Reidun Synnøve Tangen

Professor emeritus

Faglige interesser

Skolelivskvalitet og opplæringsvilkår for utsatte barn og unge; elev-lærer-dialoger; samarbeid mellom foreldre og fagfolk/skole. Barns og unges deltakelse i forskning og utviklingsarbeid. Vitenskapsteori, forskningsmetodologi og forskningsetikk.

Undervisning 

Bakgrunn 

  • Cand.polit. UiO 1975; dr.philos. ved ISP, UiO, 1999.
  • Tidligere praksis fra skole; ungdomsarbeid; departement; utredningsarbeid; forlagsarbeid (lærebokproduksjon), og ledelse.
  • Førsteamanuensis ved ISP (tidl. Statens spesiallærerhøgskole) fra 1988; professor samme sted fra 2006.

Verv

  • Medlem av teamet som leder mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk ved ISP.
  • Forskerutdanningskoordinator og leder av doktorgradsteamet ved ISP.

Samarbeid

Medlem og p.t. leder av forskergruppen Læring, mestring og livskvalitet for barn og unge i risiko (LML) ved ISP. Gruppen samarbeider bl.a. med forskergruppen "Snakk med oss! Profesjonsutøvelse og barns deltakelse” ved Høgskolen i Oslo; forskere i andre nordiske land og internasjonalt. Videre har gruppen samarbeid med grunn- og videregående skoler og andre institusjoner og tiltak for barn og unge i Norge.

Emneord: Skolelivskvalitet; Opplæringsvilkår; Elevsamtale; Elev-lærer-relasjonen; Foreldre-skole-samarbeid; Drop out; Vitenskapsteori; Forskningsmetode; Forskningsetikk
Publisert 6. mars 2020 10:30 - Sist endret 6. mars 2020 10:30