Steinar Theie

Universitetslektor - Institutt for spesialpedagogikk
Bilde av Steinar Theie
English version of this page
Telefon +47 22858058
Mobiltelefon +47 90841167
Brukernavn
Andre tilknytninger Teknisk-adminstrativ gruppe

Faglige interesser

Mine faglige interesser er hovedsakelig knyttet til barn og unges utvikling innenfor atferd og kommunikasjon. Dette innbefatter bl.a. barn og unge med atferdsvansker, barns kommunikasjon med voksne i nære relasjoner (for eksempel med førskolelærere og lærere) og adoptivbarns utvikling. Pågånde forskning er knyttet til:

 • elevsamtalen i ungdomsskolen og videregående skole og andre spontane elev-lærersamtaler - gjennom prosjektet "kvaliteten på elevsamtalen og spontane elev-lærerdialoger i ungdomsskolen og videregående skole".
 • utenlands adopterte barns sosiale og kognitive utvikling (gjennom prosjektet "internasjonalt adopterte barns sosiale utvikling"  - hvor det også inngår sammenliging med norskfødte barn uuvikling
 • migrasjonsrelaterte problemstillinger knyttet til skolevalg - særlig knyttet til foreldres oppfatning av skolebytte fra barneskolen til videregående skole i Oslo

Andre forskningsfelt og faginteresser er:

 • inkludering av barn med særskilte behov i skole og barnehage - både nasjonalt og internasjonalt (da særlig knyttet til Russland og Øst-Europa), Jeg har bl.a. internasjonal prosjekterfaring med implementering av inkluderende tjenester for barn og unge, bl.a. i Russland. Prosjektet varte over 5 og et halvt år og involverte en rekke russiske og norske samarbeidspartnere.
 • International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)  (på norsk "Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse") brukt som rammeverk for kartlegging og rapportering.
 • Forskningsmetode - både kvantitativ og kvalitativ metode. Jeg arbeider med ulike former for survey-design (både tidsbundne og longitudinelle) og med strukturerte tilnærminger innenfor  kvalitativ metode. Innenfor kvalitativ metode arbeider jeg med datastøttet kvalitativ analyse ved bruk av NVivo (tidligere NUD*IST og før det Textbase Alfa).

Undervisning

 • Kvantitativ metode med vekt på survey  (SPED4010 - andre år på masterstudiet)
 • Etikk og personvern i spesialpedagogisk forskning (SPED4010)
 • Masteroppgaveseminarer  (SPED4010)
 • Datastøttet kvalitativ analsye  (SPED4010)
 • Om inkludering og ”Education for All” på ISP’s internasjonale masterprogram (SNE4110)
 • Emneansvarlig for SNE4390 – Master’s Thesis
 • Forskningsmetode på ISP’s internasjonale masterprogram (SNE4230)
 • Veiledning og sensur på det norske og internasjonale masterprogrammet
 • Ph.D. programmet ved UV-fakultetet: Datastøttet kvalitativ analyse (med bruk av Nvivo)

Bakgrunn

 • Førskolelærerutdanning
 • Embetseksamen i spesialpedagogikk fra ISP- Cand. Pead. Spec. med fordypning i psykososiale vansker
 • Arbeid i pedagogisk psykologisk tjeneste
 • Praksis fra skole innenfor barne- og ungdomspsykiatrien
 • Erfaring fra organisasjons- og lederutvikling i offentlig og privat sektor
 • Arbeid med "Nordisk nettverk for spesialpedagogisk forskning"

Verv

 • Tidligere nestleder ved instituttet
 • Tidligere instituttleder
 • Tidligere leder av ISP’s internasjonale masterprogram Special Needs Education (som går over 2 år)
 • Tidligere leder av masterteamet for de norske masterprogrammene
 • Tidligere emneansvarlig for 2. år på masterprogrammet Spesialpedagogikk i emnene  "Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk" (SPED4010) og "Masteroppgave" (SPED4090)
 • Tidligere emneansvarlig for emnene SNE4110, SNE4120, SNE4130, SNE4200 og SNE4230 på masterprogrammet Special Needs Education
 • Tidligere ansvarlig for desentraliserte masterprogrammer (bl.a. på Sandane, i Agder og Bodø)
 • Emneansvarlig for Education for all (SNE4110) på masterprogrammet Special Needs Education
 • Medlem av masterteamet ved ISP
 • Medlem av programråd ved ISP

Samarbeid

 • Er tilknyttet forskergruppen Inkludering og mangfold – sett i spesialpedagogisk perspektiv. Arbeider bl.a. med en longitudinell studie av "Internasjonalt adopterte barns sosiale utvikling”, prosjektet ”Kvaliteten på elevsamtalen og spontane elev-lærerdialoger i ungdomsskolen og videregående skole” og med foreldres oppfatning av skolebytte fra barneskolen til videregående skole i Oslo.
Publisert 30. aug. 2010 09:47 - Sist endret 1. okt. 2021 08:30