Björn Lyxell

Bilde av Björn Lyxell
English version of this page
Telefon +47 22858144
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

  • Forskningen min handler om kognisjon og kommunikasjon hos døve og hørselshemmede personer.

  • Jeg er interessert i hvordan kognitive ferdigheter er knyttet til kommunikativ suksess, ofte med forskjellige typer hørselsapparater.

  • En forskningslinje fokuserer på døve barn og forholdet mellom barnas kognitive ferdigheter og taleforståelse med cochlear implantater (CI).

  • Den andre linjen omhandler kognitiv intervensjon for å styrke barnas mulighet til å ta del i ulike former for kommunikasjon.

Undervisning

  • SPED4100 - Hørsel, språk og kommunikasjon

  • SPED4010 - Vitenskapsfilosofi, forskningsmetode og statistikk

  • SPED4091 - Masteroppgave

 

Publisert 6. mars 2019 10:49 - Sist endret 14. aug. 2019 09:51