Sven Nilsen

Professor emeritus

Faglige interesser

De faglige interesser er særlig konsentrert om området spesialundervisning og tilpasset opplæring, sett i utdanningspolitisk og didaktisk perspektiv. Samspillet mellom tilpasning gjennom ordinær opplæring og spesialundervisning står sentralt. I denne sammenhengen er det et særlig fokus på læreplanarbeid, deriblant forholdet mellom sentralt fastsatte læreplaner, planlegging av klassens arbeid og individuelle opplæringsplaner.

Undervisning

Bakgrunn

Arbeidserfaring

  • Lærer i grunnskolen.
  • Førstekonsulent i Grunnskolerådet (Faglig sakkyndig organ for kirke- og undervisningsdepartementet).
  • Prosjektleder og seniorrådgiver i Utdannings- og forskningsdepartementet.
  • Forsker ved Institutt for spesialpedagogikk.

Utdanning

  • Lærerutdanning.
  • Embetseksamen (cand. polit) fra Norges Lærerhøgskole/Universitetet i Trondheim.
  • Stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk.
  • Doktorgrad i spesialpedagogikk (dr. scient.) fra Universitetet i Oslo.
  • Postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk, UV-fakultetet, UiO.

Verv

Emneord: Spesialundervisning, Tilpasset og inkluderende opplæring, Læreplanstudier, Utdanningsreformer, Individuelle opplæringsplaner, Evalueringsforskning, Mobbing, Uro i Skolen
Publisert 21. feb. 2018 14:28 - Sist endret 23. aug. 2021 09:47