Solveig-Alma Halaas Lyster

Professor Emeritus - Institutt for spesialpedagogikk

Faglige interesser

 • Både min undervisning og forskning er knyttet til språk- og leseutvikling og språk- og lesevansker.
 • Fokus er rettet både mot barn og unge med en typisk utvikling og barn og unge som har ulike former lærevansker og behov for tilpassede og spesialpedagogiske spesialpedagogiske tiltak.
 • Arbeidet er særlig rettet mot forebygging av vansker og tidlig innsats. I dette arbeidet har jeg spesielt arbeidet med forholdet mellom språkutvikling og leseutvikling, et forhold som tolkes ut fra både en kulturell og en sosial kontekst.
 • Metodologiske tilnærminger er i vesentlig grad knyttet til longitudinelle studier der barns utvikling er fulgt over tid.
 • Mye av mitt forskningsarbeid er knyttet til forskningen innenfor forskergruppen CLL (Child Language and and Learning) og i noen grad til forskergruppen Kisp (Kunnskapsgenerering i det spesialpedagogiske praksisfeltet).

Undervisning

 • Min undervisning er knyttet til alle nivåer av instituttets studier og til ulike etterutdanningstilbud og mastertilbud som gis til lærere undervisninger er i stor utstrekning knyttet opp mot mitt forskningsfelt.
 • Mye av mitt arbeid er imidlertid rettet mot veiledning av Ph.d-stipendiater og deres forskningsprosjekt.

Bakgrunn

Utdanning

 • Lærerutdanning 1969
 • Første avdeling spesialpedagogikk 1970
 • Norsk grunnfag 1971
 • Embedseksamen i spesialpedagogikk (Cand.spec.paed) med fordypning i logopedi 1985, Statens spesiallærerhøgskole
 • Stipendiat Norges forskningsråd / Statens spesiallærerhøgskole 1992-1995
 • Dr.Scient ved institutt for spesialpedagogikk, UiO, 1996 med avhandlingen ”Preventing reading and spelling failure: the effects of early intervention promoting metalinguistic abilities”

Arbeidserfaring

 • Lærer, spesialpedagog og logoped i grunnskolen
 • Logoped og pedagogisk-psykologisk rådgiver ved den pedagogisk-psykologiske tjenesten
 • Logoped og leder for kommunal voksenopplæring
 • Rådgiver på grunnskolens ungdomstrinn
 • Undervisningsinspektør i grunnskolen
 • Professor II i høgskolesystemet (Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring)
 • 1.amanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, 1995
 • Professor ved Institutt for spesialpedagogikk, 2004
 • Forelesninger ved nasjonale og internasjonale høgskoler og universitet

Verv

 • Medlem av instituttstyret, første gang som stipendiat, og bibliotekstyret, UiO, i flere perioder
 • Instituttleder (2005-2006)
 • Prodekan for forskning UV-fakultetet (2007-2008)
 • Sporleder Track 1 NATED (Den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap),2009-
 • Forskningsleder ISP (2010- )

Samarbeid

Samarbeid er etablert og er i ferd med å etableres med nasjonale og internasjonale medarbeidere. Dette samarbeidet er knyttet spesielt opp mot forskergruppen CLL (Child Language and Learning) og til det arbeidet som pågår i NATED, blant annet gjennom et samarbeid med Centre for Reading and Language ved University of York.

Publikasjoner

Publikasjoner

 • Torkildsen, Janne von Koss; Bratlie, Siri Steffensen; Kristensen, Jarl Kleppe; Gustafsson, Jan-Eric; Lyster, Solveig Alma Halaas; Snow, Catherine; Hulme, Charles; Mononen, Riikka; Næss, Kari-Anne Bottegård; Lopez-Pedersen, Anita; Wie, Ona Bø & Hagtvet, Bente Eriksen (2021). App-Based Morphological Training Produces Lasting Effects on Word Knowledge in Primary School Children: A Randomized Controlled Trial. Journal of Educational Psychology.  ISSN 0022-0663. . doi: 10.1037/edu0000688
 • Lyster, Solveig Alma Halaas; Snowling, Margareth; Hulme, Charles & Lervåg, Arne (2020). Preschool phonological, morphological and semantic skills explain it all: Following reading development through a 9-year period.. Journal of Research in Reading.  ISSN 0141-0423. . doi: 10.1111/1467-9817.12312 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hjetland, Hanne Næss; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2019). Pathways to Reading Comprehension: A Longitudinal Study From 4 to 9 Years of Age. Journal of Educational Psychology.  ISSN 0022-0663.  111(5), s 751- 763 . doi: 10.1037/edu0000321 Vis sammendrag
 • Monsrud, May-Britt; Rydland, Veslemøy; Geva, Esther; Thurmann-Moe, Anne Cathrine & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2019). The advantages of jointly considering first and second language vocabulary skills among emergent bilingual children. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism.  ISSN 1367-0050. . doi: 10.1080/13670050.2019.1624685 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Systad, Silje; Bjørnvold, Marit; Sørensen, Christiane & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2019). The value of electroencephalogram in assessing children with speech and language impairments. Journal of Speech, Language and Hearing Research.  ISSN 1092-4388.  62(1), s 153- 168 . doi: 10.1044/2018_JSLHR-L-17-0087
 • Brinchmann, Ellen Iren; Braeken, Johan & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2018). Is there a direct relation between the development of vocabulary and grammar?. Developmental Science.  ISSN 1363-755X.  s 1- 13 . doi: 10.1111/desc.12709 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karlsen, Jannicke; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Lervåg, Arne (2017). Vocabulary development in Norwegian L1 and L2 learners in the kindergarten-school transition. Journal of Child Language.  ISSN 0305-0009.  44(2), s 402- 426 . doi: 10.1017/S0305000916000106
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2017). Glem ikke morfemet i leseopplæringen : det spiller en viktig rolle for leseforståelsen. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(1), s 22- 32
 • Brinchmann, Ellen Iren; Hjetland, Hanne Næss & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2016). Lexical quality matters: Effects of word knowledge instruction on the language and literacy skills of third- and fourth-grade poor readers. Reading Research Quarterly.  ISSN 0034-0553.  51(2), s 165- 180 . doi: 10.1002/rrq.128 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karlsen, Jannicke; Geva, Esther & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2016). Cognitive, linguistic, and contextual factors in Norwegian second language learner's narrative production. Applied Psycholinguistics.  ISSN 0142-7164.  37(5), s 1117- 1145 . doi: 10.1017/S014271641500051X
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas; Lervåg, Arne & Hulme, Charles (2016). Preschool morphological training produces long-term improvements in reading comprehension. Reading and writing.  ISSN 0922-4777.  29(6), s 1269- 1288 . doi: 10.1007/s11145-016-9636-x Vis sammendrag
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Nygaard, Egil; Ostad, Johanne; Dolva, Anne-Stine & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2016). The profile of social functioning in children with Down syndrom (The Down Syndrome LanguagePlus-project). Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  39(13), s 1320- 1331 . doi: 10.1080/09638288.2016.1194901 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Systad, Silje; Bjørnvold, Marit; Markhus, Rune & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2016). Watch the language! Language and linguistic-cognitive abilities in children with nocturnal epileptiform activity. Epilepsy & Behavior.  ISSN 1525-5050.  66(1), s 10- 18 . doi: 10.1016/j.yebeh.2016.09.041
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen & Melby-Lervåg, Monica (2015). PROTOCOL: Preschool Predictors of Later Reading Comprehension Ability: A Systematic Review. Campbell systematic reviews.  ISSN 1891-1803.  11(1), s 1- 40 . doi: https://doi.org/10.1002/CL2.139 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Klem, Marianne; Melby-Lervåg, Monica; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Gustafsson, Jan-Eric & Hulme, Charles (2015). Sentence repetition is a measure of children's language skills rather than working memory limitations. Developmental Science.  ISSN 1363-755X.  18(1), s 146- 154 . doi: 10.1111/desc.12202 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Hulme, Charles (2015). Longitudinal relationships between language and verbal short-term memory skills in children with Down syndrome. Journal of Experimental Child Psychology.  ISSN 0022-0965.  135, s 43- 55 . doi: 10.1016/j.jecp.2015.02.004
 • Frost, Jørgen; Ottem, Ernst John; Snow, Catherine E; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas & White, Claire (2014). The Conceptual Nature of Gain in Vocabulary Research: An Analysis of Vocabulary Data from Schoolchildren. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  58(4), s 495- 511 . doi: 10.1080/00313831.2013.773560
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2014). Språk- og tale vansker hos barnehagebarnet – et avhjelpende og forebyggende perspektiv, I: Bente Hvidsten (red.),  Spesialpedagogikk i barnehagen Barnet i fokus.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1220-0.  Kapittel 14.  s 203 - 228
 • Melby-Lervåg, Monica; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Klem, Marianne; Hagtvet, Bente Eriksen & Hulme, Charles (2012). Nonword repetition ability does not appear to be a causal influence on children’s vocabulary development. Psychological Science.  ISSN 0956-7976.  23(10), s 1069- 1098 . doi: 10.1177/0956797612443833
 • Melby-Lervåg, Monica; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Hulme, Charles (2012). Phonological Skills and Their Role in Learning to Read: A Meta-Analytic Review. Psychological bulletin.  ISSN 0033-2909.  138(2), s 322- 352 . doi: 10.1037/a0026744
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Melby-Lervåg, Monica; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hjetland, Hanne Næss; Engevik, Liv Inger; Hølland, Silje; Karlsen, Jannicke; Klem, Marianne & Kruse, Jana (2011). Ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter - En metaanalytisk tilnærming. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (1)
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2011). Language and verbal short-term memory skills in children with Down syndrome: A meta-analytic review. Research in Developmental Disabilities.  ISSN 0891-4222.  32(6), s 2225- 2234 . doi: 10.1016/j.ridd.2011.05.014
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Melby-Lervåg, Monica; Hulme, Charles & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2011). Reading skills in children with Down syndrome: A meta-analytic review. Research in Developmental Disabilities.  ISSN 0891-4222.  33((2012)), s 737- 747 . doi: 10.1016/j.ridd.2011.09.019
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2010). Barns språkutvikling, I: Øyvind Kvello (red.),  Barnas Barnehage 2 - Barn i utvikling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39973-0.  Kapittel 3.  s 65 - 97
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2010). Reading Comprehension: Unanswered Questions and Reading Instruction Challenges, In Thomas E. Scruggs & Margo A. Mastropieri (ed.),  Advances in Learning and Behavioral Disabilities. Literacy and Learning.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-84950-776-9.  Chapter.  s 115 - 153
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas; Horn, Erna & Rygvold, Anne-Lise (2010). Ordforråd og ordforrådsutvikling hos norske barn og unge. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  74(9), s 35- 43
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2009). Ordforråd og leseutvikling, I: Jørgen Frost (red.),  Språk- og leseveiledning - i teori og praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-283476.  Kapittel 12.  s 231 - 251
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas & Frost, Jørgen (2009). Om evaluering av leseforståelsen, I: Jørgen Frost (red.),  Evaluering - i et dialogisk perspektiv.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-29318-5.  Kapittel 5.  s 99 - 116
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2008). Barns språkvansker - generelle og spesifikke tiltak, I: Irene Velsvik Bele (red.),  Språkvansker. Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27724-6.  kapittel 7.  s 147 - 164
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2008). Lesing - en språklig prosess.....lese- og skrivevansker en språklig svikt. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  53(1), s 17- 20
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas & Frost, Jørgen (2008). Lese- og skriveopplæring på språklig grunnlag. Forebygging av vansker, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  Kapittel 11.  s 250 - 277
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas & Wormnæs, Siri (2008). Constructing Knowledge About Inclusive Classrooms Through DVD-based Learning: Bridging Theory and Practice, In Thomas E. Scruggs & Margo A. Mastropieri (ed.),  Personel Preparation (Advances in Learning and Behavioral Disabilities).  JAI Press Ltd.  ISBN 978-1-5974-9274-4.  Kapittel.  s 125 - 149 Vis sammendrag
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2007). Reading Development and Reading Disabilities: Focus on Norway, In Thomas E. Scruggs & Margo A. Mastropieri (ed.),  Advances in Learning and Behavioral Disabilities. International Percpectives.  Elsevier.  ISBN 978-0-7623-1440-9.  2.  s 21 - 56 Vis sammendrag
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Helland, Turid & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006). Literacy Acquisition in Norwegian, In R. Malatesha Joshi & P.G Aaron (ed.),  Handbook of orthography and literacy.  Lawrence Erlbaum Associates.  ISBN 0805846522.  kapittel.  s 15 - 31
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Hagtvet, Knut Arne & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006). Longitudinal Connection Between Oral and Written Language Skills in Children at Risk for Dylexia. Submitted. Developmental Psychology.  ISSN 0012-1649.
 • Fasting, Rolf & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2005). Integrated computer technology supporting struggling readers and spellers: The effects of an assistive reading software. European Journal of Special Needs Education.  ISSN 0885-6257.  20(1), s 21- 40 . doi: 10.1080/0885625042000319061 Vis sammendrag
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2005). Language, Reading and Self-Esteem, In Berit Helene Johnsen (ed.),  Towards Inclusion Book No.3: Socio-emotional Growth and Development of Learning Strategies.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-143-5.  kapittel.  s 399 - 413
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2004). Om lese- og skrivevansker - dysleksi, I:  Spesialpedagogikk (3. utgave).  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-23176-0.  Kap. 10.  s 217 - 235

Se alle arbeider i Cristin

 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2019). Elever med lese-og skrivevansker. Hva vet vi? Hva gjør vi? Revidert utgave. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-62534-4.  132 s.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2012). Elever med lese- og skrivevansker. Hva vet vi? Hva gjør vi?. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-36515-8.  110 s.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2011). Å lære å lese og skrive - individ i kontekst. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40050-4.  189 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Torkildsen, Janne von Koss; Bratlie, Siri Steffensen; Kristensen, Jarl Kleppe; Gustafsson, Jan-Eric; Lyster, Solveig Alma Halaas; Snow, Catherine; Hulme, Charles; Mononen, Riikka; Lopez-Pedersen, Anita; Næss, Kari-Anne Bottegård; Wie, Ona Bø & Hagtvet, Bente Eriksen (2021). App-based morphological training produces lasting effects on word knowledge in primary school children.
 • Lyster, Solveig Alma Halaas (2020). Att lӓra om ord och ordens morfologiska struktur, I: Ann-Katrin Swӓrd; Monica Reichenberg & Siv Fischbein (red.),  Positiv spesialpedagogik Teorier och tillӓmpningar.  Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-13754-4.  Kapittel 12.  s 205 - 217
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas; Melby-Lervåg, Monica & Hofslundsengen, Hilde Christine (2019). Lese- og skrivevansker, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  14.  s 338 - 364
 • Torkildsen, Janne von Koss; Bratlie, Siri Steffensen; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Kristensen, Jarl Kleppe; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Wie, Ona Bø; Hulme, Charles; Snow, Catherine & Gustafsson, Jan-Eric (2019). Kaptein Morf: A digital morphology-based vocabulary intervention for primary school children.
 • Hjetland, Hanne Næss; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2017). Pathways to Reading Comprehension: A Longitudinal Study from 4 to 9 Years of Age.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2017). Morfemkunnskap, ordforråd og leseforståelse. Dyslexi.  ISSN 1401-2480.  22(4), s 22- 27 Vis sammendrag
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2017). Om sammenhengen mellom ordforråd og leseforståelse og om tiltak som fremmer ordforrådsutviklingen..
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Nygaard, Egil; Ostad, Johanne & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2017). Vocabulary in children with Down syndrome.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Hagtvet, Bente Eriksen; Bratlie, Siri Steffensen; Jarl, Kristensen; Valberg, Åsrun Edvardsen; Røe-Indregård, Hanne; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Wie, Ona Bø & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2017). Learning Morphology with a Software App: the Effect of Input Variability.
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Melby-Lervåg, Monica (2016). Preschool vocabulary and later reading comprehension ability: A systematic review.
 • Hjetland, Hanne Næss; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Melby-Lervåg, Monica (2016). Development of language and reading comprehension ability from 4 years to 4th grade.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas; Lervåg, Arne & Hulme, Charles (2016). Erratum to: Preschool morphological training produces long-term improvements in reading comprehension. Reading and writing.  ISSN 0922-4777.  29(6), s 1289- 1289 . doi: 10.1007/s11145-016-9647-7 Vis sammendrag
 • Brinchmann, Ellen Iren; Hjetland, Hanne Næss & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2015). Lexical Quality Matters: Effects of Word Knowledge Instruction on the Language and Literacy Skills of Third- and Fourth-Grade Poor Readers.
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen & Melby-Lervåg, Monica (2015). Preschool predictors of later reading comprehension ability: A systematic review.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Nygård, Egil; Ostad, Johanne; Dolva, Anne-Stine & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2015). The profile of social functioning in children with Down syndrome.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Wie, Ona Bø (2015). Hvordan kan vi best fremme ordlæring? Presentasjon av et nytt intervensjonsprosjekt for 6- og 7-åringer med typisk og atypisk utvikling.
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen & Melby-Lervåg, Monica (2014). Preschool Predictors of Later Reading Comprehension Ability: A Systematic Review.
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2012). Bente E. Hagtvet (Department of Special Needs Education, University of Oslo)Solveig A.H. Lyster - The importance of preschool phonological and nonphonological skills to later reading skills in children at familial risk of dyslexia.
 • Hulme, Charles; Melby-Lervåg, Monica; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Klem, Marianne; Hagtvet, Bente Eriksen & Lervåg, Arne (2012). Nonword Repetition Ability: More a Consequence than a Cause of Children's Vocabulary Development.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Melby-Lervåg, Monica; Hulme, Charles & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2012). Reading skills in children with Down syndrome: A meta-analytic review. Research in Developmental Disabilities.  ISSN 0891-4222.  33(2), s 737- 747 . doi: 10.1016/j.ridd.2011.09.019 Vis sammendrag
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2010). Language profiles in dyslexia:evidence from dyslexic parents and their offspring.
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2009). Early Markers of Dyslexia in a Transaparent orthography.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2009). Reading Development - the Role of Systematic Vocabulary Instruction.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas & Horn, Erna (2009). Trog-2. Norsk versjon. Test for Reception of Grammar - Version 2. Manual. Vis sammendrag
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Melby-Lervåg, Monica (2009). Language phenotypes in children with Down syndrome: A preliminary meta-analytic review.
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2008). Longitudinal interrelations between general language skills, phonological awareness and reading in a semi regular orthography.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2008). Norsk standardisering av TROG-2 (Test for reception of grammar-2). En presentasjon og en vurdering. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  54(3), s 25- 26
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2007). At løfte sproget i hele uddannelsesforløpet.
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2007). Oral and written language skills in poor and good readers. A longitudinell study of Norwegian children of familial risk of dyslexia age 5 through 9.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2007). Lesing-læring-utvikling. Om dialogen i leseprosessen og evaluering av leseforståelse.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2007). Norsk standardisering av TROG (Test of Reception of Grammar) og BPVS (British Picture Vocabulary Scale.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2007). Om lese- og skrivevansker - dysleksi. Nordlændingen, Autismeforeningen Nordland.  ISSN 1504-3924.  07, s 8- 11
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2007). Språkutvikling. Hvordan legge til rette for et godt språkmiljø i barnehagen.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2007). Å skape den gode leser.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas & Hagtvet, Bente Eriksen (2007). Dyslexia in Norwegian: The role of phonology, grammar and semantics.
 • Aas, Marit; Aubert, Vera Grønborg; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Piltingsrud, Kirsten (2006). Hvordan løfte en hel skole? Aksjonslæring som utviklingsstrategi for å få en bedre leseundervisning.
 • Aas, Marit; Aubert, Vera Grønborg; Lyster, Solveig A. & Piltingsrud, Kirsten (2006). Hvordan løfte en hel skole? Aksjonslæring som utviklingsstrategi for å få en bedre leseundervisning. Acta Didactica. mar.06.
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Horn, Erna; Lervåg, Arne Ola & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006). EARLY ORAL LANGUAGE DEVELOPMENT IN DYSLEXIC CHILDREN: DELAYED OR TYPICAL?.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006). Lesevansker. Leseopplæring for minoritetsspråklige.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006). Lesevansker. Lesevansker for minoritetsspråklige.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006). Lingvistiske og kognitive profiler for 9-årige dårlige avkodere som har dårlig leseforståelse og dårlige avkodere som har god leseforståelse.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006). Lingvistiske og kognitive profiler for 9-årige dårlige ordavkodere som har dårlig lesesforståelse og dårlige avkodere som har god leseforståelse.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006, 21. august). Læring fra dag en for seksåringene.  Dagsavisen.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006). Preschool oral language skills and variations in early literacy skills: Longitudinal relationships in children at familial risk of dyslexia.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas & Hagtvet, Bente Eriksen (2006). Lingvistic and cognitive profiles of dyslexic poor decoders-poor reading comprehenders and poor decoders-good reading comprehenders.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2005). Action on Special Needs Education - Education for all.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2005). Challenges learning to read in a second language.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2005, 18. juni). Dette er prøvene de krangler om.  Aftenposten.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2005, 02. desember). Kan løyse lese- og skrivevanskar.  Vårt land.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2005). Om leseforståelse og utvikling av gode leseforståelsesstrategier.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2005). Strategier för läsutveckling.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2005, 11. mai). barn med dysleksi og konsentrasjonsproblemer kan bli bedre ved å få i seg litt fiskeolje.  Verdens Gang (VG).
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Horn, Erna & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2004). Underlying sources of fluent reading of text. Phonemic awareness, naming speed and other sub-skills.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2004). Orthographic skill and naming speed as early predictors of reading comprehension and fluency - a nine year follow-up study.
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Hagtvet, Knut Arne; Horn, Erna & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2003). Connections between spoken and written language: Early precursors of written language problems.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2003). Fra kodeknekker til innholdsleser. - Om utviklingen fra det å være bokstavplukker til det å bli en aktiv innholdsleser som kommuniserer med teksten og bruker effektive leseforståelsesstrategier.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2003). Morphological Awareness and Reading Development. Evidence from a Six Year Follow-up Study.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2003). Morphological Awareness and reading Development - Evidence from a training study.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2003). Om ordavkoding og leseforståelse - og om hvordan mangel på motivasjon, lave forventninger til egen mestring og et truet selvbilde blir ytterligere hindringsfaktorer for en positiv leseutvikling og videre skolegang.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. feb. 2018 15:21 - Sist endret 6. mars 2020 10:43