • Theie, Steinar & Dalen, Monica (2016). Do behaviour skills among adopted forst graders influence on school motivation, language skills and social relations?.
 • Morken, Ivar & Dalen, Monica (2015). I spesialpedagogikkens grenseland. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (2), s 24- -29
 • Morken, Ivar & Dalen, Monica (2014). Kan alle bli norske?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 33- 37
 • Dalen, Monica (2013). Utenlandsadopterte barns tidlige utvikling i sine nye familier. Rapport fra et longitudinelt forskningsprosjekt. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2012). General Development, Temperamental Characteristics and Behavioral Problems in Adopted Children from Non-Eastern Countries during the First Two Years in Their New Families in Norway.. European psychiatry.  ISSN 0924-9338.  27
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2012). Motor development, temperamental characteristics, and behavior problems among international adopted children from Non-Eastern European countries during the first two years in their new families - results from a longitudinal study in Norway. Vis sammendrag
 • Vonheim, Kristin & Dalen, Monica (2012). Assessing Quality of Social Interaction in Families with Internationally Adopted Children by Using Videotaped Structured Observations.
 • Vonheim, Kristin & Dalen, Monica (2011). Characteristics of mother/child interactions in families with internationally adopted children at age 2.
 • Dalen, Monica (2010). Cognitive Competance, Academic Achievement, and Educational Attainment among International Adoptees - Reserach Outcomes from the Nordic Countries.
 • Dalen, Monica (2010). Social Competanec in Internationally Adopted Children.
 • Dalen, Monica & Vonheim, Kristin (2010). Internationally Adopted Children's Social Development - A Longitudinal Study.
 • Vonheim, Kristin & Dalen, Monica (2010). A PRESENTATION OF THE METHODOLOGY FOR THE VIDEOTAPED OBSERVATIONS OF SOCIAL INTERACTIONS IN ADOPTIVE FAMILIES.
 • Dalen, Monica (2009). Cognitive competence and school performance among international adoptees.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (ed.) (2009). International Adoption Conference International Adoptees - School performance, Educational Attainment and Social Adjustment.
 • Hove, Harald; Bendiksen, Lena; Dalen, Monica; Raundalen, Magne & Skogrand, Elizabeth (2009). Adopsjon - til barnets beste En utredning om de mange ulike sidene ved adopsjon.
 • Dalen, Monica (2007). Educational Achievemnt in International Adoptees from China.
 • Dalen, Monica (2007). "I am who I am, not who I was or could have been". Perspectives on identityformation among International Adoptees".
 • Dalen, Monica (2006). Adopsjonsforskning - en etisk utfordring. Forskningsetikk.  ISSN 1502-6353.  (6), s 06- 09
 • Dalen, Monica (2006). Cognitive Development and Educational Achievement in International Adoptess.
 • Dalen, Monica (2006). Forsker og medmenneske. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (07), s 34- 35
 • Dalen, Monica (2006). Nordisk forskning om internationale adopsjoner. Hvor går veien videre?.
 • Dalen, Monica (2006). The Influence of Pre- and Post-adoption factors on Intelligence Test Performance in Interntaional Adult Adoptees.
 • Dalen, Monica (2006). Adopterte barn i skolen.
 • Dalen, Monica & Carli, Amalia Elsa Maria (2006). Adopsjonsfamilien.
 • Dalen, Monica (2005). Fra integrasjon til inklusjon.
 • Dalen, Monica (2005). Kunnskapsløftet og spesialpedagoggens ansvar i skolen.
 • Dalen, Monica (2005). Vi hentet våre barn i Kina. Foreldres fortellinger om adopsjoner fra Kina til Norge og USA.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2005). Adoption from China to Norway- Research Results and Perspectives.
 • Dalen, Monica (2004). Barn adoptert fra Kina. Adopsjonsforum.  ISSN 0802-7617.  29(5), s 16- 19
 • Dalen, Monica (2004). Internasjonale adopsjoner i Skandinavia. Resultatene er ganske entydige.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2004). Adoptivbarn fra Kina - i familen og på skolen.
 • Dalen, Monica (2003). Academic Performances among International adoptees in Scandinavia.
 • Dalen, Monica (2003). Den inkluderende skole i et internasjonalt perspektiv.
 • Dalen, Monica (2003). Inclusive education in Norway.
 • Dalen, Monica (2003). Inkludering i et internasjonalt perspektiv.
 • Dalen, Monica (2003). International Adoptions in Scandinavia.
 • Wormnæs, Siri & Dalen, Monica (2003). The relationship between disability, gender and education in the Norwegian context, In  EFA Global Monitoring Report 2003/4.  UNESCO.  ISBN 9231039148.  Commissioned paper. Vis sammendrag
 • Dalen, Monica (2002). Adoptivfamilien anno år 2000.
 • Dalen, Monica (2002). Fagseminar om tilpasset opplæring og spesialundervisning for elever med særskilte behov.
 • Dalen, Monica (2002). Internationally adopted children and young adults - language Development and School Competence.
 • Dalen, Monica (2001). Civic education in Norway.
 • Dalen, Monica (2001). Inkludering av elever med spesielle behov i Norge. Kunnskapsstatus på bakgrunn av forskning gjennomført i perioden 1950-2000.
 • Dalen, Monica (2001). Intervention from The Norwegian Delgation.
 • Dalen, Monica (2001). Utenlandsadopsjon i Norge - anno 2000.
 • Dalen, Monica (2001, 21. juni). Utenlandsadopterte barn og unge i Norge. [Radio].  NRK : Schrødingers katt.
 • Dalen, Monica (2000). Lessons learned from Long-term Follow-up of International Adoptees in Scandinavia.
 • Dalen, Monica (2000). Need for future reseacrh on international adoptions.
 • Dalen, Monica (2000). Utenlandsadopsjon i Norge. Situasjonen er hverken rosenrød eller svartmalt. Adopsjonsforum.  ISSN 0802-7617.  25(3), s 16- 17
 • Dalen, Monica (2000). Future needs for research on internatinal adoptions.
 • Dalen, Monica (2000). Inkludering av elever med spesielle behov- kunnskapsstatus og utfordringer.
 • Dalen, Monica (2000). Internationally Adopted Children's School Performances and Academic Skills. Chosen child.  ISSN 1098-0911.  (6)
 • Dalen, Monica (2000). Utenlandsadoptert ungdom - skole og utdanning.
 • Dalen, Monica (2000). Utenlandsadopterte barn og unge i Norge. Hvordan klarer de seg?. Adopsjonsforum.  ISSN 0802-7617.  (3), s 16- 17
 • Dalen, Monica (2000). Utenlandsadopterte barn og unge i Norge. Identitet og etnisitet.
 • Dalen, Monica (1999). Interaction in adoptive families. About similarity and belonging.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. aug. 2010 12:51 - Sist endret 6. mars 2020 10:43

Prosjekter