Monica Dalen

Professor emeritus - Institutt for spesialpedagogikk
Bilde av Monica Dalen
English version of this page
Mobiltelefon +47-91514318
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO

Professor Emeritus

Faglige interesser

  • Spesialpedagogikk med vekt på inkludering og tilpasset opplæring
  • Adopsjon med vekt på internasjonale adopsjoner
  • Forskningsmetode med vekt på kvalitativt intervju

Undervisning

Undervisningen har vært knyttet til masterstudiet i spesialpedagogikk, 2. år. Temaene har omfattet kvalitativ forskningstilnærming med vekt på intervju og observasjon.
Sensor –og veiledningsoppgaver knyttet til masterstudiet.

Bakgrunn

  • Cand.paed. fra UiO, 1975
  • Dr.philos. fra UiO, 1992
  • Visiting scholar, Graduate School of Education, Harvard University, Ma, USA 1999/2000

 

Emneord: Adferdsrelaterte lærevansker, Barn og ungdoms utdanningsforløp, Spesialpedagogikk, Tilpasset og inkluderende opplæring, Utviklingsforskning, Internasjonale adopsjoner
Publisert 16. aug. 2010 12:51 - Sist endret 6. mars 2020 10:43

Prosjekter