Sven Nilsen

Professor emeritus

Faglige interesser

De faglige interesser er særlig konsentrert om området spesialundervisning og tilpasset opplæring, sett i utdanningspolitisk og didaktisk perspektiv. Samspillet mellom tilpasning gjennom ordinær opplæring og spesialundervisning står sentralt. I denne sammenhengen er det et særlig fokus på læreplanarbeid, deriblant forholdet mellom sentralt fastsatte læreplaner, planlegging av klassens arbeid og individuelle opplæringsplaner.

Undervisning

Bakgrunn

Arbeidserfaring

 • Lærer i grunnskolen.
 • Førstekonsulent i Grunnskolerådet (Faglig sakkyndig organ for kirke- og undervisningsdepartementet).
 • Prosjektleder og seniorrådgiver i Utdannings- og forskningsdepartementet.
 • Forsker ved Institutt for spesialpedagogikk.

Utdanning

 • Lærerutdanning.
 • Embetseksamen (cand. polit) fra Norges Lærerhøgskole/Universitetet i Trondheim.
 • Stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk.
 • Doktorgrad i spesialpedagogikk (dr. scient.) fra Universitetet i Oslo.
 • Postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk, UV-fakultetet, UiO.

Verv

Emneord: Spesialundervisning, Tilpasset og inkluderende opplæring, Læreplanstudier, Utdanningsreformer, Individuelle opplæringsplaner, Evalueringsforskning, Mobbing, Uro i Skolen

Publikasjoner

 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2021). Tidlig innsats for elever med rett til spesialundervisning - i samspill mellom ordinær opplæring, intensiv opplæring og spesialundervisning. I Olsen, Mirjam Harkestad & Fasting, Rolf Bjarne (Red.), Tidlig innsats. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-69885-0. s. 111–139.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2019). Inclusion for Pupils With Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures. International Journal of Special Education. ISSN 0827-3383. 34(1), s. 68–82.
 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2019). Spesialundervisningens tiltakskjede, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. s. 218–250.
 • Nilsen, Sven (2019). Spesialpedagogisk arbeid i grunnskolen, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. s. 615–642.
 • Nilsen, Sven (2018). Inside but still on the outside? Teachers’ experiences with the inclusion of pupils with special educational needs in general education. . International Journal of Inclusive Education. ISSN 1360-3116. 24(9), s. 980–996. doi: 10.1080/13603116.2018.1503348. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (2018). Joint reflection on action – a prerequisite for inclusive education? A qualitative study in one local primary/lower secondary school in Norway. International Journal of Inclusive Education. ISSN 1360-3116. 23(2), s. 158–173. doi: 10.1080/13603116.2018.1427153. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Sven (2017). "Kom som du er, og bli som oss?". I Nilsen, Sven (Red.), Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02776-0. s. 38–64.
 • Nilsen, Sven (2017). Å møte mangfold og utvikle fellesskap. I Nilsen, Sven (Red.), Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02776-0. s. 15–37.
 • Nilsen, Sven (2017). Special education and general education - coordinated or separated? A study of curriculum planning for pupils with special educational needs. International Journal of Inclusive Education. ISSN 1360-3116. 21(2), s. 205–217. doi: 10.1080/13603116.2016.1193564.
 • Herlofsen, Camilla & Nilsen, Sven (2016). Spesialundervisning i spenningsfeltet mellom juridisk regelverk og lokal praksis. I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 138–158.
 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2015). The legal basis for special needs education in Norway: Changing policy principles. I Cameron, David Lansing & Thygesen, Ragnar (Red.), Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-3117-1. s. 35–62.
 • Nilsen, Sven (2015). Planleggingsarbeid i tilpasset opplæring. Bruk av tilpassede arbeidsplaner i ordinær opplæring og samordning med IOP. I Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (Red.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41899-1. s. 132–151.
 • Nilsen, Sven (2015). Planleggingsarbeid i spesialundervisning. Bruk av individuelle opplæringsplaner. I Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (Red.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41899-1. s. 108–131.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). På vei mot kultur for tilpasset opplæring. I Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (Red.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41899-1. s. 152–169.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). Tilpasset opplæring og kultur for læring. Intensjoner i lys av Kunnskapsløftet. I Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (Red.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41899-1. s. 13–32.
 • Nilsen, Sven (2014). Spesialundervisning i nasjonale læreplaner - utelatt, uteglemt eller "integrert vekk"? En analyse av nasjonale læreplaner for grunnskolen fra og med 1974. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. 49(5), s. 47–62.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2014). Inclusive and individually adapted education in Norway results from a survey study in two municipalities focusing the roles of Headteachers, teachers and curriculum planning. International Journal of Special Education. ISSN 0827-3383. 29(1).
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2014). Early educational provision - emphasised in education policy reforms in Norway? An analysis of education policy documents. Curriculum Journal. ISSN 0958-5176. 25(2), s. 260–281. doi: 10.1080/09585176.2013.870082.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2014). Fremtidige udfordringer for kvalitetsudvikling at differentieret undervisning og specialundervisning. I Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Red.), Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim. ISSN 978-87-7955-924-0. s. 223–250.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2014). Centrale samspilsfaktorer i kvalitetsudvikling at differentieret undervisning og specialundervisning. I Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Red.), Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim. ISSN 978-87-7955-924-0. s. 11–37.
 • Nilsen, Sven (2014). Læreplansarbejde og kvalitetsudvikling i differentieret undervisning og specialundervisning. I Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Red.), Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim. ISSN 978-87-7955-924-0. s. 89–111.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2013). Intensjoner for tidlig innsats - uttrykt eller utelatt i utdanningspolitiske dokumenter? En analyse av utdanningsreformer fra 1970-årene og fram til i dag. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 78(3), s. 40–52.
 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2012). Tiltakskjeden ved rett til spesialundervisning - regelverk og praksis. I Jakhelln, Henning & Welstad, Trond-Erik (Red.), Utdanningsrettslige emner. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202358822. s. 229–255.
 • Nilsen, Sven (2012). Spesialundervisningens tiltakskjede. I Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Red.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202352264. s. 240–264.
 • Nilsen, Sven (2012). Evaluering i opplæringen som grunnlag for tidlig innsats. I Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (Red.), Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202360931. s. 51–69.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2012). Tidlig innsats og framtidige utfordringer i norsk skole. I Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (Red.), Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202360931. s. 153–162.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2012). Tidlig innsats i en kultur for læring. I Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (Red.), Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202360931. s. 11–20.
 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2012). National Regulations and Guidelines and the Local Follow-up in the Chain of Actions in Special Education. International Journal of Special Education. ISSN 0827-3383. 27(2), s. 136–147.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2011). The development of intentions for adapted teaching and inclusive education seen in light of curriculum potential. A content analysis of Norwegian national curricula post 1980. Curriculum Journal. ISSN 0958-5176. 22(4), s. 549–566. doi: 10.1080/09585176.2011.627216.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2011). Lærerarbeid for tilpasset opplæring og elevenes læring : avsluttende og samlende perspektiver. I Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (Red.), Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205411609. s. 215–227.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2011). Tilpasset opplæring for læring og utvikling. I Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (Red.), Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205411609. s. 11–26.
 • Nilsen, Sven (2011). Tilpasset opplæring gjennom spesialundervisning - med særlig vekt på barnetrinnet. I Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (Red.), Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205411609. s. 47–67.
 • Nilsen, Sven (2011). The Chain of Actions in Special Education - The Relationship between National Guidelines and Municipal Follow-up: An Evaluation based on a Case Study from one Norwegian Municipality. International Journal of Special Education. ISSN 0827-3383. 26(1), s. 33–43.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2011). Lærerrollen og kvaliteten på arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 76(1), s. 50–64.
 • Skogen, Kjell; Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2010). Kvalitet i spesialundervisning - intensjoner og praksis en undersøkelse med fokus på den spesialpedagogiske tiltakskjeden, lærerrollen og skolelederrollen. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 45(2), s. 25–42.
 • Nilsen, Sven (2010). Læreplanarbeid og kvalitetsutvikling i tilpasset opplæring og spesialundervisning. I Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Red.), Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01582-8. s. 74–93.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2010). Sentrale samspillsfaktorer i kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring og spesialundervisning. I Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Red.), Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01582-8. s. 13–33.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2010). Framtidige utfordringer for kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring og spesialundervisning. I Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (Red.), Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01582-8. s. 178–199.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2010). Kvalitet i spesialundervisning - intensjoner og praksis en undersøkelse med fokus på den spesialpedagogiske tiltakskjeden, lærerrollen og skolelederrollen. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 45(2), s. 25–42.
 • Nilsen, Sven (2010). Moving towards an educational policy for inclusion? Main reform stages in the development of the Norwegian unitary school system. International Journal of Inclusive Education. ISSN 1360-3116. 14(5), s. 479–497. doi: 10.1080/13603110802632217.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2008). Tilpasset opplæring under Kunnskapsløftet - intensjoner og skoleutvikling : introduksjon, Tilpasset opplæring : intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal Akademisk. s. 9–24.
 • Nilsen, Sven (2008). Tilpasset opplæring gjennom spesialundervisning - i samspill mellom fellesskap og tilpasning. I Nilsen, Sven & Bjørnsrud, Halvor (Red.), Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-38043-1. s. 115–143.
 • Nilsen, Sven & Bjørnsrud, Halvor (2008). Tilpasset opplæring under Kunnskapsløftet - intensjoner og skoleutvikling. I Nilsen, Sven & Bjørnsrud, Halvor (Red.), Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-38043-1. s. 9–24.
 • Nilsen, Sven (2008). Spesialundervisning i grunnskolen som ledd i tilpasset og inkluderende opplæring. I Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Red.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27593-8. s. 509–530.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2008). Den spesialpedagogiske tiltakskjeden - retningslinjer og praksis. I Buli-Holmberg, Jorun (Red.), Elevens beste. Vurdering av kvalitet i spesialundervisning. Institutt for spesialpedagogikk. s. 46–58.
 • Nilsen, Sven (2008). Vurdering av retningslinjer for den spesialpedagogiske tiltakskjeden. I Buli-Holmberg, Jorun (Red.), Elevens beste. Vurdering av kvalitet i spesialundervisning. Institutt for spesialpedagogikk. s. 48–53.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2008). Tilpasset opplæring ved starten av Kunnskapsløftet. En forundersøkelse med fokus på læreplanarbeid, lærerrollen og skolelederrollen. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 73(6), s. 42–52.
 • Nilsen, Sven (2004). Spesialundervisning i grunnskolen som ledd i tilpasset opplæring, Spesialpedagogikk (3. utgave). Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-23176-0. s. 437–456.
 • Nilsen, Sven (2002). Spesialundervisning i grunnskolen - perspektiver, prinsipper og dilemmaer. I Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Red.), Spesialpedagogikk (2. reviderte utgave). Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-19906-9. s. 418–435.
 • Nilsen, Sven (2001). Spesialundervisning i grunnskolen - perspektiver, prinsipper og dilemmaer. I Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Red.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-19906-9. s. 418–435.
 • Holmberg, Jorun Buli; Nilsen, Sven & Rognhaug, Berit (1999). Utdanningsreformene og utdanningspolitiske retningslinjer, Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport. Institutt for spesialpedagogikk. ISSN 82-90363-64-8. s. 21–53.
 • Nilsen, Sven (1999). Individuelle opplæringsplaner - redskap for kvalitet i spesialpedagogisk arbeid? Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport. Institutt for spesialpedagogikk. ISSN 82-90363-64-8. s. 97–112.
 • Nilsen, Sven; Holmberg, Jorun Buli & Rognhaug, Berit (1999). Utdanningsreformene og utdanningspolitiske retningslinjer, Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport. Institutt for spesialpedagogikk. ISSN 82-90363-64-8. s. 21–53.
 • Nilsen, Sven (1999). Individuelle opplæringsplaner i grunnskolen. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. s. 111–119.
 • Nilsen, Sven (1999). Individuelle opplæringsplaner i grunnskolen. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 64(5), s. 3–11.
 • Nilsen, Sven (1997). Læreplaner, tilpasning og kvalitet i opplæringen. I Haga, Sigurd (Red.), Vilkår for eit verdig liv. Edvard Befring 60 år. Den 3. vei. Skedsmo videregående skole. s. 93–110.
 • Nilsen, Sven (1996). Indviduelle opplæringsplaner og nytt læreplanverk i grunnskolen - intensjoner, muligheter og dilemmaer. I Bjørnsrud, H. & Raaen, Finn Daniel (Red.), Grunnskolereformen-97. Om læreplanidealer og undervisningsrealiteter. U-forlaget, Oslo. s. 42–60.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (2021). De uferdige utdanningsreformer og Fagfornyelsen (LK20) - Om det som var, det som er og det som ennå ikke er til. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205542884. 288 s.
 • Nilsen, Sven (2017). Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02776-0. 288 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-41899-1. 169 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2014). Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim. ISBN 978-87-7955-924-0. 253 s.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2012). Tidlig innsats - bedre læring for alle? Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202360931. 165 s.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2011). Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205411609. 232 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2010). Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01582-8. 201 s.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2008). Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205380431. 246 s.
 • Nilsen, Sven & Bjørnsrud, Halvor (2008). Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-38043-1. 246 s.
 • Nilsen, Sven (2003). Spesialundervisning i grunnskolen - fra særtiltak til nærtiltak. Noen sentrale utviklingstrekk. Artikkelsamling 1995-1997. Institutt for spesialpedagogikk, UV, UiO. 50 s.
 • Nilsen, Sven (2003). Individuelle opplæringsplaner og individuell tilpasning. Artikkelsamling 1994-1999. Institutt for spesialpedagogikk, UV, UiO. 81 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (2021). Forslag til ny opplæringslov - til det bedre? Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 86(2), s. 4–9.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2019). Inclusion for Pupils with Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures .
 • Nilsen, Sven (2019). Lærernes kompetanse og elevenes læring i et inkluderende læringsmiljø. I Olsen, Mirjam Harkestad & Skogen, Kjell (Red.), Læringspotensial. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59812-9. s. 62–93.
 • Dalen, Monica; Nilsen, Sven & Tangen, Reidun Synnøve (2018). Den dårligste løsningen. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 22–22.
 • Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (2018). Det uferdige? - Om et uferdig praksisfelt og en uferdig innstilling fra en ekspertgruppe. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 83(5), s. 4–11.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2018). Refleksjon mellom lærere kan øke elevers sjanse for å inkluderes i skolen. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Nilsen, Sven (2017). Høringsuttalelse fra ISP. Høringsuttalelse om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen. Overordnet del - verdier og prinsipper. Notat datert 1. juni 2017.
 • Nilsen, Sven (2017). Presentasjon fra ISP. Notat: Hvordan vi ser på dagens situasjon og utfordringsbildet for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole. Noen momenter. (Notat med kildehenvisninger og utfyllende momenter (58 fotnoter) ble senere utarbeidet og ettersendt (datert 06.06. 2017).).
 • Herlofsen, Camilla; Nilsen, Sven; Bahus, Marianne Klungland; Welstad, Trond-Erik & Breilid, Nils (2017). Spesialundervisning uten spesialpedagog – er det forsvarlig? Fædrelandsvennen. ISSN 0805-3790.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2015). Tilpasset opplæring, tidlig innsats og lærersamarbeid. I Høihilder, Eli Kari & Gulbrandsen, Ole Alexander (Red.), Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205487871. s. 164–180.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2012). Tidlig innsats og framtidige utfordringer for norsk skole.
 • Nilsen, Sven (2011). Lærerarbeid i samspillet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2011). Lærerarbeid for tilpasset opplæring - utfordringer og dilemmaer.
 • Nilsen, Sven (2010). Jonasprisen 2010 til leser søker bok! Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 74(9), s. 55–57.
 • Nilsen, Sven (2008). En pionerinnsats i norsk spesialpedagogikk. Tildeling av Jonasprisen 2008 til Johan Sæbø. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 73(09), s. 44–48.
 • Nilsen, Sven (2008). Tilpasset opplæring for alle - spesialundervisning for hvem?
 • Nilsen, Sven (2008). Evaluering av den spesialpedagogiske tiltakskjeden - resultater og vurderinger.
 • Nilsen, Sven (2007). Tildelingen av Jonasprisen for 2007. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 72(08), s. 20–21.
 • Nilsen, Sven (2005). IOP i praksis. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 70(3), s. 51–53.
 • Nilsen, Sven (2002). Frafallsstudie - TPO-studiet i Telemark. Intern rapport.
 • Nilsen, Sven (2002). Studentenes erfaringer etter avsluttet TPO-studium. Intern rapport.
 • Nilsen, Sven (2001). Evaluering av TPO-studiet - opplegg og foreløpige resultater.
 • Nilsen, Sven (2005). Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet. SPED2010. Individuelle opplæringsplaner og individuell tilpasning. Unipub forlag.
 • Nilsen, Sven (2004). Spesialundervisning som ledd i tilpasset opplæring. Notat til Utdannings- og forskningsdepartementet. Institutt for spesialpedagogikk, UiO.
 • Nilsen, Sven (2004). Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet. SPED2000. Kopisamling. Unipub forlag.
 • Nilsen, Sven (2003). Kvaliteten på videreutdanningsstudiet i tilpasset opplæring. Opplegg for forskningsbasert evaluering: problemstillinger, referanseramme og metodisk tilnærming. En preliminær rapport. Delrapport nr. 2. Institutt for spesialpedagogikk, UiO. ISSN 82-8075-011-8.
 • Nilsen, Sven (2003). Studiekvalitet - studentenes forventninger og erfaringer. En forskningsbasert evaluering av videreutdanningsstudiet i tilpasset opplæring. Delrapport nr. 3. Institutt for spesialpedagogikk, UiO. ISSN 82-8075-012-6.
 • Nilsen, Sven (2002). Intensjoner og retningslinjer for videreutdanningsstudiet i tilpasset opplæring. En kildeanalytisk studie basert på studieplan og studieveiledning. (Delrapport nr. 1). Institutt for spesialpedagogikk, UiO. ISSN 82-8075-002-9.
 • Nilsen, Sven (2001). TPO-studiet - evaluering ved studiestart. En oppsummering av resultater fra evalueringsskjema 1. Intern rapport.
 • Nilsen, Sven (1997). Individuelle opplæringsplaner - utbredelse, innhold og kvalitet. Analyse av kartleggingsdata fra skoler og kommuner og av kommunale maler og retningslinjer. Instittutt for spesialpedagogikk.
 • Nilsen, Sven (1997). Lærernes erfaringer med individuelle opplæringsplaner. En intervjuundersøkelse. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Nilsen, Sven (1997). Inkludering - tilpasset undervisning innenfor klassens ramme. Institutt for spesialpedagogikk, UiO.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. feb. 2018 14:28 - Sist endret 23. aug. 2021 09:47