elisabhm

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Spedbarns- og småbarnsutvikling
 • Psykososial utvikling
 • Lekens betydning i barns liv
 • Den voksnes relasjonskompetanse i møte med barn og unge
 • Rådgivning- og veiledningskompetanse
 • System- og endringsarbeid i barnehager

Undervisning

 

Bakgrunn

Arbeidserfaring

 • 2007 – 2018 Bærum PPT – Pedagogisk psykologisk rådgiver
 • 2016 – 2017 Bærum PPT – Rådgiver i pilot Veiledningssenter: et veiledningstilbud til barnehager i Bærum på individ og systemnivå
 • 2006 – 2007 Oslo PPT – Pedagogisk psykologisk rådgiver

Utdanning

 • 2018 Godkjent Spesialist i pedagogisk -psykologisk rådgivning, Utdanningsforbundet
 • 2016 – 2017 OsloMet - Etterutdanning i veiledning og coaching
 • 2000 – 2006 UiO IPED – Mastergrad i Pedagogikk – ped.psyk. rådgivning
Publisert 7. juni 2018 12:16 - Sist endret 14. jan. 2019 11:23