Solveig-Alma Halaas Lyster

Professor Emeritus - Institutt for spesialpedagogikk

Faglige interesser

 • Både min undervisning og forskning er knyttet til språk- og leseutvikling og språk- og lesevansker.
 • Fokus er rettet både mot barn og unge med en typisk utvikling og barn og unge som har ulike former lærevansker og behov for tilpassede og spesialpedagogiske spesialpedagogiske tiltak.
 • Arbeidet er særlig rettet mot forebygging av vansker og tidlig innsats. I dette arbeidet har jeg spesielt arbeidet med forholdet mellom språkutvikling og leseutvikling, et forhold som tolkes ut fra både en kulturell og en sosial kontekst.
 • Metodologiske tilnærminger er i vesentlig grad knyttet til longitudinelle studier der barns utvikling er fulgt over tid.
 • Mye av mitt forskningsarbeid er knyttet til forskningen innenfor forskergruppen CLL (Child Language and and Learning) og i noen grad til forskergruppen Kisp (Kunnskapsgenerering i det spesialpedagogiske praksisfeltet).

Undervisning

 • Min undervisning er knyttet til alle nivåer av instituttets studier og til ulike etterutdanningstilbud og mastertilbud som gis til lærere undervisninger er i stor utstrekning knyttet opp mot mitt forskningsfelt.
 • Mye av mitt arbeid er imidlertid rettet mot veiledning av Ph.d-stipendiater og deres forskningsprosjekt.

Bakgrunn

Utdanning

 • Lærerutdanning 1969
 • Første avdeling spesialpedagogikk 1970
 • Norsk grunnfag 1971
 • Embedseksamen i spesialpedagogikk (Cand.spec.paed) med fordypning i logopedi 1985, Statens spesiallærerhøgskole
 • Stipendiat Norges forskningsråd / Statens spesiallærerhøgskole 1992-1995
 • Dr.Scient ved institutt for spesialpedagogikk, UiO, 1996 med avhandlingen ”Preventing reading and spelling failure: the effects of early intervention promoting metalinguistic abilities”

Arbeidserfaring

 • Lærer, spesialpedagog og logoped i grunnskolen
 • Logoped og pedagogisk-psykologisk rådgiver ved den pedagogisk-psykologiske tjenesten
 • Logoped og leder for kommunal voksenopplæring
 • Rådgiver på grunnskolens ungdomstrinn
 • Undervisningsinspektør i grunnskolen
 • Professor II i høgskolesystemet (Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring)
 • 1.amanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, 1995
 • Professor ved Institutt for spesialpedagogikk, 2004
 • Forelesninger ved nasjonale og internasjonale høgskoler og universitet

Verv

 • Medlem av instituttstyret, første gang som stipendiat, og bibliotekstyret, UiO, i flere perioder
 • Instituttleder (2005-2006)
 • Prodekan for forskning UV-fakultetet (2007-2008)
 • Sporleder Track 1 NATED (Den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap),2009-
 • Forskningsleder ISP (2010- )

Samarbeid

Samarbeid er etablert og er i ferd med å etableres med nasjonale og internasjonale medarbeidere. Dette samarbeidet er knyttet spesielt opp mot forskergruppen CLL (Child Language and Learning) og til det arbeidet som pågår i NATED, blant annet gjennom et samarbeid med Centre for Reading and Language ved University of York.

Publikasjoner

Publikasjoner

 • Lyster, Solveig Alma Halaas (2021). Språk- og talevansker hos barnehagebarnet - et avhjelpende og forebyggende perspektiv . I Hvidsten, Bente (Red.), Spesialpedagogikk i barnehagen. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3723-4. s. 215–243.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Bratlie, Siri Steffensen; Kristensen, Jarl Kleppe; Gustafsson, Jan-Eric; Lyster, Solveig Alma Halaas & Snow, Catherine [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). App-based morphological training produces lasting effects on word knowledge in primary school children: A randomized controlled trial. Journal of Educational Psychology. ISSN 0022-0663. s. 1–23. doi: 10.1037/edu0000688.
 • Lyster, Solveig Alma Halaas; Snowling, Margareth; Hulme, Charles & Lervåg, Arne (2020). Preschool phonological, morphological and semantic skills explain it all: Following reading development through a 9-year period. Journal of Research in Reading. ISSN 0141-0423. doi: 10.1111/1467-9817.12312. Fulltekst i vitenarkiv
 • Monsrud, May-Britt; Rydland, Veslemøy; Geva, Esther; Thurmann-Moe, Anne Cathrine & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2019). The advantages of jointly considering first and second language vocabulary skills among emergent bilingual children. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. ISSN 1367-0050. doi: 10.1080/13670050.2019.1624685. Fulltekst i vitenarkiv
 • Systad, Silje; Bjørnvold, Marit; Sørensen, Christiane & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2019). The value of electroencephalogram in assessing children with speech and language impairments. Journal of Speech, Language and Hearing Research. ISSN 1092-4388. 62(1), s. 153–168. doi: 10.1044/2018_JSLHR-L-17-0087.
 • Hjetland, Hanne Næss; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2019). Pathways to Reading Comprehension: A Longitudinal Study From 4 to 9 Years of Age . Journal of Educational Psychology. ISSN 0022-0663. 111(5), s. 751–763. doi: 10.1037/edu0000321.
 • Brinchmann, Ellen Iren; Braeken, Johan & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2018). Is there a direct relation between the development of vocabulary and grammar? Developmental Science. ISSN 1363-755X. s. 1–13. doi: 10.1111/desc.12709. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2017). Glem ikke morfemet i leseopplæringen : det spiller en viktig rolle for leseforståelsen. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 63(1), s. 22–32.
 • Karlsen, Jannicke; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Lervåg, Arne (2017). Vocabulary development in Norwegian L1 and L2 learners in the kindergarten-school transition. Journal of Child Language. ISSN 0305-0009. 44(2), s. 402–426. doi: 10.1017/S0305000916000106.
 • Systad, Silje; Bjørnvold, Marit; Markhus, Rune & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2016). Watch the language! Language and linguistic-cognitive abilities in children with nocturnal epileptiform activity. Epilepsy & Behavior. ISSN 1525-5050. 66(1), s. 10–18. doi: 10.1016/j.yebeh.2016.09.041.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas; Lervåg, Arne & Hulme, Charles (2016). Preschool morphological training produces long-term improvements in reading comprehension. Reading and writing. ISSN 0922-4777. 29(6), s. 1269–1288. doi: 10.1007/s11145-016-9636-x.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Nygaard, Egil; Ostad, Johanne; Dolva, Anne-Stine & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2016). The profile of social functioning in children with Down syndrom (The Down Syndrome LanguagePlus-project). Disability and Rehabilitation. ISSN 0963-8288. 39(13), s. 1320–1331. doi: 10.1080/09638288.2016.1194901. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Jannicke; Geva, Esther & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2016). Cognitive, linguistic, and contextual factors in Norwegian second language learner's narrative production. Applied Psycholinguistics. ISSN 0142-7164. 37(5), s. 1117–1145. doi: 10.1017/S014271641500051X.
 • Brinchmann, Ellen Iren; Hjetland, Hanne Næss & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2016). Lexical quality matters: Effects of word knowledge instruction on the language and literacy skills of third- and fourth-grade poor readers. Reading Research Quarterly. ISSN 0034-0553. 51(2), s. 165–180. doi: 10.1002/rrq.128. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen & Melby-Lervåg, Monica (2015). PROTOCOL: Preschool Predictors of Later Reading Comprehension Ability: A Systematic Review. Campbell systematic reviews. ISSN 1891-1803. 11(1), s. 1–40. doi: 10.1002/CL2.139. Fulltekst i vitenarkiv
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Hulme, Charles (2015). Longitudinal relationships between language and verbal short-term memory skills in children with Down syndrome. Journal of Experimental Child Psychology. ISSN 0022-0965. 135, s. 43–55. doi: 10.1016/j.jecp.2015.02.004.
 • Klem, Marianne; Melby-Lervåg, Monica; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Gustafsson, Jan-Eric & Hulme, Charles (2015). Sentence repetition is a measure of children's language skills rather than working memory limitations. Developmental Science. ISSN 1363-755X. 18(1), s. 146–154. doi: 10.1111/desc.12202. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2014). Språk- og tale vansker hos barnehagebarnet – et avhjelpende og forebyggende perspektiv. I Hvidsten, Bente (Red.), Spesialpedagogikk i barnehagen Barnet i fokus. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1220-0. s. 203–228.
 • Frost, Jørgen; Ottem, Ernst John; Snow, Catherine E; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas & White, Claire (2014). The Conceptual Nature of Gain in Vocabulary Research: An Analysis of Vocabulary Data from Schoolchildren. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 58(4), s. 495–511. doi: 10.1080/00313831.2013.773560.
 • Melby-Lervåg, Monica; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Hulme, Charles (2012). Phonological Skills and Their Role in Learning to Read: A Meta-Analytic Review. Psychological bulletin. ISSN 0033-2909. 138(2), s. 322–352. doi: 10.1037/a0026744.
 • Melby-Lervåg, Monica; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Klem, Marianne; Hagtvet, Bente Eriksen & Hulme, Charles (2012). Nonword repetition ability does not appear to be a causal influence on children’s vocabulary development. Psychological Science. ISSN 0956-7976. 23(10), s. 1069–1098. doi: 10.1177/0956797612443833.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Melby-Lervåg, Monica; Hulme, Charles & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2011). Reading skills in children with Down syndrome: A meta-analytic review. Research in Developmental Disabilities. ISSN 0891-4222. 33((2012)), s. 737–747. doi: 10.1016/j.ridd.2011.09.019.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2011). Language and verbal short-term memory skills in children with Down syndrome: A meta-analytic review. Research in Developmental Disabilities. ISSN 0891-4222. 32(6), s. 2225–2234. doi: 10.1016/j.ridd.2011.05.014.
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Melby-Lervåg, Monica; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hjetland, Hanne Næss & Engevik, Liv Inger [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2011). Ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter - En metaanalytisk tilnærming. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas; Horn, Erna & Rygvold, Anne-Lise (2010). Ordforråd og ordforrådsutvikling hos norske barn og unge. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 74(9), s. 35–43.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2010). Reading Comprehension: Unanswered Questions and Reading Instruction Challenges. I Scruggs, Thomas E. & Mastropieri, Margo A. (Red.), Advances in Learning and Behavioral Disabilities. Literacy and Learning. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-84950-776-9. s. 115–153.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2010). Barns språkutvikling. I Kvello, Øyvind (Red.), Barnas Barnehage 2 - Barn i utvikling. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39973-0. s. 65–97.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2009). Ordforråd og leseutvikling. I Frost, Jørgen (Red.), Språk- og leseveiledning - i teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-283476. s. 231–251.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas & Frost, Jørgen (2009). Om evaluering av leseforståelsen. I Frost, Jørgen (Red.), Evaluering - i et dialogisk perspektiv. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-29318-5. s. 99–116.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas & Wormnæs, Siri (2008). Constructing Knowledge About Inclusive Classrooms Through DVD-based Learning: Bridging Theory and Practice. I Scruggs, Thomas E. & Mastropieri, Margo A. (Red.), Personel Preparation (Advances in Learning and Behavioral Disabilities). JAI Press Ltd. ISSN 978-1-5974-9274-4. s. 125–149.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2008). Barns språkvansker - generelle og spesifikke tiltak. I Bele, Irene Velsvik (Red.), Språkvansker. Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27724-6. s. 147–164.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas & Frost, Jørgen (2008). Lese- og skriveopplæring på språklig grunnlag. Forebygging av vansker. I Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Red.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27593-8. s. 250–277.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2008). Lesing - en språklig prosess.....lese- og skrivevansker en språklig svikt. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 53(1), s. 17–20.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2007). Reading Development and Reading Disabilities: Focus on Norway. I Scruggs, Thomas E. & Mastropieri, Margo A. (Red.), Advances in Learning and Behavioral Disabilities. International Percpectives. Elsevier. ISSN 978-0-7623-1440-9. s. 21–56.
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Helland, Turid & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006). Literacy Acquisition in Norwegian. I Malatesha Joshi, R. & Aaron, P.G (Red.), Handbook of orthography and literacy. Lawrence Erlbaum Associates. ISSN 0805846522. s. 15–31.
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Hagtvet, Knut Arne & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006). Longitudinal Connection Between Oral and Written Language Skills in Children at Risk for Dylexia. Submitted. Developmental Psychology. ISSN 0012-1649.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2005). Language, Reading and Self-Esteem. I Johnsen, Berit Helene (Red.), Towards Inclusion Book No.3: Socio-emotional Growth and Development of Learning Strategies. Unipub forlag. ISSN 82-7477-143-5. s. 399–413.
 • Fasting, Rolf & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2005). Integrated computer technology supporting struggling readers and spellers: The effects of an assistive reading software. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257. 20(1), s. 21–40. doi: 10.1080/0885625042000319061.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2004). Om lese- og skrivevansker - dysleksi, Spesialpedagogikk (3. utgave). Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-23176-0. s. 217–235.
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2003). Spelling errors of good and poor decoders. I Goulandris, Nata & Snowling, Margaret (Red.), Dyslexia in Different Languages. Cross-linguistic comparisons. Whurr Publishers, London. ISSN 1-86156-153-9. s. 181–207.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2019). Elever med lese-og skrivevansker. Hva vet vi? Hva gjør vi? Revidert utgave. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-62534-4. 132 s.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2012). Elever med lese- og skrivevansker. Hva vet vi? Hva gjør vi? Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-36515-8. 110 s.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2011). Å lære å lese og skrive - individ i kontekst. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-40050-4. 189 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Torkildsen, Janne von Koss; Bratlie, Siri Steffensen; Kristensen, Jarl Kleppe; Gustafsson, Jan-Eric; Lyster, Solveig Alma Halaas & Snow, Catherine [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). App-based morphological training produces lasting effects on word knowledge in primary school children.
 • Lyster, Solveig Alma Halaas (2020). Att lӓra om ord och ordens morfologiska struktur. I Swӓrd, Ann-Katrin; Reichenberg, Monica & Fischbein, Siv (Red.), Positiv spesialpedagogik Teorier och tillӓmpningar. Studentlitteratur AB. ISSN 978-91-44-13754-4. s. 205–217.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Bratlie, Siri Steffensen; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Kristensen, Jarl Kleppe & Næss, Kari-Anne Bottegaard [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Kaptein Morf: A digital morphology-based vocabulary intervention for primary school children.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas; Melby-Lervåg, Monica & Hofslundsengen, Hilde Christine (2019). Lese- og skrivevansker, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. s. 338–364.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2017). Om sammenhengen mellom ordforråd og leseforståelse og om tiltak som fremmer ordforrådsutviklingen. .
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2017). Morfemkunnskap, ordforråd og leseforståelse. Dyslexi. ISSN 1401-2480. 22(4), s. 22–27.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Nygaard, Egil; Ostad, Johanne & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2017). Vocabulary in children with Down syndrome.
 • Hjetland, Hanne Næss; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2017). Pathways to Reading Comprehension: A Longitudinal Study from 4 to 9 Years of Age.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Hagtvet, Bente Eriksen; Bratlie, Siri Steffensen; Jarl, Kristensen; Valberg, Åsrun Edvardsen & Røe-Indregård, Hanne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Learning Morphology with a Software App: the Effect of Input Variability.
 • Hjetland, Hanne Næss; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Melby-Lervåg, Monica (2016). Development of language and reading comprehension ability from 4 years to 4th grade.
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Melby-Lervåg, Monica (2016). Preschool vocabulary and later reading comprehension ability: A systematic review.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas; Lervåg, Arne & Hulme, Charles (2016). Erratum to: Preschool morphological training produces long-term improvements in reading comprehension. Reading and writing. ISSN 0922-4777. 29(6), s. 1289–1289. doi: 10.1007/s11145-016-9647-7.
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen & Melby-Lervåg, Monica (2015). Preschool predictors of later reading comprehension ability: A systematic review.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Wie, Ona Bø (2015). Hvordan kan vi best fremme ordlæring? Presentasjon av et nytt intervensjonsprosjekt for 6- og 7-åringer med typisk og atypisk utvikling.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Nygård, Egil; Ostad, Johanne; Dolva, Anne-Stine & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2015). The profile of social functioning in children with Down syndrome.
 • Brinchmann, Ellen Iren; Hjetland, Hanne Næss & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2015). Lexical Quality Matters: Effects of Word Knowledge Instruction on the Language and Literacy Skills of Third- and Fourth-Grade Poor Readers.
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen & Melby-Lervåg, Monica (2014). Preschool Predictors of Later Reading Comprehension Ability: A Systematic Review.
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2012). Bente E. Hagtvet (Department of Special Needs Education, University of Oslo)Solveig A.H. Lyster - The importance of preschool phonological and nonphonological skills to later reading skills in children at familial risk of dyslexia.
 • Hulme, Charles; Melby-Lervåg, Monica; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Klem, Marianne; Hagtvet, Bente Eriksen & Lervåg, Arne (2012). Nonword Repetition Ability: More a Consequence than a Cause of Children's Vocabulary Development.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Melby-Lervåg, Monica; Hulme, Charles & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2012). Reading skills in children with Down syndrome: A meta-analytic review. Research in Developmental Disabilities. ISSN 0891-4222. 33(2), s. 737–747. doi: 10.1016/j.ridd.2011.09.019.
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2010). Language profiles in dyslexia:evidence from dyslexic parents and their offspring.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas & Horn, Erna (2009). Trog-2. Norsk versjon. Test for Reception of Grammar - Version 2. Manual. Pearson Assessment.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Melby-Lervåg, Monica (2009). Language phenotypes in children with Down syndrome: A preliminary meta-analytic review.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2009). Reading Development - the Role of Systematic Vocabulary Instruction.
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2009). Early Markers of Dyslexia in a Transaparent orthography.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2008). Norsk standardisering av TROG-2 (Test for reception of grammar-2). En presentasjon og en vurdering. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 54(3), s. 25–26.
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2008). Longitudinal interrelations between general language skills, phonological awareness and reading in a semi regular orthography.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2007). Om lese- og skrivevansker - dysleksi. Nordlændingen, Autismeforeningen Nordland. ISSN 1504-3924. 07, s. 8–11.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2007). Norsk standardisering av TROG (Test of Reception of Grammar) og BPVS (British Picture Vocabulary Scale.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2007). Lesing-læring-utvikling. Om dialogen i leseprosessen og evaluering av leseforståelse.
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2007). At løfte sproget i hele uddannelsesforløpet.
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2007). Oral and written language skills in poor and good readers. A longitudinell study of Norwegian children of familial risk of dyslexia age 5 through 9.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas & Hagtvet, Bente Eriksen (2007). Dyslexia in Norwegian: The role of phonology, grammar and semantics.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2007). Å skape den gode leser.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2007). Språkutvikling. Hvordan legge til rette for et godt språkmiljø i barnehagen.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006). Læring fra dag en for seksåringene. [Avis]. Dagsavisen.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas & Hagtvet, Bente Eriksen (2006). Lingvistic and cognitive profiles of dyslexic poor decoders-poor reading comprehenders and poor decoders-good reading comprehenders.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006). Preschool oral language skills and variations in early literacy skills: Longitudinal relationships in children at familial risk of dyslexia.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006). Lesevansker. Leseopplæring for minoritetsspråklige.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006). Lesevansker. Lesevansker for minoritetsspråklige.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006). Lingvistiske og kognitive profiler for 9-årige dårlige avkodere som har dårlig leseforståelse og dårlige avkodere som har god leseforståelse.
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Horn, Erna; Lervåg, Arne Ola & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006). EARLY ORAL LANGUAGE DEVELOPMENT IN DYSLEXIC CHILDREN: DELAYED OR TYPICAL?
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006). Lingvistiske og kognitive profiler for 9-årige dårlige ordavkodere som har dårlig lesesforståelse og dårlige avkodere som har god leseforståelse.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2005). Dette er prøvene de krangler om. [Avis]. Aftenposten.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2005). barn med dysleksi og konsentrasjonsproblemer kan bli bedre ved å få i seg litt fiskeolje. [Avis]. Verdens Gang (VG).
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2005). Kan løyse lese- og skrivevanskar. [Avis]. Vårt land.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2005). Strategier för läsutveckling.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2005). Action on Special Needs Education - Education for all.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2005). Challenges learning to read in a second language.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2005). Om leseforståelse og utvikling av gode leseforståelsesstrategier.
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Horn, Erna & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2004). Underlying sources of fluent reading of text. Phonemic awareness, naming speed and other sub-skills.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2004). Orthographic skill and naming speed as early predictors of reading comprehension and fluency - a nine year follow-up study.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2003). Språk, lesing og trivsel - skriftspråksutvikling og skriftspråkvansker i det postmoderne samfunn.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2003). Fra kodeknekker til innholdsleser. - Om utviklingen fra det å være bokstavplukker til det å bli en aktiv innholdsleser som kommuniserer med teksten og bruker effektive leseforståelsesstrategier.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas (2003). STAS - Standardisert test i avkoding og staving. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 68(4), s. 48–51.
 • Aas, Marit; Aubert, Vera Grønborg; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Piltingsrud, Kirsten (2006). Hvordan løfte en hel skole? Aksjonslæring som utviklingsstrategi for å få en bedre leseundervisning. Unipub . ISSN 82-90904-84-3.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. feb. 2018 15:21 - Sist endret 6. mars 2020 10:43