Reidun Synnøve Tangen

Professor emeritus

Faglige interesser

Skolelivskvalitet og opplæringsvilkår for utsatte barn og unge; elev-lærer-dialoger; samarbeid mellom foreldre og fagfolk/skole. Barns og unges deltakelse i forskning og utviklingsarbeid. Vitenskapsteori, forskningsmetodologi og forskningsetikk.

Undervisning 

Bakgrunn 

 • Cand.polit. UiO 1975; dr.philos. ved ISP, UiO, 1999.
 • Tidligere praksis fra skole; ungdomsarbeid; departement; utredningsarbeid; forlagsarbeid (lærebokproduksjon), og ledelse.
 • Førsteamanuensis ved ISP (tidl. Statens spesiallærerhøgskole) fra 1988; professor samme sted fra 2006.

Verv

 • Medlem av teamet som leder mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk ved ISP.
 • Forskerutdanningskoordinator og leder av doktorgradsteamet ved ISP.

Samarbeid

Medlem og p.t. leder av forskergruppen Læring, mestring og livskvalitet for barn og unge i risiko (LML) ved ISP. Gruppen samarbeider bl.a. med forskergruppen "Snakk med oss! Profesjonsutøvelse og barns deltakelse” ved Høgskolen i Oslo; forskere i andre nordiske land og internasjonalt. Videre har gruppen samarbeid med grunn- og videregående skoler og andre institusjoner og tiltak for barn og unge i Norge.

Emneord: Skolelivskvalitet; Opplæringsvilkår; Elevsamtale; Elev-lærer-relasjonen; Foreldre-skole-samarbeid; Drop out; Vitenskapsteori; Forskningsmetode; Forskningsetikk

Publikasjoner

 • Mjelve, Liv Heidi & Tangen, Reidun Synnøve (2020). Imitation as a Method of Analyses: Understanding Participants’ Perspectives. Qualitative Research in Psychology.  ISSN 1478-0887. . doi: 10.1080/14780887.2020.1840684 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tangen, Reidun Synnøve (2019). Elevers skolelivskvalitet, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  28.  s 681 - 701
 • Tangen, Reidun Synnøve (2019). Elevsamtalens muligheter og begrensninger i lys av eleverfaringer.. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  103(4), s 227- 238 . doi: 10.18261/issn.1504-2987-2019-04-04 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tangen, Reidun Synnøve (2019). Videregående opplæring for ungdom med spesielle behov, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  Kapittel 26.  s 643 - 661
 • Tangen, Reidun & Theie, Steinar (2014). Elevsamtalen i videregående skole - hvordan husker elever dem i ettertid?. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  49(2), s 25- 37
 • Tangen, Reidun (2013). Balancing Ethics and Quality in Educational Research — the Ethical Matrix Method. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  58(6), s 678- 694 . doi: 10.1080/00313831.2013.821089 Vis sammendrag
 • Tangen, Reidun (2012). Elevers skolelivskvalitet, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kap. 7.  s 151 - 169
 • Tangen, Reidun (2012). Retten til utdanning for alle, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kap. 5.  s 108 - 128
 • Tangen, Reidun (2012). Tilnærmingsmåter og temaer i spesialpedagogikk - en introduksjon, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Introduksjonskapittel.  s 17 - 30
 • Tangen, Reidun (2012). Veien inn i og gjennom videregående opplæring for ungdom i vanskelige læringssituasjoner, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kap. 32.  s 645 - 664
 • Tangen, Reidun & Dalen, Monica (2012). Barnehagens og skolens samarbeid med foreldre til barn og unge med spesielle behov, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kap. 11.  s 220 - 239
 • Tangen, Reidun (2011). Barns stemme i spesialpedagogisk forskning : en kartlegging av doktoravhandlinger i spesialpedagogikk 1990-2009. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  76(8), s 38- 54
 • Tangen, Reidun (2010). "Beretninger om beskyttelse" etiske dilemmaer i forskning med sårbare grupper - barn og ungdom. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  94(4), s 318- 329
 • Tangen, Reidun (2010). Elevsamtalens betydning for tilpasset opplæring. En undersøkelse blant kontaktlærere i videregående skole, I: Jorun Buli-Holmberg & Sven Nilsen (red.),  Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01582-8.  Kapittel 5.  s 94 - 112
 • Tangen, Reidun (2009). Conceptualising quality of school life from pupils' perspectives: a four-dimensional model. International Journal of Inclusive Education.  ISSN 1360-3116.  13(8), s 829- 844 . doi: 10.1080/13603110802155649
 • Tangen, Reidun (2008). Listening to children's voices in educational research: some theoretical and methodological problems. European Journal of Special Needs Education.  ISSN 0885-6257.  23(2), s 157- 166
 • Tangen, Reidun (2008). Reply to Tone Kvernbekk and Ann Lewis. European Journal of Special Needs Education.  ISSN 0885-6257.  23(2), s 171- 172
 • Tangen, Reidun (2008). Retten til utdanning for alle, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  Kapittel 5.  s 128 - 153
 • Tangen, Reidun (2008). Skolelivskvalitet, elevkår og frafall i videregående opplæring, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  Kapittel 24.  s 550 - 577
 • Tangen, Reidun (2008). Tilnæmingsmåter og temaer i spesialpedagogikk - en introduksjon, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  Introduksjonskapittel.  s 17 - 42
 • Tangen, Reidun; Dalen, Monica & Sætersdal, Barbro (2008). Foreldresamarbeid om opplæring av barn og unge med spesielle behov, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  Kapittel 32.  s 727 - 754
 • Tangen, Reidun; Edvardsen, Lisbeth & Kaarstein, Kristin (2007). Skolelivskvalitet hos jenter med diagnosen ADHD. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  72(2), s 4- 14
 • Tangen, Reidun (2006). Spesialpedagogikk, skole og oppvekst - i lys av ein forfattarskap. Artiklar i utval og med introduksjon av Reidun Tangen, I:  Spesialpedagogisk utsyn - læring og oppvekst.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-25667-8.  Kapittel 1.  s 13 - 29
 • Tangen, Reidun (2005). Promoting inlusive education in secondary school in Norway: a national programme for teacher development. European Journal of Special Needs Education.  ISSN 0885-6257.  20(1), s 57- 70
 • Tangen, Reidun (2004). Introduksjon. Forståelsesmåter og hovedtemaer, I:  Spesialpedagogikk (3. utgave).  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-23176-0.  Introduksjon.  s 17 - 41
 • Tangen, Reidun (2004). Retten til utdanning, tilpasset opplæring og spesialundervisning, I:  Spesialpedagogikk (3. utgave).  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-23176-0.  Kap. 5.  s 121 - 141
 • Tangen, Reidun (2004). Skolelivskvalitet og elevkår - elevers egne erfaringer i møtet med videregeånde skole, I:  Spesialpedagogikk (3. utgave).  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-23176-0.  Kap. 23.  s 475 - 497
 • Befring, Edvard & Tangen, Reidun (2002). Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt. (2. utgave.), I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk (2. reviderte utgave).  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19906-9.  1.  s 13 - 36
 • Tangen, Reidun (2002). Skolelivskvalitet og elevkår - elevers egne erfaringer i møtet med videregående skole, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk (2. reviderte utgave).  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19906-9.  Kap. 23.
 • Befring, Edvard & Tangen, Reidun (2001). Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19906-9.  s 13 - 36
 • Holmberg, Jorun Buli & Tangen, Reidun (2001). Introduksjon, I: Jorun Buli Holmberg & Reidun Tangen (red.),  Kompetanseutvikling og fleksibel læring. Erfaringer med og behov for spesialpedagogisk utdanning i videregående skole.  Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-8075-000-2.  s 13 - 18
 • Holmberg, Jorun Buli & Tangen, Reidun (2001). "Muligheter for alle" - nye former for kompetanseutvikling, I: Jorun Buli Holmberg & Reidun Tangen (red.),  Kompetanseutvikling og fleksibel læring. Erfaringer med og behov for spesialpedagogisk utdanning i videregående skole.  Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-8075-000-2.  s 19 - 31
 • Holmberg, Jorun Buli & Tangen, Reidun (2001). Noen implikasjoner for framtidig kompetanseutvikling, I: Jorun Buli Holmberg & Reidun Tangen (red.),  Kompetanseutvikling og fleksibel læring. Erfaringer med og behov for spesialpedagogisk utdanning i videregående skole.  Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-8075-000-2.  s 179 - 190
 • Holmberg, Jorun Buli & Tangen, Reidun (2001). Sammenfatning og drøfting, I: Jorun Buli Holmberg & Reidun Tangen (red.),  Kompetanseutvikling og fleksibel læring. Erfaringer med og behov for spesialpedagogisk utdanning i videregående skole.  Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-8075-000-2.  s 157 - 178
 • Tangen, Reidun (2001). Erfaringer med nye former for etter- og videreutdanning - "Muligheter for alle", I: Jorun Buli Holmberg & Reidun Tangen (red.),  Kompetanseutvikling og fleksibel læring. Erfaringer med og behov for spesialpedagogisk utdanning i videregående skole.  Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-8075-000-2.  s 62 - 82
 • Tangen, Reidun (2001). Problemstillinger, metode og materiale, I: Jorun Buli Holmberg & Reidun Tangen (red.),  Kompetanseutvikling og fleksibel læring. Erfaringer med og behov for spesialpedagogisk utdanning i videregående skole.  Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-8075-000-2.  s 32 - 45
 • Tangen, Reidun (2001). Retten til utdanning, tilpasset opplæring og spesialundervisning, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19906-9.  s 95 - 114
 • Tangen, Reidun (2001). Skolelivskvalitet og elevkår - elevers egne erfaringer i møtet med videregående skole, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19906-9.  s 457 - 478
 • Tangen, Reidun (1999). Aktive, avventende eller ambivalente foreldre?, I: Monica Dalen; Anne-Lise Rygvold & Reidun Tangen (red.),  Mangfold og samspill : om minoriteter i familie og samfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-45129-1.  s 109 - 126 Vis sammendrag
 • Tangen, Reidun (1996). Hvordan opplever elever med særlige behov møtet med den videregående skolen?. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk.  ISSN 0048-0509.  (3), s 81- 89
 • Tangen, Reidun (1996). Skolelivskvalitet. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (8), s 20- 26

Se alle arbeider i Cristin

 • Befring, Edvard; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Tangen, Reidun Synnøve (2019). Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  715 s.
 • Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.) (2012). Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  726 s.
 • Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.) (2008). Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  772 s. Vis sammendrag
 • Befring, Edvard & Tangen, Reidun (2004). Spesialpedagogikk (3. utgave). Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-23176-0.  680 s.
 • Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.) (2002). Spesialpedagogikk (2. reviderte utgave). Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19906-9.  671 s.
 • Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.) (2001). Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19906-9.
 • Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Tangen, Reidun (red.) (1999). Mangfold og samspill : om minoriteter i familie og samfunn. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-45129-1.
 • Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Tangen, Reidun (red.) (1999). Mangfold og samspill. Avvik og minoriteter i familie og samfunn. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Tangen, Reidun (1993). Ungdom med særlige vansker : møtet med den videregående skolen. Ad Notam Gyldendal.  95 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dalen, Monica; Nilsen, Sven & Tangen, Reidun Synnøve (2018). Den dårligste løsningen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 22- 22
 • Faldet, Ann-Cathrin; Tangen, Reidun Synnøve & Bjørnebekk, Ragnhild (2013). Jenter som utøver vold: En empirisk studie av jenters erfaring med gjengaktivitet, familie og skolegang. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 190. Vis sammendrag
 • Tangen, Reidun (2013). Barns stemmer i spesialpedagogikken. Hvordan skaper de ny viten og bedre praksis? Noen avsluttende refleksjoner.
 • Tangen, Reidun (2013). Ringerike videregående skole. En undersøkelse av elevenes erfaringer med elevsamtaler.
 • Lassen, Liv Margarete; Sørensen, Peer Møller; Breilid, Nils; Tangen, Reidun & Theie, Steinar (2011). Nordisk nettverk for spesialpedagogisk forskning - ISP/DPU/Högskolan i Malmö.
 • Tangen, Reidun (2009). Elevsamtalen - erfaringer, muligheter og begrensninger. En undersøkelse blant kontaktlærere i videregående skole.
 • Tangen, Reidun (2009). Forskning, kompetanseutvikling og praksis. Samarbeid mellom Bydel Sagene og Institutt for spesialpedagogikk. Konferanse 3. mars 2009, Sagene Samfunnshus.
 • Tangen, Reidun (2009). Lærernes utbytte av Kontaktlærerprosjektet i Buskerud fylkeskommune. En undersøkelse våren 2009 (del av Rapport Kontaktlærerprosjektet 2007-2008, 2008-2009. Kompetanseløftet Buskerud).
 • Tangen, Reidun (2008). NVivo som redskap i kvalitativ analyse. Foredrag for UiO-ansatte 04.11.2008. USIT, UiO.
 • Tangen, Reidun (2008). Opposisjon til Gomnæs, Ulf: Entreprenørskap i skolen. En kritisk tilnærming.
 • Tangen, Reidun (2008). Spesialpedagogikk som balansekunst. Dilemmaer i spenningsfeltet mellom allmennpedagogikk og spesialpedagogikk.
 • Tangen, Reidun (2007). Barns stemme i spesialpedagogisk forskning - en analyse av doktoravhandlinger i spesialpedagogikk 1988-2006.
 • Tangen, Reidun (2007). Elevsamtalen - presentasjon av noen norske forskningsprosjekter.
 • Tangen, Reidun (2007). Grunnutdanningens forskningsanknytning - noen erfaringer og muligheter.
 • Tangen, Reidun (2007). Innovativt lärande - hur ser framtidens lärande ut? Samtal mellan Jan Bengtsson, Glenn Hultman, Lennart Svensson och Reidun Tangen.
 • Tangen, Reidun & Theie, Steinar (2007). Kvalitativ analyse ved hjelp av dataprogrammet NUD*IST.
 • Tangen, Reidun (2006). Listening to children's voices in special educational research: a theoretical discussion. (English abstract.).
 • Tangen, Reidun (2006). Barns stemme i spesialpedagogisk forskning.
 • Tangen, Reidun (2006). Barns stemme i spesialpedagogisk forskning (forts.).
 • Theie, Steinar & Tangen, Reidun (2003). Kvalitativ analyse og bruk av NUD*IST. Vis sammendrag
 • Holmberg, Jorun Buli & Tangen, Reidun (red.) (2001). Kompetanseutvikling og fleksibel læring. Erfaringer med og behov for spesialpedagogisk utdanning i videregående skole.
 • Tangen, Reidun (2001). Ulike former for kvalitativ analyse med vekt på empirisk fenomenologisk analyse.
 • Tangen, Reidun (2000). Perspektiver på skolelivskvalitet med basis i elevers egen erfaring.
 • Tangen, Reidun (2000). Skolelivskvalitet på særvilkår - elevers og foreldres erfaringer.
 • Tangen, Reidun (1999). Skolelivskvalitet og foreldreerfaringer. Foredrag ved Faglig dag, Østfold fylkeskommune, Utdanningsavdelingen, 12. november 1999.
 • Holmberg, Jorun Buli & Tangen, Reidun (1998). Muligheter for alle. Sluttrapport. 10-vekttallsstudium i spesialpedagogikk. Del 2.
 • Tangen, Reidun (1998). Skolelivskvalitet på særvilkår : elever og foreldre i møte med videregående skole.
 • Tangen, Reidun (1994). Samarbeid og prosjektledelse i fjernundervisning - en kartlegging.
 • Tangen, Reidun & Ekeberg, Torill Rønsen (1994). "Muligheter for alle". 10-vekttallsstudium i spesialpedagogikk. Sluttrapport fra et nasjonalt fjernundervisningsprosjekt.
 • Tangen, Reidun (1993). Fjernundervisning via TV kombinert med lokal undervisning. Veiledning for kursledere.
 • Tangen, Reidun (1993). Hvordan fungerer det nye fjernundervisningsstudiet i spesialpedagogikk?. Informasjon.  ISSN 0804-3264.  (1), s 18- 36
 • Tangen, Reidun (1993). Planlegging, oppfølging og samarbeid. Kurslederhefte Muligheter for alle. Modul 2.
 • Tangen, Reidun (1993). Skolebasert utdanning i spesialpedagogikk for lærere i videregående skole - et nasjonalt fjernundervisningsprosjekt.
 • Tangen, Reidun (1993). Spesialpedagogikk på fjernsyn : et utdanningsprosjekt for lærere i videregående skole. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  42(1), s 34- 36
 • Tangen, Reidun & Todsen, Bjørg (1993). Spesialpedagogiske forskningsbidrag 1978 - 1993 : tematisk ordnet oversikt over samtlige artikler. Spesialpedagogiske forskningsbidrag.  ISSN 0804-1784.  XVI, s 373- 415
 • Tangen, Reidun (1991). Fjernundervisning - ikke fjern, men fleksibel og nær. Informasjon.  ISSN 0804-3264.  (3), s 11- 22
 • Tangen, Reidun (1990). Formidling av forskning - til hvilken nytte? Kortversjon av prosjektrapport.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. mars 2020 10:30 - Sist endret 6. mars 2020 10:30