Anne Arnesen

Forsker
Bilde av Anne Arnesen
English version of this page
Telefon +47-22859190
Rom 482
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0 18 OSLO

Faglige interesser

 • Barns psykososiale utvikling, prososiale atferd, språk- og leseutvikling
 • Positiv læringsstøtte, samhandling og inkluderende læringskultur
 • Forebyggende helhetlige innsatser i barnehage og skole
 • "Respons to Intervention" (kartlegging - intervensjon - oppfølging)
 • Mobbeforebygging
 • Tiltaksimplementering og -evaluering
 • Pedagogiske kartleggingsinstrumenter - psykometri

Doktorgradsprosjekt

Barns sosiale ferdigheter og leseutvikling: Evaluering av kartleggingsinstrumenter for bruk i grunnskolens barnetrinn.

Hovedveileder: Monica Melby-Lervåg

Medveileder: Terje Ogden

Bakgrunn

Utdanning:

2013-2017: Phd-kandidat, Institutt for spesialpedagogikk - UiO
1998-2000: Cand.Ed., Institutt for spesialpedagogikk - UiO
1988-1992: Spesialist i klinisk pedagogikk, Nic Waals Institutt
1983-1984: 2. avd. spesialpedagogikk T-linja, Statens spesiallærerhøgskole
1982-1983: 1. avd. spesialpedagogikk, Statens spesiallærerhøgskole
1975-1977: Førskolelærer, Barnevernsakademiet i Oslo

Arbeidserfaring:

 • Forsker, Institutt for spesialpedagogikk - UiO

 • Research Visitor, Center on Teaching and Learning, University of Oregon and Oregon Research Institute

 • Stipendiat, Institutt for spesialpedagogikk - UiO

 • Spesialrådgiver: NUBU-Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis, Unirand - UiO

 • Spesialist i klinisk pedagogikk: Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, Universitetet i Oslo; Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk – sykehuset Asker og Bærum

 • Spesialpedagog: Nic Waals Institutt; Ullevål sykehus barne- og ungdomspsykiatrisk avd.

 • ICDP-trener og evalueringsansvarlig: Barnehjem og The Arkhangelsk State Medical Academy, Arkhangelsk og  The Institute of Early Intervention, St.Petersburg i Russland; Ungdomsinstitusjoner og barnehjem, Makedonia

 • Marte Meo terapeut og supervisor

 • Rådgiver og prosjektansvarlig for "Foreldreveildningsprogrammet", Barne- og familiedepartementet og Sosial- og helsedepartementet

 • Førskolelærer og styrer i barnehage

Samarbeid

NUBU - Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis http://www.nubu.no

University of Oregon http://www.uoregon.edu

                                 https://ctl.uoregon.edu/

 

Emneord: Barns sosiale utvikling, Språk og leseutvikling, Kartlegging og utredning, Tidlig intervensjon

Publikasjoner

Artikler

Arnesen, A., Braeken, J., Ogden, T., & Melby-Lervåg, M. (2018). Assessing Children’s Social Functioning and Reading Proficiency: A Systematic Review of the Quality of Educational Assessment Instruments Used in Norwegian Elementary Schools. Scandinavian Journal of Educational Research. DOI: 10.1080/00313831.2017.1420685

Arnesen, A., Smolkowski, K., Ogden, T., & Melby-Lervåg, M. (2017). Validation of the Elementary Social Behavior Assessment: Teacher Ratings of Students’ Social Skills. Emotional and Behavioural Difficulties. doi: 10.1080/13632752.2017.1316473

Arnesen, A., Braeken, J., Baker, S. , Meek-Hansen, W., Ogden, T., & Melby-Lervåg, M. (2016). Growth in Oral Reading Fluency in a Semitransparent Orthography: Concurrent and Predictive Relations With Reading Proficiency in Norwegian, Grades 2–5. Reading Research Quarterly. doi: 10.1002/rrq.159

Arnesen, A., Meek-Hansen, W., Ottem, E., & Frost, J. (2013). Barns vansker med språk, lesing og sosial atferd i læringsmiljøet: En undersøkelse basert på lærervurderinger og leseprøver i grunnskolens 2.-5.trinn. Psykologi i kommunen, 6, 41-56.

Arnesen, A., & Meek-Hansen, W. (2011). En integrert skoleomfattende tiltaksmodell for å fremme god leseutvikling og sosiale ferdigheter. Spesialpedagogikk, 8, 4-14.

Arnesen, A. & Ogden, T. (2006). Skoleomfattende kartlegging av elevatferd. Spesialpedagogikk, 2, 18-29.

 

Bøker - bokkapitler - monografi

Arnesen, A., & Sørlie, M.-A. (2016). PALS – En innsatsmodell for et inkluderende, problemforebyggende og positivt læringsmiljø i skolen. I S. K. Ertesvåg, H. Eng, I. Frønes & J. Kjøbli (red.). Inkludering og utvikling – Førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Oslo: Gyldendal Akademisk

Arnesen, A., Meek-Hansen, W., Ogden, T., & Sørlie, M-A. (2014). Positiv læringsstøtte. Hele skolen med! Oslo: Universitetsforlaget.

Ogden, T., Sørlie, M-A., Arnesen, A., & Meek-Hansen, W. (2012). The PALS School-Wide Positive Behavior Support Model in Norwegian primary schools – implementation and evaluation. In J. Visser (Ed.) SEBDA proceedings.

Arnesen, A., & Sørlie, M-A. (2010). Forebyggende arbeid i skolen. I E. Befring, I. Frønes & M-A Sørlie (red.). Sårbare unge. Nye perspektiver og tilnærminger, s. 86-100. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Arnesen, A., Ogden, T., & Sørlie, M-A. (2006). Positiv atferd og støttende læringsmiljø i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Arnesen, A. & Eriksen, J. (2003). Children and Adolescence at Risk And Their Possibilities To Develop In Institutions. I Arnesen, A. (red.) The resilient child: How coping and resilience promote and develop the capacity to learn, s. 127-133. Oslo: The Norwegian Educational Therapist Association.

Arnesen, A. (2000). Barns omsorgssituasjon og utviklingsmuligheter i barnehjem i Nordvest-Russland. En studie av et tidlig intervensjonsprogram: The International Child Development Programme. Hovedoppgave i spesialpedagogikk. Universitetet i Oslo.

Arnesen, A., Eriksen, J. & Kristoffersen, K. (1995). TINT: Tidlig intervensjon med sikte på å gjenopprette mestring i småbarnsfamilier som strever. Monografi-serie 23-1995. Oslo: Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, Universitetet i Oslo.

 • Arnesen, Anne; Braeken, Johan; Ogden, Terje & Melby-Lervåg, Monica (2018). Assessing Children’s Social Functioning and Reading Proficiency: A Systematic Review of the Quality of Educational Assessment Instruments Used in Norwegian Elementary Schools. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  s 1- 26 . doi: 10.1080/00313831.2017.1420685 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arnesen, Anne; Smolkowski, Keith; Ogden, Terje & Melby-Lervåg, Monica (2018). Validation of the Elementary Social Behaviour Assessment: Teacher Ratings of Students' Social Skills Adapted to Norwegian, Grades 1-6. Emotional and Behavioural Difficulties.  ISSN 1363-2752.  23(1), s 39- 54 . doi: 10.1080/13632752.2017.1316473 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arnesen, Anne; Braeken, Johan; Baker, Scott; Meek-Hansen, Wilhelm; Ogden, Terje & Melby-Lervåg, Monica (2017). Growth in Oral Reading Fluency in a Semitransparent Orthography: Concurrent and Predictive Relations With Reading Proficiency in Norwegian, Grades 2–5. Reading Research Quarterly.  ISSN 0034-0553.  52(2), s 177- 201 . doi: 10.1002/rrq.159 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arnesen, Anne & Sørlie, Mari-Anne (2016). PALS – en innsatsmodell for et inkluderende, problemforebyggende og positivt læringsmiljø i skolen, I: Sigrun K. Ertesvåg; Helene Eng; Ivar Frønes & John Kjøbli (red.),  Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205491854.  Kapittel 2.  s 34 - 56
 • Arnesen, Anne; Meek-Hansen, Willhelm; Ottem, Ernst John & Frost, Jørgen (2013). Barns vansker med språk, lesing og sosial atferd i læringsmiljøet: En undersøkelse basert på lærervurderinger og leseprøver i grunnskolens 2.-5.trinn. Psykologi i kommunen.  ISSN 1892-3364.  48(6), s 69- 84

Se alle arbeider i Cristin

 • Arnesen, Anne (ed.) (2003). The resilient child. The Norwegian Therapist Association.  219 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Arnesen, Anne (2018). Social Functioning and Reading Proficiency: Validity of Educational Assessments Used in Norwegian Elementary Schools. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 284.
 • Arnesen, Anne; Smolkowski, Keith; Baker, Scott; Braeken, Johan; Meek-Hansen, Wilhelm; Ogden, Terje & Melby-Lervåg, Monica (2017). Assessing Elementary Students’ Social Functioning and Reading Proficiency.
 • Arnesen, Anne; Braeken, Johan; Baker, Scott; Meek-Hansen, Wilhelm & Ogden, Terje (2016). Growth in Oral Reading Fluency in a Semi-Transparent Orthography.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2013 13:27 - Sist endret 27. feb. 2018 15:29