Monica Dalen

Professor emeritus - Institutt for spesialpedagogikk
Bilde av Monica Dalen
English version of this page
Mobiltelefon +47-91514318
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO

Professor Emeritus

Faglige interesser

 • Spesialpedagogikk med vekt på inkludering og tilpasset opplæring
 • Adopsjon med vekt på internasjonale adopsjoner
 • Forskningsmetode med vekt på kvalitativt intervju

Undervisning

Undervisningen har vært knyttet til masterstudiet i spesialpedagogikk, 2. år. Temaene har omfattet kvalitativ forskningstilnærming med vekt på intervju og observasjon.
Sensor –og veiledningsoppgaver knyttet til masterstudiet.

Bakgrunn

 • Cand.paed. fra UiO, 1975
 • Dr.philos. fra UiO, 1992
 • Visiting scholar, Graduate School of Education, Harvard University, Ma, USA 1999/2000

 

Emneord: Adferdsrelaterte lærevansker, Barn og ungdoms utdanningsforløp, Spesialpedagogikk, Tilpasset og inkluderende opplæring, Utviklingsforskning, Internasjonale adopsjoner

Publikasjoner

 • Dalen, Monica; Nordahl Berg, Kristin; Vonheim, Kristin; Janson, Harald & Nærde, Ane (2020). Mother-Child Interactions in Families With Internationally Adopted Children and Families With Biological Children at Age 2: Similarities and Differences . Adoption Quarterly. ISSN 1092-6755. 23(4), s. 286–311. doi: 10.1080/10926755.2020.1833394. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2020). Academic performance and school adjustment of internationally adopted children in Norway, The Routledge Handbook of Adoption. Routledge. ISSN 9781138362505. s. 395–406.
 • Dalen, Monica; Theie, Steinar & Rygvold, Anne-Lise (2020). School adjustment of internationally adopted children in primary school: A mother and teacher approach. Children and Youth Services Review. ISSN 0190-7409. doi: 10.1016/j.childyouth.2019.104737. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2019). Academic Achievement Among Adopted and Nonadopted Children in Early School Years. Adoption Quarterly. ISSN 1092-6755. 22(3), s. 199–218. doi: 10.1080/10926755.2019.1627448.
 • Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Theie, Steinar (2017). Utenlandsadopterte - en del av mangfoldet i barnehage og skole. I Nilsen, Sven (Red.), Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02776-0. s. 241–265.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2014). Similarities and Differences Between Internationally Adopted and Nonadopted Children in Their Toddler Years: Outcomes From a Longitudinal Study. American Journal of Orthopsychiatry. ISSN 0002-9432. 84(4), s. 397–408. doi: 10.1037/ort0000010.
 • Melås, Maria Kristine Jose; Kvello, Øyvind & Dalen, Monica (2014). Internationally Adopted Children After Arrival: Temperament, Behavior Problems, and Age at Adoption as Predictors of Early Motor and Communication Competence. Adoption Quarterly. ISSN 1092-6755. 17(1), s. 28–43. doi: 10.1080/10926755.2014.875088.
 • Morken, Ivar & Dalen, Monica (2013). Hvor er du egentlig fra? Norskhet som utfordring i dagens Norge? Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. 48(6), s. 33–43.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2012). Internasjonale adopsjoner i Norge. I Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Red.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202352264. s. 502–521.
 • Tangen, Reidun & Dalen, Monica (2012). Barnehagens og skolens samarbeid med foreldre til barn og unge med spesielle behov. I Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Red.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202352264. s. 220–239.
 • Dalen, Monica (2012). Cognitive Competence, Academic Achievement, and Educational Attainment Among Intercountry Adoptees: Research Outcomes from the Nordic Countries. I Gibbons, Judith L. & Rotabi, Karen Smith (Red.), Intercountry Adoption. Policies, Practices, and Outcomes. Ashgate. ISSN 9781409410546. s. 199–209.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2012). Internationally Adopted Children from Non-European Countries: General Development during the First Two Years in the Adoptive Family. Scientific World Journal. ISSN 1537-744X. doi: 10.1100/2012/375436.
 • Dalen, Monica (2010). Inkludering av barn med behov for særskilt hjelp og støtte i barnehage. I Kvello, Øyvind (Red.), Barnas Barnehage 1 - Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39976-1. s. 118–136.
 • Vinnerljung, Bo; Lindblad, Frank; Hjern, Anders; Rasmussen, Finn & Dalen, Monica (2010). School performance at age 16 among international adoptees: A Swedish national cohort study. International Social Work. ISSN 0020-8728. 53(4), s. 510–527. doi: 10.1177/0020872809360037.
 • Lindblad, Frank; Dalen, Monica; Rasmussen, Finn; Vinnerljung, Bo & Hjern, Anders (2009). School performance of international adoptees better than expected from cognitive test results. European Child and Adolescent Psychiatry. ISSN 1018-8827. 18(5), s. 301–308. doi: 10.1007/s00787-008-073-7.
 • Dalen, Monica & Ogden, Terje (2008). Spesialpedagogikk og spesialpedagogiske tiltak. I Rygvold, Anne-Lise & Ogden, Terje (Red.), Innføring i spesialpedagogikk. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-36118-8. s. 383–409.
 • Tangen, Reidun ; Dalen, Monica & Sætersdal, Barbro (2008). Foreldresamarbeid om opplæring av barn og unge med spesielle behov. I Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Red.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27593-8. s. 727–754.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2008). Internasjonale adopsjoner i Norge. I Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Red.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27593-8. s. 622–641.
 • Dalen, Monica; Hjern, Anders; Lindblad, Frank; Odenstad, Anna; Rasmussen, Finn & Vinnerljung, Bo (2008). Educational attainment and cognitive competence in adopted men - A study of international and national adoptees, siblings and a general Swedish population. Children and Youth Services Review. ISSN 0190-7409. 30, s. 1211–1219. doi: 10.1016/j.childyouth.2008.03.006.
 • Odenstad, Anna; Hjern, Anders; Lindblad, Frank; Rasmussen, Finn; Vinnerljung, Bo & Dalen, Monica (2008). Does age at adoption and geographic origin matter? A national cohort study of cognitive test performance in adult inter-country adoptees. Psychological Medicine. ISSN 0033-2917. 38(12), s. 1803–1814. doi: 10.1017/S0033291708002766.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2007). Fokus på språk, lärande och skola. I Carlberg, Margareta & Jareno Nordin, Karin (Red.), Internationellt adopterade i Sverige. Vad säger forskningen?. Socialstyrelsen, Stockholm, Sverige. s. 80–109.
 • Dalen, Monica (2007). Identitetsutveckling hos internationellt adopterade barn. I Carlberg, Margareta & Jareno Nordin, Karin (Red.), Internationellt adopterade i Sverige. Vad säger forskningen?. Socialstyrelsen, Stockholm, Sverige. s. 108–120.
 • Dalen, Monica (2007). Educational achievement among international adoptees. Anuario de Psicologia. ISSN 0066-5126. 38(2), s. 199–208.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2006). Educational Achievement in Adopted Children from China. Adoption Quarterly. ISSN 1092-6755. 9(4), s. 45–58.
 • Dalen, Monica (2005). International adoptions in Scandinavia: Research focus and main results. I Brodzinsky, David & Palacios, Jesus (Red.), Psychological issues in adoption. Research and practice. Praeger. ISSN 0-275-97970-9. s. 211–231.
 • Dalen, Monica (2005). Adoptivfamilien. I Kaasa, Monica (Red.), Foreldreatlas - om barn fra 3 til 12 år. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1593-1. s. 94–111.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2004). Internasjonale adopsjoner i Norge, Spesialpedagogikk (3. utgave). Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-23176-0. s. 593–611.
 • Dalen, Monica (2004). Den inkluderende skolens dilemmaer. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457.
 • Dalen, Monica (2003). Forskning om internasjonale adopsjoner i Norge. I Verdens, Barn (Red.), Verdens Barn, 50 år. Verdens Barn. s. 166–179.
 • Dalen, Monica (2002). Adoptivfamilien år 2000. Hvem er de, hvordan lever de og hvilke utfordringer står de ovefor? I Söderlind, Ingrid (Red.), Uppväxt, familijeformer och barns bästa. Institutet för Framtidsstudier, Stockholm. ISSN 91-89655-02-8. s. 61–77.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2001). Internasjonale adopsjoner i Norge. I Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Red.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-19906-9.
 • Dalen, Monica (2001). School Performances Among Internationally Adopted Children in Norway. Adoption Quarterly. ISSN 1092-6755. 5(2), s. 39–58.
 • Sætersdal, Barbro & Dalen, Monica (2000). Identity Formation in an Homogeneous Country, Adoption and Fostering. British Agencies for Adoption and Fostering.
 • Dalen, Monica & Skåbrevik, Karl Johan (1999). Spesialundervisningen på grunnskolens områder 1975-1998. I Haug, Peder; Tøssebro, Jan & Dalen, Monica (Red.), Den mangfaldige spesialundervisningen. Status for forsking om spesialundervisning. Olso: Universitetsforlaget. ISSN 82-00-12979-9. s. 151–191.
 • Dalen, Monica (1999). Samspill i adoptivfamilier. Om likhet og tilhørighet. I Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Tangen, Reidun (Red.), Mangfold og samspill : om minoriteter i familie og samfunn. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-45129-1. s. 89–108.
 • Dalen, Monica (1999). Mulightenes landskap. Initiering av et paraplyprosjekt i en reformtid. I Rognhaug, Berit (Red.), Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport. Institutt for spesiialpedagogikk, Universitette i Oslo. ISSN 82-90363-64-8. s. 7–11.
 • Dalen, Monica & Ogden, Terje (1999). Spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak-om lover, læreplaner og organisering. I Asmervik, Sverre; Ogden, Terje & Rygvold, Anne-Lise (Red.), Innføring i spesialpedagogikk. Oslo:Universitetsforlaget. ISSN 82-00-21865-1.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dalen, Monica (2013). Spesialundervisning - Til elevens beste? Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205447066. 105 s.
 • Dalen, Monica (2008). Intervju som metod. Gleerups Utbildning AB. ISBN 978-91-40-65247-8. 144 s.
 • Dalen, Monica (2006). "Så langt det er mulig og faglig forsvarlig ..." Inkludering av elever med spesielle behov i grunnskolen. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-35299-2. 121 s.
 • Dalen, Monica (2004). Intervju som forskningsmetode- en kvalitativ tilnærming. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00300-1. 136 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dalen, Monica; Nilsen, Sven & Tangen, Reidun Synnøve (2018). Den dårligste løsningen. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 22–22.
 • Gjertsen, Jostein; Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Theie, Steinar (2018). Om adopterte barn. [Radio]. Oslo.
 • Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Theie, Steinar (2018). Utenlandsadopsjon - en vellykket intervensjon for barn i risiko.
 • Dalen, Monica (2018). Internasjonale adopsjoner i Norge. Virkningsfull tidlig innsats for barn som trenger spesiell omsorg, kjærlighet og stimulering. . Kontekst. s. 20–27.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2016). Academic performance among adopted and non-adopted first graders: differences and similarities.
 • Theie, Steinar & Dalen, Monica (2016). Do behaviour skills among adopted forst graders influence on school motivation, language skills and social relations?
 • Morken, Ivar & Dalen, Monica (2015). I spesialpedagogikkens grenseland. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. s. 24–-29.
 • Morken, Ivar & Dalen, Monica (2014). Kan alle bli norske? Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 33–37.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2012). General Development, Temperamental Characteristics and Behavioral Problems in Adopted Children from Non-Eastern Countries during the First Two Years in Their New Families in Norway. European psychiatry. ISSN 0924-9338. 27.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2012). Motor development, temperamental characteristics, and behavior problems among international adopted children from Non-Eastern European countries during the first two years in their new families - results from a longitudinal study in Norway.
 • Vonheim, Kristin & Dalen, Monica (2012). Assessing Quality of Social Interaction in Families with Internationally Adopted Children by Using Videotaped Structured Observations.
 • Vonheim, Kristin & Dalen, Monica (2011). Characteristics of mother/child interactions in families with internationally adopted children at age 2.
 • Dalen, Monica (2010). Social Competanec in Internationally Adopted Children.
 • Dalen, Monica (2010). Cognitive Competance, Academic Achievement, and Educational Attainment among International Adoptees - Reserach Outcomes from the Nordic Countries.
 • Dalen, Monica & Vonheim, Kristin (2010). Internationally Adopted Children's Social Development - A Longitudinal Study.
 • Vonheim, Kristin & Dalen, Monica (2010). A PRESENTATION OF THE METHODOLOGY FOR THE VIDEOTAPED OBSERVATIONS OF SOCIAL INTERACTIONS IN ADOPTIVE FAMILIES.
 • Dalen, Monica (2009). Cognitive competence and school performance among international adoptees.
 • Dalen, Monica (2007). "I am who I am, not who I was or could have been". Perspectives on identityformation among International Adoptees".
 • Dalen, Monica (2007). Educational Achievemnt in International Adoptees from China.
 • Dalen, Monica (2006). Adopsjonsforskning - en etisk utfordring. Forskningsetikk. ISSN 1502-6353. s. 06–09.
 • Dalen, Monica (2006). Forsker og medmenneske. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. s. 34–35.
 • Dalen, Monica (2006). Nordisk forskning om internationale adopsjoner. Hvor går veien videre?
 • Dalen, Monica (2006). Cognitive Development and Educational Achievement in International Adoptess.
 • Dalen, Monica (2006). The Influence of Pre- and Post-adoption factors on Intelligence Test Performance in Interntaional Adult Adoptees.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2005). Adoption from China to Norway- Research Results and Perspectives.
 • Dalen, Monica (2005). Fra integrasjon til inklusjon.
 • Dalen, Monica (2005). Kunnskapsløftet og spesialpedagoggens ansvar i skolen.
 • Dalen, Monica (2004). Internasjonale adopsjoner i Skandinavia. Resultatene er ganske entydige.
 • Dalen, Monica (2004). Barn adoptert fra Kina. Adopsjonsforum. ISSN 0802-7617. 29(5), s. 16–19.
 • Dalen, Monica (2003). Den inkluderende skole i et internasjonalt perspektiv.
 • Dalen, Monica (2003). Academic Performances among International adoptees in Scandinavia.
 • Dalen, Monica (2003). International Adoptions in Scandinavia.
 • Dalen, Monica (2003). Inkludering i et internasjonalt perspektiv.
 • Wormnæs, Siri & Dalen, Monica (2003). The relationship between disability, gender and education in the Norwegian context, EFA Global Monitoring Report 2003/4. UNESCO. ISSN 9231039148.
 • Dalen, Monica (2003). Inclusive education in Norway.
 • Dalen, Monica (2002). Adoptivfamilien anno år 2000.
 • Dalen, Monica (2002). Internationally adopted children and young adults - language Development and School Competence.
 • Dalen, Monica (2002). Fagseminar om tilpasset opplæring og spesialundervisning for elever med særskilte behov.
 • Dalen, Monica (2001). Utenlandsadopterte barn og unge i Norge. [Radio]. NRK : Schrødingers katt.
 • Dalen, Monica (2001). Inkludering av elever med spesielle behov i Norge. Kunnskapsstatus på bakgrunn av forskning gjennomført i perioden 1950-2000.
 • Dalen, Monica (2001). Utenlandsadopsjon i Norge - anno 2000.
 • Dalen, Monica (2001). Intervention from The Norwegian Delgation.
 • Dalen, Monica (2001). Civic education in Norway.
 • Dalen, Monica (2000). Need for future reseacrh on international adoptions.
 • Dalen, Monica (2000). Utenlandsadopterte barn og unge i Norge. Hvordan klarer de seg? Adopsjonsforum. ISSN 0802-7617. s. 16–17.
 • Dalen, Monica (2000). Internationally Adopted Children's School Performances and Academic Skills. Chosen child. ISSN 1098-0911.
 • Dalen, Monica (2000). Utenlandsadopsjon i Norge. Situasjonen er hverken rosenrød eller svartmalt. Adopsjonsforum. ISSN 0802-7617. 25(3), s. 16–17.
 • Dalen, Monica (2000). Lessons learned from Long-term Follow-up of International Adoptees in Scandinavia.
 • Dalen, Monica (2000). Inkludering av elever med spesielle behov- kunnskapsstatus og utfordringer.
 • Dalen, Monica (2000). Utenlandsadoptert ungdom - skole og utdanning.
 • Dalen, Monica (2000). Utenlandsadopterte barn og unge i Norge. Identitet og etnisitet.
 • Dalen, Monica (2000). Future needs for research on internatinal adoptions.
 • Dalen, Monica (2013). Utenlandsadopterte barns tidlige utvikling i sine nye familier. Rapport fra et longitudinelt forskningsprosjekt. Institutt for spesialpedagogikk. ISSN 978-82-8075-100-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hove, Harald; Bendiksen, Lena; Dalen, Monica; Raundalen, Magne & Skogrand, Elizabeth (2009). Adopsjon - til barnets beste En utredning om de mange ulike sidene ved adopsjon. Barne- og likestillingsdepartementet.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2009). International Adoption Conference International Adoptees - School performance, Educational Attainment and Social Adjustment. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Dalen, Monica (2006). Adopterte barn i skolen. Adopsjonsforum, InorAdopt, Verdens Barn.
 • Dalen, Monica & Carli, Amalia Elsa Maria (2006). Adopsjonsfamilien. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet .
 • Dalen, Monica (2005). Vi hentet våre barn i Kina. Foreldres fortellinger om adopsjoner fra Kina til Norge og USA. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
 • Dalen, Monica & Rygvold, Anne-Lise (2004). Adoptivbarn fra Kina - i familen og på skolen. Institutt for spesialpedagogikk.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. aug. 2010 12:51 - Sist endret 6. mars 2020 10:43

Prosjekter