Bente Eriksen Hagtvet

Professor Emeritus
Bilde av Bente Eriksen Hagtvet
English version of this page
Telefon +47 22858009
Mobiltelefon +47 41601990
Brukernavn
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Språk og kommunikasjon
 • Lese- og skrivevansker
 • Språkutvikling i tale og skrift.

Undervisning

Undervisning og veiledning ved universiteter og høgskoler.

Bakgrunn

Dr. philos., cand. paed. med spesialisering i logopedi.

 

Publikasjoner

 • Hagtvet, Bente Eriksen; Hofslundsengen, Hilde Christine & Mellgren, Elisabeth (2019). Barns tidlige skriving - Nordiske perspektiver. En kunnskapsoversikt., I: Heidi Höglund; Sofia Jusslin; Matilda Ståhl & Anders Westerlund (red.),  Genom texter och vârldar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning - festskrift till Ria Heilä-Ylikallio.  Pedagogiska fakulteten.  ISBN 978-951-765-926-0.  Del II Skrivande.  s 49 - 74
 • Hjetland, Hanne Næss; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2019). Pathways to Reading Comprehension: A Longitudinal Study From 4 to 9 Years of Age. Journal of Educational Psychology.  ISSN 0022-0663.  111(5), s 751- 763 . doi: 10.1037/edu0000321 Vis sammendrag
 • Hofslundsengen, Hilde; Gustafsson, Jan-Eric & Hagtvet, Bente Eriksen (2018). Contributions of the Home Literacy Environment and Underlying Language Skills to Preschool Invented Writing. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  s 1- 17 . doi: 10.1080/00313831.2017.1420686 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofslundsengen, Hilde; Magnusson, Maria; Svensson, Ann-Katrin; Jusslin, Sofia; Mellgren, Elisabeth; Hagtvet, Bente Eriksen & Heilä-Ylikallio, Ria (2018). The literacy environment of preschool classrooms in three Nordic countries: challenges in a multilingual and digital society. Early Child Development and Care.  ISSN 0300-4430. . doi: 10.1080/03004430.2018.1477773 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karlsen, Jannicke; Røe-Indregård, Hanne; Wold, Astri Heen; Lykkenborg, Marta & Hagtvet, Bente Eriksen (2018). Initiativ og responsmønstre i boklesingsdialoger mellom barnehagelærer og barn med minoritetsspråklig bakgrunn.. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  1-2, s 66- 92
 • Klem, Marianne & Hagtvet, Bente Eriksen (2018). Tidlig språkkartlegging, til barnets beste?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  4, s 12- 24

Se alle arbeider i Cristin

 • Torkildsen, Janne von Koss; Bratlie, Siri Steffensen; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Kristensen, Jarl Kleppe; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Wie, Ona Bø; Hulme, Charles; Snow, Catherine & Gustafsson, Jan-Eric (2019). Kaptein Morf: A digital morphology-based vocabulary intervention for primary school children.
 • Hofslundsengen, Hilde; Hagtvet, Bente Eriksen & Lervåg, Arne (2018). Longitudinal effects of an invented writing intervention in preschool on fifth grade reading comprehension.
 • Hofslundsengen, Hilde; Magnusson, Maria; Svensson, Ann-Katrin; Jusslin, Sofia; Mellgren, Elisabeth; Hagtvet, Bente Eriksen & Heilä-Ylikallio, Ria (2018). The literacy environment of Preschool classrooms in Three Nordic countries: Challenges in a multilingual and digital society.
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hagtvet, Bente Eriksen (2017). Cognitive stimulation via inferential talk during book-sharing.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. aug. 2010 16:20 - Sist endret 3. aug. 2018 15:21